Remote working katalysator voor productiviteit, efficiency en diversiteit

Redactie

29 april 2021

Terwijl werken op afstand tot een hogere productiviteit en meer efficiëntie leidt, deels omdat de bureaucratie afneemt en er minder tijd is voor kantoorpolitiek, staat er duidelijk minder saamhorigheidsgevoel tegenover. Daarop duidt onderzoek in opdracht van GitLab.

Een op de drie telewerkers mist persoonlijk contact met collega’s bij remote working, ook al zijn ze voorstander van dit werkmodel en zijn ze tevreden met de tools waarmee ze werken. En een grote meerderheid van acht op de tien respondenten denkt dat remote working de toekomst is. De belangrijkste voordelen van werken op afstand zijn volgens ruim 40 procent van de ondervraagden hogere productiviteit, gevolgd door meer efficiëntie (38%) en minder bureaucratie en kantoorpolitiek (24%).

Een derde van de respondenten vindt echter dat remote werknemers geen band hebben met hun collega’s. Deze ondervraagden krijgen de indruk dat medewerkers op afstand niet het gevoel hebben tot het bedrijf te behoren. Maar daar staat tegenover dat zes op de tien respondenten van mening zijn dat de organisatie zinvolle stappen heeft ondernomen om de diversiteit, inclusie en saamhorigheid binnen teams te vergroten.

Ruim een derde van de respondenten zegt verder dat meer transparantie van het management leidt tot een beter saamhorigheidsgevoel, terwijl 38 procent stelt dat meer zicht op het werk binnen de organisatie hun gevoel van verbondenheid verbetert.

Ondanks dit algemeen positieve geluid, meldt nog niet de helft van de ondervraagden dat hun bedrijf bedrijfsbrede doelen deelt, voldoende samenwerkingsmiddelen en -tools biedt of ook maar heeft nagedacht over instructies voor communicatiestandaarden.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd in februari en maart in opdracht van GitLab uitgevoerd door Savanta onder bijna 4.000 respondenten boven de 21 jaar die digitale output leveren. Zij werken op afstand of hebben deze mogelijkheid na de pandemie. De respondenten wonen in de VS, het VK, Canada, Australië, Zuid-Afrika, Brazilië en Zuid-Korea. De resultaten zijn vastgelegd in het Remote Work Report 2021.

Gerelateerde artikelen

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Steeds meer bedrijven zetten niet alleen technologie in om cyberaanvallen zoveel mogelijk af te wenden, maar focussen ook op de menselijke factor in cybersecurity. Met recht. Een onderzoek van Stanford University en cybersecurityfirma Tessian uit 2020 wijst uit dat...

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Het ontbreekt de laatste tijd niet aan wereldwijde, onvoorspelbare en ontwrichtende gebeurtenissen. Deze hebben hun invloed op de zakelijke wereld, en dit heeft weer zijn gevolgen voor zakelijk leiderschap. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

Incrementele verandering is niet genoeg om bij te blijven in een veranderende wereld waarin technologie zich exponentieel ontwikkelt. Bedrijven moeten werken aan de capaciteit om te kunnen inspelen op steeds weer nieuwe technologie- en businesskansen. Tijdens het...

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik, oprichter en CEO van Whoppah, is winnaar van de Innovation Award in de categorie Meest innovatieve leider. Santeon won de award voor het Meest innovatieve ecosysteem. TestGorrilla ging er met de prijs vandoor in de categorie Meest succesvolle startup, scaleup of challenger en Lensor, onderdeel van Pon Holdings, ontving de eerste award in een nieuwe categorie Meest succesvolle business-innovatie.