De perfect storm die is opgestoken rond cybersecurity, brengt menige bestuurder en manager ertoe zich af te vragen hoe het hiermee in de eigen organisatie gesteld is. De dreigingen zijn reëel, de gevolgen soms ingrijpend. De behoefte aan discussie over dit onderwerp met peers is groot onder CIO’s en CISO’s die op zoek zijn naar good practices. ‘Hoe doet de buurman het?’ Tegelijk zien we een bredere discussie rond security, risk en aansprakelijkheid, in de context van de digitale transformatie. Het is een discussie die zeker ook op RvB- en RvC-niveau gevoerd wordt. Dat ‘dwingt’ CIO’s en CISO’s om te kijken naar een holistische aanpak, breder dan technologie. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, lanceert ICT Media het kennisprogramma HSO – Highly Secure Organisations. Het programma zal worden opgezet samen met een wetenschappelijke instelling en met een of meerdere marktpartijen. Enkele malen per jaar zullen belangstellende CIO’s, CISO en andere CxO’s bijeenkomen om naar aanleiding van een of meer presentaties in discussie te gaan. Dit met als doel gericht good practices te benoemen. Een à twee maal per jaar zal een HSO paper met alle bevindingen worden geschreven.

Registreren
Geen evenementen gevonden!

Interactieve sessies

Afgelopen november is een onderzoek in de vorm van een korte poll gestart over de volwassenheid van cybersecurity.
Er is een mooie respons op dit onderzoek gekomen. Niet minder dan 78 grote bedrijven en instellingen namen deel. Inmiddels is er een artikel over de uitkomsten geschreven. Tijd om dieper in te gaan op deze uitkomsten in verschillende interactieve sessies.
Om de kwaliteit van het programma te garanderen, kunnen we rekenen op bijdragen van de ambassadeurs van het programma vanuit Eneco, Rabobank, Robeco en Stedin. Lees hieronder meer over de sessies.

Donderdag 8 oktober 2020 | 15:00h – 20:30h | Culemborg

Olav Roes van Rabobank zal tijdens deze eerste sessie vertellen hoe de bank al een aantal jaar werkt aan de implementatie van het Zero Trust-concept. Hij zal ingaan op het ecosysteem van de infrastructuur, de organisatorische aspecten, de rol van leveranciers en bijbehorende financiële modellen. Ook zal hij toelichten welke argumenten een rol spelen bij het meekrijgen van de organisatie in de richting van Zero Trust.

Registreren
Welke 4 thema's zou je graag behandeld zien worden binnen het Highly Secure Organisations programma?

Ambassadeurs

Justin Broeders

Manager Security, Risk & Compliance - Eneco

Olav Roes

Sr. Service Owner Network Security & Connectivity - Rabobank

Luisella ten Pierik

CISO - Stedin

Johan Sturm

CISO - Robeco

Initiatiefnemers