Traditionele argumenten staan verduurzaming inkoop IT in de weg

Lang niet alle bedrijven omarmen duurzame IT-oplossingen. Slechts één op de drie IT-beslissers neemt duurzaamheid mee als criterium bij de inkoop van IT-producten en -diensten. Daarop duidt onderzoek door ABN Amro.

Bijna een derde van de besluitvormers zegt dat de belangrijkste reden is dat ze andere prioriteiten hebben. Uit interviews met IT-bedrijven die zich als duurzaam afficheren – bijvoorbeeld omdat zij energiezuinig programmeren of circulaire hardware leveren – blijkt bovendien dat bij veel IT-inkopers een traditionele instelling heerst. Besluiten worden genomen op basis van een nauwe set aan KPI’s waarin de nadruk ligt op bijvoorbeeld snelheid en continuïteit, maar duurzaamheid nog geen rol speelt. Ook inbouwen van overcapaciteit is gemeengoed.

Voor 32 procent staan de hoge kosten en voor ruim een kwart een gebrek aan kennis de duurzame inkoop van IT in de weg. Dat is een gemiste kans, want ‘groene IT’ is niet alleen minder slecht voor het milieu, maar biedt ook commerciële kansen.

Om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen, is echter een flinke inhaalslag nodig. Digitalisering veroorzaakt een grote belasting voor het milieu, zowel qua energie- als grondstoffenverbruik. Zo is de productie van IT-hardware afhankelijk van verschillende kritieke grondstoffen, terwijl slechts een klein percentage van die grondstoffen na afdanking van het apparaat wordt teruggewonnen.

Ook leggen datacenters een steeds groter beslag op onze energievoorziening. Productie en gebruik van IT zijn momenteel verantwoordelijk voor 2,1 tot 3,9 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies. Onderzoekers schatten dat dit percentage in 2040 tussen de 6 en 14 zal liggen.

Datacenters liggen als grootverbruikers van energie nu het meest onder het vergrootglas van IT-inkopers. Bijna de helft verwacht dat zij duurzaamheid opnemen in hun propositie. Voor cloud- en hostingproviders geldt dit in mindere mate (43%), gevolgd door IT-hardware (41%). Veel minder wordt op dit gebied verwacht van softwarebedrijven (37%), terwijl volgens ABN AMRO met een energiebewust softwareontwerp veel bereikt kan worden. Hieruit blijkt dat van verschillende IT-dienstverleners niet hetzelfde wordt verwacht, terwijl zij wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de sector te vergroenen.

Daarnaast sijpelt deze verantwoordelijkheid niet altijd door tot aan het einde van de keten, bij de ontwikkelaars van digitale diensten. Ook zou de levensduur van IT-apparatuur moeten worden verlengd, bijvoorbeeld door componenten van IT-hardware slim te hergebruiken of door refurbishing.

De bijdrage van IT aan de samenleving wordt door digitalisering alleen maar groter. Dat betekent volgens ABN AMRO dat meer prikkels nodig zijn om bedrijven de overgang naar duurzame IT te laten maken. “Veel bedrijven zijn terughoudend met het omarmen van duurzame IT, omdat ze andere prioriteiten hebben. Dit leidt te vaak tot stilstand en dat moet worden doorbroken”, zegt Julia Krauwer, sector banker Technologie, Media en Telecom bij ABN AMRO.

“Positief is dat IT-bedrijven die duurzame producten aanbieden de vraag wel geleidelijk zien toenemen, zeker als het gaat om duurzame IT-proposities die commercieel voordeel opleveren. Zo verwacht ruim een kwart van de IT-inkopers dat investeringen in duurzame IT zich uiteindelijk uitbetalen. De manier om digitalisering duurzaam te maken, is samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle partijen in de keten. Daarnaast is overheidsingrijpen belangrijk om bedrijven over de streep te trekken, onder meer door de ontwikkeling van duurzame IT-oplossingen te subsidiëren.”

Over het onderzoek

In opdracht van ABN Amro heeft PanelWizard 588 IT-beslissers van bedrijven uit alle bedrijfssectoren geënquêteerd.

Gerelateerde artikelen

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Steeds meer bedrijven zetten niet alleen technologie in om cyberaanvallen zoveel mogelijk af te wenden, maar focussen ook op de menselijke factor in cybersecurity. Met recht. Een onderzoek van Stanford University en cybersecurityfirma Tessian uit 2020 wijst uit dat...

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Het ontbreekt de laatste tijd niet aan wereldwijde, onvoorspelbare en ontwrichtende gebeurtenissen. Deze hebben hun invloed op de zakelijke wereld, en dit heeft weer zijn gevolgen voor zakelijk leiderschap. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

Incrementele verandering is niet genoeg om bij te blijven in een veranderende wereld waarin technologie zich exponentieel ontwikkelt. Bedrijven moeten werken aan de capaciteit om te kunnen inspelen op steeds weer nieuwe technologie- en businesskansen. Tijdens het...

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik, oprichter en CEO van Whoppah, is winnaar van de Innovation Award in de categorie Meest innovatieve leider. Santeon won de award voor het Meest innovatieve ecosysteem. TestGorrilla ging er met de prijs vandoor in de categorie Meest succesvolle startup, scaleup of challenger en Lensor, onderdeel van Pon Holdings, ontving de eerste award in een nieuwe categorie Meest succesvolle business-innovatie.