Volgens een grote minderheid van beslissers op C-niveau is IT een vertragende factor binnen hun organisatie en staat verouderde automatisering en legacy groei en innovatie in de weg. IT-afdelingen zijn volgens hen te veel bezig met dagelijks terugkerende werkzaamheden in plaats van het faciliteren van vernieuwing van de business. Hierop duidt onderzoek in opdracht van Telindus.

De wens om snel te kunnen inspringen op nieuwe kansen en veranderende marktomstandigheden is bij veel organisaties evident. Van de ondervraagde C-level executives geeft een grote minderheid (44-48%) via verschillende vragen en stellingen aan dat IT een vertragende factor is en dat verouderde automatisering en legacy-systemen een belemmering voor groei en innovatie zijn.

Ruim de helft van de geënquêteerden (53%) vindt dat de organisatie dit IT-fundament eerst op orde moet brengen, voordat zij zich kunnen richten op innovatie en disruptieve technologie. Maar een derde stelt dat het niet slim is aan een legacy-omgeving vast te blijven houden. Zij stellen dat je moet profiteren van opkomende technologieën en dat hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt om technologietrends bij te benen. Volgens deze visie breng je legacy dus niet op orde, maar ruim je deze op – zo kun je het ook niet meer als excuus gebruiken om te wachten met vernieuwen.

Aansluiten bij nieuwe technologische ontwikkelingen en -trends verhoogt daarnaast de kans dat jong talent ervoor kiest zich te binden aan een organisatie. Een meerderheid van de ondervraagden pleit dan ook voor het binnenhalen van jong talent: drie op de vijf rekenen voor vernieuwende ideeën volledig op de jongere generatie.

Wat met alle kritiek op het functioneren van IT en verouderde technologie opvalt, is dat een meerderheid van de respondenten hun organisatie vindt volstaan als broedplaats voor nieuw talent. Driekwart zou de eigen organisatie zelfs aanraden bij jongere generaties werkzoekenden. Ze vinden dat hun organisatie voldoende innovatieve plannen en tools te bieden heeft.

Over het onderzoek

In opdracht van Telindus zijn 153 beslissers op C-niveau werkzaam bij grote Nederlandse organisaties ondervraagd.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam