Waar liggen de prioriteiten van de CFO?

In 2020 liet de covid-pandemie bedrijven al heel snel de waarde van technologie inzien, het hulpmiddel dat thuiswerken mogelijk maakte, nieuwe kanalen naar de markt opende en hielp om verstoringen in leveringsketens op te lossen. Geen wonder dat ook CFO’s de term ‘digitale transformatie’ in de mond begonnen te nemen. Steeds vaker ook trekken ze op met CIO’s om richting te geven aan investeringen in het digitale domein. Dit artikel gaat in op het perspectief dat de CFO op digitale transformatie heeft en de invloed daarvan op investeringen in IT.

Onderzoeksbureau Dimensional Research deed in opdracht van Rimini Street onderzoek naar de investeringsprioriteiten van de CFO. Het gaat dan om vragen als: hoe denken CFO’s over digitale transformatie, welke IT-initiatieven vinden ze belangrijk en welke niet, hoe prioriteren ze IT-investeringen en hoe denken ze over ROI? Ook hebben de onderzoekers gekeken naar de ontwikkeling van de relatie tussen CFO en CIO, evenals de succesfactoren voor een goede samenwerking tussen beide CxO’s.

Topprioriteit

De traditionele CFO wilde zich nog weleens beperken tot het budgetteren van IT, maar tegenwoordig verdiept de financiële baas zich meer en meer in digitale zaken. Uit het onderzoek komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de CFO’s het thema digitale transformatie in de top 5 van prioriteiten heeft staan, als belangrijke sleutel tot het succes van de onderneming.

Het is een vruchtbare strategie om voortdurend de IT-operatie te optimaliseren

Vier op de vijf ondervraagde CFO’s voorzien dan ook een stijging van het IT-budget dit jaar, uiteenlopend van enkele procenten tot zelfs meer dan 10 procent. Slechts 14 procent van hen gaat over tot bezuinigingen. Wat zit er achter die toegenomen uitgaven? Over het algemeen blijkt het te gaan om investeringen in nieuwe technologie voor digitale transformatie, dan wel de groei van de organisatie als geheel. Drie op de vier CFO’s noemen covid-19 als een grote versneller van investeringen in technologie. Ze zien die investeringen bovendien als de beste manier om uit de crisis te komen.

Bedrijfswaarde

Het bekostigen van IT kan een lastige klus zijn. Af en toe kunnen de investeringen behoorlijk oplopen, waardoor de winstgevendheid in het gedrang komt. Ook is er sprake van voortschrijdend inzicht. Eigen datacenters, softwarelicenties en door leveranciers opgedrongen upgrades komen almaar vaker ter discussie te staan. CFO’s tonen zich kritisch over technologie die geen bedrijfswaarde toevoegt.

Het is voor CIO’s dan ook een vruchtbare strategie om voortdurend de IT-operatie te optimaliseren. De CFO is vervolgens graag bereid de vrijgekomen middelen te investeren in initiatieven die bedrijfswaarde genereren. De financiële directeur vraagt daarbij wel om een sterke businesscase, waar de ROI goed onderbouwd is. Hij of zij ziet in de praktijk vooral graag voorstellen van de CIO voor het optimaliseren van de kosten van bestaande technologie, technologie die bedrijfswaarde oplevert en investeringen die processen en prestaties van medewerkers verbeteren.

Geen Sinterklaas

Het is goed op te merken dat CFO’s geen Sinterklaas zijn. Ze blijven strak sturen op bedrijfsresultaten. Het mag niet verbazen dat 70 procent van de respondenten aangeeft te willen bezuinigen op de kosten van niet-essentiële IT. Daaronder verstaan ze investeringen die niet bijdragen aan, of zelfs ten koste gaan van het bedrijfsresultaat. Enkele voorbeelden die ze vaak noemen zijn customer success & engagement programma’s en, opmerkelijk genoeg, projecten voor kostenreductie. Blijkbaar zijn dit initiatieven die vaker dan gemiddeld te weinig opleveren.

Businesscase

Anderzijds hebben de meeste investeringen in technologie de afgelopen drie jaar voldoende waarde opgeleverd. In dit verband worden investeringen in thuiswerken, mobiliteit en IoT het meest genoemd. De CFO’s zijn hier dan wel van overtuigd, maar bijna de helft van hen heeft moeite de ROI van de investeringen goed te bepalen! 5 Procent geeft aan helemaal geen idee te hebben en 43 procent komt niet verder dan een algemene indruk.

Hier valt voor de CIO nog veel te winnen, want CFO’s geven ook aan dat ze eerder nieuw budget vrijmaken en zelfs de discussie aangaan in de board voor investeringen met een goed onderbouwde businesscase.

Partnership

Het tandem van CFO en CIO kan in de ogen van de financiële topmannen en -vrouwen veel bereiken door een hecht partnership aan te gaan. Bijna allemaal geven ze aan dat een goede relatie met de CIO een sleutel tot succes is. Ruim twee op de drie CFO’s stellen dat die relatie inderdaad goed is, terwijl de strubbelingen van de covid-pandemie volgens bijna vier op de vijf de relatie hechter hebben gemaakt. Specifieke aanleidingen daarvoor waren de sterkere nadruk op risk, security en compliance in veel organisaties, de noodzaak tot samenwerking om te kunnen beslissen over technologie-investeringen, toenadering die door de CIO’s werden gezocht en het voortvarend moeten beslissen over kostenreducties.

Business-savvy

Daar waar de relatie tussen executives directeuren is verslechterd heeft dat volgens de CFO’s te maken met CIO’s die op allerlei manieren het stokje lieten vallen. Ze zouden geen flexibiliteit hebben getoond, niet openstaan voor samenwerking, ROI-berekeningen niet op orde hebben en onvoldoende verstand van security, risk en compliance hebben.

CIO’s kunnen veel winnen door de ROI van technologie-investeringen beter te onderbouwen

Samengevat zou de CFO graag zien dat de CIO meer business-savvy wordt en mede de verantwoordelijkheid voor het bedrijfsresultaat neemt. Een mooie uitnodiging! Overigens vinden CFO’s dat ze zelf meer technology-savvy zouden moeten worden.

Conclusie

Het onderzoek van Rimini Street maakt duidelijk dat een goede samenwerking tussen CFO en CIO essentieel is voor de digitale transformatie van een bedrijf of instelling. Deze CxO’s zullen hun best moeten doen hun kennis van de business respectievelijk technologie te verdiepen. Ook wordt duidelijk dat bij zo veel mogelijk investeringen in IT de toegevoegde waarde voor de business duidelijk en goed onderbouwd moet zijn.

De corona-pandemie heeft het belang van technologie en een hechte samenwerking tussen finance en IT benadrukt. Een prachtige kans voor de CIO!

Gerelateerde artikelen

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Steeds meer bedrijven zetten niet alleen technologie in om cyberaanvallen zoveel mogelijk af te wenden, maar focussen ook op de menselijke factor in cybersecurity. Met recht. Een onderzoek van Stanford University en cybersecurityfirma Tessian uit 2020 wijst uit dat...

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Het ontbreekt de laatste tijd niet aan wereldwijde, onvoorspelbare en ontwrichtende gebeurtenissen. Deze hebben hun invloed op de zakelijke wereld, en dit heeft weer zijn gevolgen voor zakelijk leiderschap. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

Incrementele verandering is niet genoeg om bij te blijven in een veranderende wereld waarin technologie zich exponentieel ontwikkelt. Bedrijven moeten werken aan de capaciteit om te kunnen inspelen op steeds weer nieuwe technologie- en businesskansen. Tijdens het...

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik, oprichter en CEO van Whoppah, is winnaar van de Innovation Award in de categorie Meest innovatieve leider. Santeon won de award voor het Meest innovatieve ecosysteem. TestGorrilla ging er met de prijs vandoor in de categorie Meest succesvolle startup, scaleup of challenger en Lensor, onderdeel van Pon Holdings, ontving de eerste award in een nieuwe categorie Meest succesvolle business-innovatie.