Vanderlande zet cloud in voor digitale speerpunten

Kennisuitwisseling over cloud staat centraal in de reeks Cloud Boardroom sessies die ICT Media en Oracle al jaren in heel Europa organiseren. Veel organisaties bevinden zich middenin hun cloudtransformatie en hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen op dit gebied.

Met de coronapandemie krijgen digitalisering en daarmee de adoptie van cloud een flinke versnelling. Alle reden om weer een Cloud Boardroom sessie te beleggen, ditmaal virtueel, met CIO René van Sandijk van Vanderlande Industries.

René van Sandijk vertelt hoe Vanderlande bij het uitbreken van de coronapandemie zich redelijk snel kon aanpassen: “Veel van onze mensen waren vaak onderweg en dus gewend op diverse locaties op hun laptop te werken.” De markt gaf een bijzondere dynamiek te zien: “Enerzijds een inzakkende vraag van vliegvelden, anderzijds een aantrekkende vraag vanuit de e-commercesector. Dat vergde intern wat aanpassingen, maar inmiddels hebben we in dat opzicht grote stappen genomen.”

De vraag naar digitale diensten en producten nam sterk toe. Remote commissioning, het op afstand opleveren van een systeem, was voor Vanderlande een volgende nieuwe ontwikkeling.

Strategie 2025

De ambitie van Vanderlande is wereldwijd de nummer één speler te blijven in de markt voor pakketbezorging en voor bagageafhandeling op vliegvelden. Tegelijkertijd streeft het ernaar de top drie positie te bereiken binnen specifieke segmenten van de warehousing-markt. Het bedrijf ontwikkelt al jaren zelf de software die de bijbehorende systemen bestuurt. “We willen ook meer en meer een IT-bedrijf worden dat digitale services aanbiedt”, zoals René van Sandijk het formuleert.

Hij signaleert vier grote ontwikkelingen die op de strategie van invloed zijn. In de eerste plaats is dat de verschuiving van de vraag van vliegvelden naar e-commerce, onder invloed van covid-19. Ook in het ontwerpen en leveren van de klantoplossingen verandert het een en ander. Specifieke ‘klant-engineering’ zal altijd een pluspunt voor Vanderlande blijven, maar maakt langzaam plaats voor configureren van standaard oplossingen, die grotendeels in de behoeften van klanten kunnen voorzien.

“Lever steeds bruikbare deliverables op om de gewenste snelheid te behalen”

Verder signaleert de CIO een toenemende behoefte aan flexibiliteit van medewerkers om op de wereldwijde klantvraag in te spelen – “en die flexibiliteit is er, zoals je in de huidige omstandigheden goed kunt zien”. Als vierde ontwikkeling ziet hij de eerder genoemde trend richting het aanbieden van digitale diensten. Vanderlande speelt op deze ontwikkelingen in middels het Continuous Acceleration-programma.

ICT-agenda

Wat betekent dit alles voor de ICT-strategie? René van Sandijk: “In 2019 hebben we onze ICT-agenda gedefinieerd. Deze houdt in dat we onze infrastructuur, het applicatielandschap, continuous improvement en business support, ICT-projecten – die we voor klanten doen – en digitalisering in 2025 op een hoger plan willen hebben. Concreet betekent dit dat we tien digitale ‘speerpunten’ hebben.”

Een van deze speerpunten heeft veel raakvlakken met cloud, het onderwerp van de sessie. Het ontwikkelen van digitale producten en diensten is immers niet los te zien van cloud. Het ontwikkelen van de cloud roadmap is op zichzelf trouwens ook een speerpunt voor Vanderlande.

Roadmap

Een van de deelnemers stelt de roadmap aan de orde: “Hoe ga je om met alle lokale initiatieven die er in een organisatie zijn?” René van Sandijk: “We hebben hier een centraal programma voor, dat veel aandacht in de boardroom krijgt. We zorgen ervoor dat initiatieven vanuit business units binnen het programma passen, maar beleggen het eigenaarschap van die initiatieven bij de business units zelf. Het vraagt veel energie in de afstemming, maar het lijkt ons beter dan centraal van alles uitrollen en later ontdekken dat het niet of onvoldoende gebruikt wordt.”

Een andere deelnemer vraagt naar de snelheid op de roadmap: “Hoe meet je die?”
“De strategische speerpunten zijn nog erg ‘vers'”, reageert Van Sandijk, “Ze zijn overigens afgeleid van het Continuous Acceleration-programma. We hebben de stip op de horizon voor over vijf jaar geplaatst en vervolgens per jaar aangegeven wat de doelen zijn. Voor het eerste jaar hebben we dat in meer detail gedaan. Ons doel daarbij is om steeds bruikbare deliverables op te leveren, vaak minimum viable products. Dat is ook waarmee je de gewenste snelheid kunt halen.”

Cloud journey

Vanderlande is al even onderweg op zijn cloudreis, waarbij het principe ‘cloud, tenzij’ geldt. In 2016 maakte het bedrijf al volop gebruik van software-as-a-service. “SaaS is vooral een optie voor applicaties waarmee je in de markt het onderscheid niet maakt”, reageert een van de deelnemers.

 Gartner rapport: It’s Time to Include Oracle as a Viable Option When Evaluating Public Cloud Providers 

Wie de sprong naar 2020 maakt, ziet dat ook IaaS en PaaS hun intrede hebben gedaan. Vooral PaaS wordt volop ingezet, bijvoorbeeld voor Kubernetes, backup & recovery, security services en de digitale werkplek voor medewerkers overal ter wereld. Het warehousing-platform is inmiddels cloud-native.

“We zijn van plan nu ook onze JD Edwards-implementatie naar de cloud te brengen”, licht René van Sandijk toe, “SaaS is daarbij voor ons nog een brug te ver, met het oog op de schaal waarop we JD Edwards toepassen, waarbij de volumes nog toenemen. Binnen het Toyota-concern kunnen we gebruikmaken van de ervaringen van andere bedrijven die JD Edwards naar de cloud brengen.”

Innovatie

Voor de digitale producten en diensten, die voor Vanderlande steeds belangrijker worden, is de ondersteunende infrastructuur geheel op cloud gebaseerd. De lat ligt hier hoog, wat ook wel blijkt uit de ontwikkeling van een complete digital service factory. “De snelheid waarmee we deze fabriek ontwikkelen, is onder invloed van covid sterk toegenomen”, merkt de Vanderlande-CIO op.

Een deelnemer aan de sessie legt de vraag voor hoe je nu innovaties laat schalen: “In onze organisatie zie je dat de business best bereid is innovaties te omarmen, maar het opschalen is lastig.”

De spreker herkent dit direct: “We stellen zelfs mensen aan om de boodschap uit te dragen, maar het blijft een moeizaam traject. Soms helpt het, als het om innovaties voor onze klanten gaat, de CIO bij de klant te benaderen.”

Urgentie

Refererend aan de opkomst van de platformeconomie, waarbij cloudtechnologie een belangrijke rol speelt, legt moderator Rob Beijleveld de deelnemers de vraag voor welke urgentie ze voelen als het over cloudadoptie gaat. De urgentie blijkt groot te zijn; de kracht en schaalbaarheid van de cloud kan nauwelijks nog gemist worden: “Je wilt niet achterblijven bij de concurrentie.” Zelfs de lockdowns van het coronatijdperk kunnen de deelnemers niet tegenhouden bij hun cloudtransformaties, zo blijkt.

“De urgentie is groot: Je wilt niet achterblijven bij de concurrentie”

Wilfred Scholman, Country Leader Oracle Netherlands en gastheer van de sessie, onderschrijft dit: “In deze tijd ziet de business heel duidelijk het belang van digitalisering en cloudtransformatie. Het belang van een versnelling van innovatie is makkelijker uit te leggen. Ook kosten spelen een rol, want er zijn significante kostenvoordelen te behalen. Gaan we snel genoeg? Het kan altijd sneller, maar de schouders gaan er ook nu al flink onder!”

Over Vanderlande

Vanderlande levert oplossingen voor bagageafhandeling en goederenverwerking. Iedereen heeft weleens op een vliegveld zijn koffer zien aankomen op een bagageband van het bedrijf. Ook de e-commerce wereld maakt volop gebruik van de oplossingen van Vanderlande om pakjes te kunnen verwerken. Vanderlande maakt sinds 2017 deel uit van Toyota Industries Corporation.

Gerelateerde artikelen

Talent gap verenigt aanbod- en vraagzijde

Talent gap verenigt aanbod- en vraagzijde

Gebruikers en leveranciers van digitale technologie staan open voor andere manieren van samenwerking. Eerlijkheid, transparantie en een sterkere focus op een ieders specifieke waarde binnen het ecosysteem vormen daarbij het uitgangspunt. Dat bleek tijdens CIODAY2023, waar zowel de vraag- als de aanbodzijde concrete handreikingen deed.

‘Shocks overleven en jezelf steeds heruitvinden’

‘Shocks overleven en jezelf steeds heruitvinden’

Flexibiliteit en veerkracht staan al lang hoog op de agenda van CIO’s, CTO’s en andere technologieleiders. Het speelveld waarin hun organisaties opereren wordt immers steeds grillger en mondialer – zowel in termen van kansen als bedreigingen. In de afgelopen maanden en weken hebben geopolitieke verschuivingen en spanningen het belang van continuïteit verder onderstreept.