De perfect storm die is opgestoken rond cybersecurity, brengt menige bestuurder en manager ertoe zich af te vragen hoe het hiermee in de eigen organisatie gesteld is. De dreigingen zijn reëel, de gevolgen soms ingrijpend. De behoefte aan discussie over dit onderwerp met peers is groot onder CIO’s en CISO’s die op zoek zijn naar good practices. Tegelijk zien we een bredere discussie rond security, risk en aansprakelijkheid, in de context van de digitale transformatie. Het is een discussie die zeker ook op RvB- en RvC-niveau gevoerd wordt. Dat ‘dwingt’ CIO’s en CISO’s om te kijken naar een holistische aanpak, breder dan technologie. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, lanceert ICT Media het kennisprogramma HSO – Highly Secure Organisations. Het programma zal worden opgezet samen met een wetenschappelijke instelling en met een of meerdere marktpartijen. Enkele malen per jaar zullen belangstellende CIO’s, CISO en andere CxO’s bijeenkomen om naar aanleiding van een of meer presentaties in discussie te gaan. Dit met als doel gericht good practices te benoemen. Een à twee maal per jaar zal een HSO paper met alle bevindingen verschijnen.

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Interactieve sessies

In november 2020 is een onderzoek in de vorm van een korte poll gestart over de volwassenheid van cybersecurity. Er is een mooie respons op dit onderzoek gekomen. Niet minder dan 78 grote bedrijven en instellingen namen deel. Inmiddels is er een artikel over de uitkomsten geschreven. Tijd om dieper in te gaan op deze uitkomsten in verschillende interactieve sessies. Om de kwaliteit van het programma te garanderen, kunnen we rekenen op bijdragen van de ambassadeurs van het programma vanuit Eneco, Rabobank, Robeco en Stedin.

Ambassadeurs

Luisella ten Pierik

CISO - Stedin

Johan Sturm

CISO - Robeco

Olav Roes

Sr. Service Owner Network Security & Connectivity - Rabobank

Justin Broeders

Manager Security, Risk & Compliance - Eneco Groep

Initiatiefnemers