Betere samenwerking binnen organisaties nodig voor succesvolle intelligente automatisering

Redactie

8 april 2021

Om de slagingskans van implementaties op het gebied van intelligente automatisering te vergroten, moeten organisaties zorgen voor een grotere betrokkenheid op managementniveau, een organisatiebrede implementatie en strakke interne regels. Hierop duidt onderzoek in opdracht van Pegasystems.

Bij de meeste implementaties (81%) van intelligente automatisering is slechts één persoon vanuit C-level betrokken. Vaak slagen deze projecten ook niet voor de volle honderd procent. Van de respondenten meldt 18 procent een grotere betrokkenheid vanuit managementniveau voor hun projecten. Zij geven ook aan dat er meer samenwerking plaatsvindt tussen de business en de meer technische afdelingen, er betere regelgeving is, meer afdelingsoverschrijdende bedrijfsstrategieën worden bedacht en er meer platforms zijn om nieuwe applicaties op uit te bouwen.

Organisaties die projecten uitvoeren met de volledige betrokkenheid van het C-level management zien low-code en intelligente automatisering dan ook eerder als middel voor digitale transformatie. Zo beschouwt ruim 70 procent hun low-code projecten als intelligent of volwassen. Bij organisaties waar alleen de CTO betrokken is, ligt dit met 51 procent flink lager. Bij door de CEO-geleide projecten is het slechts 48 procent.

Betrokkenheid vanuit het management alleen is niet voldoende. Voor echte transformatie is het volgens het onderzoek ook van belang om IT- en multidisciplinaire afdelingen te betrekken bij projecten. Ruim de helft (53%) van de respondenten – met ondersteuning van het volledige management én actieve betrokkenheid van IT- en operationele beslissers – gaf aan dat er vanuit alle disciplines werd samengewerkt aan het ontwikkelen van applicaties. Met als resultaat: applicaties die echt werken en waarbij aan iedereen is gedacht – niet alleen aan een enkele afdeling. Bij organisaties waar maar één C-level professional betrokken was bij het project, gaf slechts een kwart van de ondervraagden aan dat er organisatiebreed werd samengewerkt.

Als low code op de juiste manier wordt geïmplementeerd, kunnen ook gebruikers uit de business slimme automatisering ontwikkelen. Dertig procent van de respondenten beschikt over formele normen en regelgeving voor hun intelligente automatiseringsprojecten. Dit onderstreept nogmaals het belang van betrokken managers; bij bijna de helft (49%) van de projecten die worden aangestuurd door het volledige C-level management werd aangegeven dat er strakke normen en regels zijn om het succes van projecten te vergroten. Bij CEO-gestuurde projecten is dit percentage 26 en bij door de CTO geleide projecten is het nog iets lager: 24.

“De wereld van intelligente automatisering groeit en ontwikkelt zich razendsnel”, zegt Eric Musser, general manager intelligent automation bij Pegasystems. “Organisaties die een paar jaar geleden al intelligente automatiseringsoplossingen gebruikten, zouden nu koplopers moeten zijn, maar lopen volgens de huidige normen alweer achter. De uitdagingen en kansen als gevolg van nieuwe datastromen, low-code technologieën en steeds uitgebreidere mogelijkheden op het gebied van customer engagement, vragen om meer betrokkenheid op alle niveaus binnen een organisatie. Oftewel: een center-out benadering die de technologie structureert rond specifieke resultaten voor zowel de organisatie als haar klanten.”

Over het onderzoek

In opdracht van Pegasystems heeft iResearch 1.000 C-suite executives, (vice) presidents en senior directors geënquêteerd bij organisaties in de financiële dienstverlening, consumer services, verzekeringen, gezondheidszorg, biowetenschappen, productie, media en communicatie, overheid en onderwijs. Van de respondenten heeft 42 procent een bedrijfsstrategische of operationele functie en 58 procent werkt in de IT, software of engineering industrie. Zij vertegenwoordigen organisaties die actief zijn in 12 landen in Asia-Pacific, Europa en Amerika.

Gerelateerde artikelen

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Steeds meer bedrijven zetten niet alleen technologie in om cyberaanvallen zoveel mogelijk af te wenden, maar focussen ook op de menselijke factor in cybersecurity. Met recht. Een onderzoek van Stanford University en cybersecurityfirma Tessian uit 2020 wijst uit dat...

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Het ontbreekt de laatste tijd niet aan wereldwijde, onvoorspelbare en ontwrichtende gebeurtenissen. Deze hebben hun invloed op de zakelijke wereld, en dit heeft weer zijn gevolgen voor zakelijk leiderschap. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

Incrementele verandering is niet genoeg om bij te blijven in een veranderende wereld waarin technologie zich exponentieel ontwikkelt. Bedrijven moeten werken aan de capaciteit om te kunnen inspelen op steeds weer nieuwe technologie- en businesskansen. Tijdens het...

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik, oprichter en CEO van Whoppah, is winnaar van de Innovation Award in de categorie Meest innovatieve leider. Santeon won de award voor het Meest innovatieve ecosysteem. TestGorrilla ging er met de prijs vandoor in de categorie Meest succesvolle startup, scaleup of challenger en Lensor, onderdeel van Pon Holdings, ontving de eerste award in een nieuwe categorie Meest succesvolle business-innovatie.