Zes succesfactoren voor digitale transformatie

Alle organisaties moeten zich aanpassen om relevant te blijven voor hun klant. Processen moeten sneller aanpasbaar zijn, wat flexibeler IT-landschappen vereist. Maar deze zijn vaak al complex genoeg. De noodzaak tot snellere aanpassing vereist een steeds hechtere, maar ook meer situationele samenwerking tussen diverse disciplines. De vraag hierbij is op welke succesfactoren organisaties kunnen sturen.

Maatwerk in monumentenzorg, maar niet qua IT

Het Nationaal Restauratiefonds maakt zich als organisatie zonder winstoogmerk sterk voor het behoud van onze monumenten. De vervanging van een kernapplicatie en een andere opzet van de organisatie stelde het Restauratiefonds voor de uitdaging: zo effectief en efficiënt mogelijk automatiseren en structureren.

Hoe digitale transformatie concurrentievermogen een boost kan geven

We bevinden ons middenin een grootschalige technologische moderniseringsslag. De veranderingen zijn ingrijpend genoeg om de 2.000 grootste ondernemingen ter wereld onder te verdelen in 'bloeiers' en 'overlevers' op basis van hun bedrijfsstrategie wordt ingegeven door digitale transformatie.

Mens & machine: een nieuw soort samenwerking

AI en robotica zorgen voor disruptie, maar dat is niks nieuws. Het wiel, de stoommachine en de computer zorgden op hun beurt voor evenveel disruptie, in die zin dat ze activiteiten automatiseerden die mensen voorheen zelf deden. Zonder twijfel worden ook nu banen overbodig; of veel interessanter. Het is maar hoe je het bekijkt.

Zes aanbevelingen voor veiligheid en vertrouwen in de betaalindustrie

In september 2019 treedt de herziene betaalrichtlijn PSD2 in werking, waardoor alle betaalbanken in Europa via api’s klantinformatie beschikbaar moeten kunnen stellen aan derden voor betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Hoe gaan financiële dienstverleners zorgen voor adequate beveiliging?