Nederlandse CIO’s: ‘Economische groei dankzij duurzame business’

De CIO kan een sleutelrol vervullen bij het adresseren van uiteenlopende wereldwijde economische en maatschappelijke kansen en uitdagingen. Dat was de conclusie van een recente bijeenkomst, waarbij de pakweg honderd belangrijkste CIO’s van Nederland de gewenste duurzaamheid letterlijk handen en voeten gaven.
AVG GDPR

Nederlandse werknemers niet eenduidig positief over AVG

Ruim een half jaar na de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) is er een halfslachtige omarming door Nederlandse werknemers zichtbaar. Daarop duidt althans een enquête in opdracht van Citrix.

Robotic process automation voor een snelle IT-integratie

Robotic Process Automation, beter bekend als RPA, biedt een oplossing in verdere automatisering van uiteenlopende typen processen. Door de repeterende werkzaamheden uit te laten voeren door een software robot gaat het proces sneller en worden minder fouten gemaakt.

Verhoogde gebruikerstevredenheid dankzij Digital Workplace

Fujitsu heeft Robeco’s gebruikers uitgerust met een digitale werkplekomgeving, gebaseerd op de laatste Microsoft standaarden. Gebruikers hebben overal en altijd toegang tot kernapplicaties, bedrijfsdata,...
video

Frans van Houten (Philips) over digitale transformatie: ‘Be bold’

De CEO van Royal Philips ziet een voorname rol voor informatica in de gezondheidszorg. En uiteraard voor Philips, dat in betrekkelijk korte tijd een transformatie achter de rug heeft van een gediversifieerde industriële moloch naar een leider in health technology. Hij geeft de aanwezigen op CIODAY 2018 een kernachtige boodschap mee: "Be bold." [video]

Lees ook