Betrouwbaarheid en transparantie zijn sleutels bij data governance

Organisaties zijn zich meer en meer bewust van het belang van intelligente data governance. Die ontwikkeling is mede te verklaren door het groeiend besef dat data een belangrijke asset vormt, en tevens door de invoering van de GDPR.

IoT: van terawatts naar terabytes

De mogelijkheden van het internet of things (IoT) zijn vergelijkbaar met het Nederlandse poldermodel, waarin diverse belanghebbenden hun krachten bundelen om gezamenlijk iets tot stand te brengen dat nog niet eerder is vertoond.

Agile beheer: de volgende stap

Nu steeds meer organisatieonderdelen agile werken, kan beheer niet achterblijven. Maar lenen bijvoorbeeld werkplekken en infrastructuur zich wel voor een agile aanpak? Fujitsu en ING bewijzen in de praktijk dat dit heel goed kan. Tijdens een discussietafel bij Fujitsu in Maarssen deelden ze hun ervaringen met een aantal CIO's en IT-managers. Een verslag.

‘It’s the techonomy, stupid!’

Digitalisering, disruptie, techonomy: in de Nederlandse bestuurskamers zijn deze termen de laatste tijd steeds vaker te horen. Ook de regering heeft op zijn minst een van die begrippen wat vaker op de agenda staan. Tijdens een recente discussiebijeenkomst bogen vooraanstaande IT-partijen zich over de materie. En daarbij namen zij ook zichzelf de maat

Data staat niet langer ter discussie

“Het maakt niet zoveel uit of de ‘d’ in CDO staat voor data, digital of disruption”, concludeerde dagvoorzitter Chris Parker op CDODAY2018 in Naarden. “Misschien draait het veeleer om ‘diversity‘, om de outside-in benadering die de verandering naar binnen brengt.”

AI blijft omgeven met vragen

Hoewel het besef doordringt dat data een goudmijn is en dat intelligente technologie nodig is voor de ontginning, bestaat er nog geen vastomlijnd beeld hoe je hier als organisatie mee omgaat. Ook zaken als de bestaande workforce, de rol en positie van de grote technologiereuzen en privacy blijken een bron van vragen en discussie.

Individu ondergeschikt aan organisatie

Het creëren van een high-performance digital organisation is niet de verantwoordelijkheid van één functionaris. De ambitie om meer waarde te genereren door digitalisering mag niet worden vertroebeld door een te grote nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van betrokken CxO’s.

Drie IT-lagen, één datastructuur

Het traditionele datacenter voldoet niet langer. De toekomst van organisaties hangt in het digitale tijdperk af van de manier waarop ze data genereren, ontsluiten, beveiligen en te gelde maken. Producten worden steeds vaker digitaal gedreven services. Dat vraagt om een ander platform.
Perry van der Weijden, RWS

Vijfmaal verandering vanuit IT

In een wereld waarin alles verandert – technologie, economie, samenleving - kan de organisatiestructuur een showstopper voor innovatie zijn. De inzet van moderne technologie kan de sleutel vormen naar bedrijfsbrede transformaties.

Koop geen startup. Co-innoveer met academici!

Aankopen van startups als strategie om structureel nieuwe ontwikkelingen in je bedrijf op te nemen is een trend. Maar bedrijven kunnen zichzelf en de samenleving een dienst bewijzen door deze stap over te slaan en meer wisselwerking te zoeken met de academische wereld, waaruit immers de meeste startups voortkomen.

Recent gepubliceerd