Continuous delivery vraagt om continuous auditing

De wereld van informatievoorziening verandert zo snel dat een auditperiode van een jaar wellicht onvoldoende vertrouwen geeft in de veiligheid ervan. Hoe kun je grip houden op het steeds veranderende IT-landschap? Is continuous auditing een haalbare oplossing?
business agility zorgsector

Leiders in zorgsector zetten stappen richting business agility

De zorgsector is van alle kanten getroffen door de pandemie. Maar de crisis heeft beslissers ertoe aangezet flexibeler te worden. Cruciale investeringen werpen hun vrucht af, maar de sector heeft nog een lange weg te gaan, blijkt uit onderzoek. De vraag naar ondersteunende diensten piekte afgelopen jaar, maar de inkomsten namen een duikvlucht doordat niet-essentiële ingrepen werden geannuleerd en patiënten hun afspraken voor routinematige zorg afzegden.

CIO TV #43 ‘Van Data naar Waarde’ met Emiel Van Bockel, Jean Paul Dijkstra,...

In deze uitzending spreekt Hotze Zijlstra met Pieter Zeestraten (Facilicom Group), Jean-Paul Dijkstra (Eneco), Emiel Van Bockel (Ordina) en Maurice op het Veld (KPMG) over het genereren van waarde met data.

Betere samenwerking binnen organisaties nodig voor succesvolle intelligente automatisering

Om de slagingskans van implementaties op het gebied van intelligente automatisering te vergroten, moeten organisaties zorgen voor een grotere betrokkenheid op managementniveau, een organisatiebrede implementatie en strakke interne regels. Hierop duidt onderzoek in opdracht van Pegasystems.

Terugkijken: CIO Inspire I

Elke CIO wil vooruitgang, nieuwe businessmodellen, duurzame innovatie, een optimale customer experience, resilience, agility en kunnen samenwerken in ketens. En medewerkers tevreden houden. En de organisatie op een ‘smart’ en ‘sustainable’ manier digitaal transformeren. Maar hoe, en tegen welke voorwaarden? Wat kun je zelf? Wat beleg je bij partners? Hierover sprak gastheer Rob Beijleveld op de eerste CIO Inspire summit van dit jaar.