Productiebedrijven behalen grote agility-winst

Servicenow

20 april 2021

Bedrijven in de maakindustrie hadden het moeilijk in 2020. Toeleveringsketens braken, winkelschappen raakten leeg en de vraag naar essentiële medische apparatuur en benodigdheden nam enorm toe.

Weinig bedrijven waren uitgerust met digitale systemen en processen die snelle aanpassing mogelijk maakten – slechts 20 procent beschikte over flexibele systemen voor de toeleveringsketen en de productie. Tegen het einde van het jaar had de sector de algehele bedrijfsflexibiliteit echter met 68 procent verbeterd, aldus een nieuw onderzoek (pdf) van ServiceNow en ESI ThoughtLab. Naast de maakindustrie had het onderzoek betrekking op vier andere belangrijke sectoren: financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, de publieke sector en telecom.

Fabrikanten zijn veel flexibeler geworden – en hebben het vermogen om strategieën, processen en technologieën snel aan te passen – in meerdere mate dan de andere onderzochte sectoren. De productiesector loopt echter nog steeds achter op de andere sectoren, met de publieke sector als enige uitzondering.

Overige inzichten over de maakindustrie uit de enquête zijn onder meer:

De pandemie heeft enorme verstoringen in de toeleveringsketens veroorzaakt. Als reactie hierop hebben bedrijven flexibeler inkoopsystemen opgezet en hebben ze hun kernproductiesystemen flexibeler gemaakt. Het aandeel van bedrijven dat dit heeft gedaan is meer dan verdubbeld, van 20 naar 48 procent.

Fabrikanten hebben ook belangrijke vooruitgang geboekt bij het verbeteren van flexibele digitale systemen. Het aandeel bedrijven met agile IT-ondersteuningssystemen steeg tijdens de pandemie van 20 naar 43 procent, en het aandeel van agile IT-platforms bij die bedrijven sprong van 10 naar 28 procent. Het aandeel bedrijven met een strategie voor agile digitalisering is meer dan verdrievoudigd, maar bedraagt nog slechts 10 procent, veel minder dan wat nodig is om te kunnen concurreren in een digitale economie.

[su_row][su_column size=”1/4″]

[/su_column][su_column size=”3/4″]

Q&A met IDC

Download deze IDC Analyst Connection over nieuwe businessmodellen in de maakindustrie.

  [/su_column][/su_row]

  Lagere totale investeringen bij fabrikanten betekenden een lager rendement uit agility in vergelijking met andere sectoren. Toch behaalde 25 procent van de bedrijven een sterk rendement door nieuwe diensten toe te voegen, zoals op abonnementen gebaseerde bedrijfsmodellen. Eenzelfde aandeel rapporteerde winst uit nieuwe performance frameworks. Vooruitkijkend verwacht 91 procent van de bedrijven in de maakindustrie een sterk rendement van investeringen in cloudtechnologie en 70 procent van IoT.

  Veel fabrikanten willen ‘smart factories‘ ontwikkelen, maar de sector heeft weinig vooruitgang geboekt op het gebied van agility als het gaat om de werknemerservaring (employee experience) en werkplekbeheer tijdens de pandemie.

  Voordat de maakindustrie de mate van wendbaarheid bereikt die andere sectoren laten zien, zullen bedrijven dat moeten overwinnen wat leidinggevenden zeiden dat het grootste obstakel was: het ontbreken van een duidelijke visie over hoe flexibiliteit een bedrijf ten goede komt en een plan om dit ten uitvoer te brengen.

  Deze bijdrage is eerder verschenen op Workflow, de blogsite van ServiceNow.

  Gerelateerde artikelen

  Kansen benutten met clouddiensten

  Kansen benutten met clouddiensten

  Tegenwoordig is de inzet van de publieke cloud voor de overheid steeds couranter. Dit vraagt wel om een goede cloudstrategie, waarbij een meerwaarde voor de organisatie, dataveiligheid en privacy cruciaal zijn. Ook het efficiënter gebruikmaken van het applicatielandschap vereist een doordacht plan van aanpak.

  Hoe data governance de digitale druk op CIO’s verlicht

  Hoe data governance de digitale druk op CIO’s verlicht

  Het verzamelen, analyseren en interpreteren van data is cruciaal voor bedrijven. Hierdoor ontstaat namelijk inzicht in bijvoorbeeld klanten, markten en processen. En met dit inzicht kun je datagedreven besluiten nemen, waarde voor de business realiseren en kosten reduceren.

  Vijf kritische succesfactoren voor een effectieve datastrategie

  Vijf kritische succesfactoren voor een effectieve datastrategie

  Als bestuurder neem je niet langer beslissingen op basis van alleen gevoel. Data, dashboards en voorspellende algoritmen zijn belangrijke componenten voor betere besluiten. Daarmee ben je in staat je besluitvormingsprocessen te optimaliseren, omzetten te verhogen en innovatie te stimuleren.