RPA: zegen voor digitale transformatie

Het concurrentielandschap is binnen iedere branche in beweging door de weergaloze impact van continu opkomende technologieën. Klanten weten daardoor meer en klanten verwachten meer. Aan die vraag tegemoetkomen vereist slim gebruik van de juiste technologieën. Robotic process automation (RPA) zet deuren open waar een legacy-infrastructuur het laat afweten.

De businesscase van 5G

Nieuwe 5G-technologie opent een wereld aan mogelijkheden. Door de maximale configureerbaarheid zal het bijdragen aan de verdere digitalisering van maakindustrie, energiebedrijven, gezondheidszorg, transport en logistiek – met name in missiekritische omgevingen. Dat bleek tijdens de meest recente TableTalk-bijeenkomst in Rotterdam.

Trends en ontwikkelingen in robotics

Meer efficiency, minder menselijke fouten en toegenomen veiligheid op de werkvloer: de toenemende robotisering werpt nu al vruchten af. Ontwikkelingen die de komende jaren alleen maar verder zullen doorzetten, naarmate robots steeds vaker hun weg weten te vinden naar uiteenlopende zakelijke sectoren én ons dagelijks leven. Wat kunnen we de komende jaren van robots verwachten?

Gevraagd: e-leaders

De Europese Commissie constateert al jaren dat Europa een groot gebrek heeft aan zogenaamde e-leaders: mensen die én de digitale wereld begrijpen én de managementkwaliteiten hebben om een organisatie door een digitale transitie te loodsen. Dat komt deels door eendimensionale technische opleidingen, die geen businesskennis bijbrengen, of andersom: businessopleidingen die aan de oppervlakte blijven als het om technologie gaat.

Geboren leiders geven ruimte

Ervaringen delen, ook de gemaakte fouten en leermomenten, helpen om als organisatie beter te worden. Dat vraagt om een omgeving en cultuur waarin mensen met de juiste competenties open kunnen zijn over succes en falen. Leiders van een high-performance digital organisation (HPDO) geven bij voorkeur het juiste voorbeeld.

Helft C-level leidinggevenden voert transformatie-initiatieven door zonder duidelijke strategie

Ondanks de grote druk om transformatie-initiatieven door te voeren, geeft meer dan de helft van de Nederlandse C-level leidinggevenden toe dat ze niet weten waar ze moeten beginnen bij het ontwikkelen van hun transformatiestrategie. Daarop duidt onderzoek van Celonis.

Privacywetgeving op gespannen voet met blockchain-innovatie

Blockchain is geen doel op zich. Wat kan de technologie betekenen voor organisaties? Zijn er processen in de organisatie waar het nuttig is? Is de kennis aanwezig om blockchain succesvol in te zetten? En is er inzicht in de mogelijke juridische risico's?

Onderzoek AVG 2019: doe mee!

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Je bent dus al zeker 11 maanden bezig om de organisatie aan ta passen aan de nieuwe wet, door op alle niveaus compliance te garanderen.


Convenant voor datadelen in logistieke sector

Logistieke partijen en overheidsdiensten hebben tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek het Convenant ‘Drempelloos Data Delen in de Logistiek’ getekend. Hiermee erkennen containerterminal-operator Hutchinson Ports ECT Rotterdam, community platforms Cargonaut en Portbase, Secure Logistics,...

GDPR Survey

Geen evenementen gevonden!

Waarom data digitale transformaties stuurt

Digitale transformatie ziet er voor elke organisatie anders uit. Maar in ieder succesvol digitaal transformatieproject spelen vier zaken: klantervaring, operationele wendbaarheid, de verbeterde inzet van personeel en de omarming en integratie van digitale technologie.

Hoe word je een high-performance digital organisatie?

Om marktrelevantie te behouden, moeten organisaties zich continu aanpassen. Strategische plannen die jaren vooruit blikken, voldoen daarbij niet meer: wendbaarheid is essentieel om te overleven als bedrijf. Adoptie van nieuwe technologie krijgt vaak een prominente plek in een digitale strategie. Maar de business moet hier naadloos op aansluiten, anders zijn ook de meest weldoordachte strategieën tot mislukken gedoemd.