‘Platform is geen doel maar een middel’

Grote, cloudgebaseerde technologieplatformen zijn het fundament van operationele en businessgerichte innovatie. Niet alleen zijn ze een groeiend deel van de wereldwijde economie, ze stellen bedrijven bovendien in staat om zelf een platformfunctie te vervullen.

‘Just do it’ bij de bank

Dankzij een stevige verankering op bestuurlijk niveau krijgt de digitale transformatie binnen Rabobank echt vorm. Een positieve en pragmatische benadering van uitdagingen op het gebied van technologie, talent en maatschappelijke verantwoordelijkheden overheerst. Nieke Martens geeft als Head Digital Hub op inspirerende wijze vorm aan de digitalisering van producten en dienstverlening.
human resources dataset AI

Zo ga je vooroordelen in AI- en machine learning-systemen te lijf

Vorig jaar werd op pijnlijke wijze duidelijk hoe online systemen zowel bewust als onbewust vooroordelen in de hand werken. Sleutelen aan het algoritme probleem is echter niet de oplossing. De oplossing zit hem in niet-neutrale datasets.
schaarste AVG GDPR functies

GDPR-gerelateerde functies lang onbezet

Een jaar na invoering van de AVG hebben bedrijven nog altijd moeite om gerelateerde vacatures vervuld te krijgen. De interesse van kandidaten is sterk gedaald, waardoor de helft van vacatures voor functies als cybersecurity consultant en data protection officer langer dan twee maanden onvervuld blijft.

Next-generation sourcing: ontknoop de complexiteit

ls IT’ers maken we soms zaken ingewikkelder dan ze zijn. Een probleem nu infra, sourcing en ecosystemen zijn uitgegroeid tot indringende strategische vraagstukken waarvoor de eisen flink worden opgeschroefd. Laten op de drempel van sourcing 3.0 niet opnieuw in de valkuil trappen van onnodige complexiteit.