Onderzoek: Digital Markets Act pakt negatief uit voor startups en scale-ups

Redactie

21 oktober 2021

Er is nog veel onduidelijkheid over de effecten van de Digital Markets Act (DMA) op de Nederlandse platformeconomie. In de huidige vorm zal de wet met name negatieve gevolgen hebben voor innovatieve bedrijven. Daarop duidt onderzoek door het Erasmus Centre for Entrepreneurship in opdracht van brancheorganisaties NLdigital en Dutch Startup Association.

Als de wet in de huidige vorm wordt ingevoerd, zullen met name de Nederlandse startups en scale-ups negatieve gevolgen ondervinden, vrezen de brancheorganisaties. Zij roepen daarom op om kwaliteit over snelheid te verkiezen en waar nodig pas op de plaats te maken.

De Digital Markets Act is een belangrijk nieuw wetgevingsinitiatief van de Europese Commissie om de regels voor digitale diensten in Europa te verbeteren. Hoewel de wet primair bedoeld is voor grote, internationale technologiebedrijven, zal hij ook impact hebben op Nederlandse startups en scale-ups.

Tot nu toe is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de praktische uitwerking en effecten van de DMA op deze bedrijven. Om hier beter inzicht in te krijgen heeft NLdigital, in samenwerking met Dutch Startup Association (DSA), het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) de opdracht gegeven juist deze effecten te onderzoeken. In het onderzoek komen diverse Nederlandse startup- en scale-up-founders, actief in verschillende industrieën, aan het woord.

Beslissers bij startups en scale-ups zijn veelal onvoldoende op de hoogte van de DMA en ervaren mogelijke rechtsonzekerheid. De impact van de wet op deze bedrijven hangt in hoge mate af van de exacte formulering van voorgestelde maatregelen. Er is in het huidige voorstel onvoldoende opgenomen over een regulerende dialoog tussen bedrijven en toezichthouders.

Daarnaast is de reikwijdte van de DMA is potentieel zo groot dat er conflicten dreigen met nationale wetgeving. In het ergste geval zorgt dit voor fragmentatie tussen lidstaten.

NLdigital en DSA vrezen dat de wet in de huidige vorm veel onzekerheid creëert en te veel ruimte laat voor ongewenste gevolgen voor startups en scale-ups. In plaats van openheid en innovatie te bevorderen, kan een rigide toepassing van de DMA innovatie juist beperken en vertragen, concurrentie doen verminderen en daarmee bedrijven, zakelijke gebruikers en consumenten schaden.

De organisaties willen dat de Europese Raad en het Europees Parlement de belangen van deze groep bedrijven beter meeneemt in het bepalen van de definitieve formulering en nuances binnen de DMA. Ook moet de Nederlandse politiek hier op aandringen. Want het kan niet zo zijn dat startups en scale-ups onbedoeld slachtoffer worden van wetgeving die juist moet zorgen voor nieuwe Europese platforms.

Op dit moment is Nederland op Europees niveau vooral bezig met zo snel mogelijke afronding van dit dossier, terwijl nog veel zaken onvoldoende helder zijn. De branchevertegenwoordigers pleiten er dan ook voor dat de politiek, specifiek de Kamercommissie Digitale Zaken, zo snel mogelijk om tafel gaat met marktpartijen om input op te halen voor de Nederlandse inzet op de DMA voorafgaand aan de definitieve besluitvorming en waar nodig pas op de plaats te maken.

Gerelateerde artikelen

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Steeds meer bedrijven zetten niet alleen technologie in om cyberaanvallen zoveel mogelijk af te wenden, maar focussen ook op de menselijke factor in cybersecurity. Met recht. Een onderzoek van Stanford University en cybersecurityfirma Tessian uit 2020 wijst uit dat...

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Het ontbreekt de laatste tijd niet aan wereldwijde, onvoorspelbare en ontwrichtende gebeurtenissen. Deze hebben hun invloed op de zakelijke wereld, en dit heeft weer zijn gevolgen voor zakelijk leiderschap. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

Incrementele verandering is niet genoeg om bij te blijven in een veranderende wereld waarin technologie zich exponentieel ontwikkelt. Bedrijven moeten werken aan de capaciteit om te kunnen inspelen op steeds weer nieuwe technologie- en businesskansen. Tijdens het...

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik, oprichter en CEO van Whoppah, is winnaar van de Innovation Award in de categorie Meest innovatieve leider. Santeon won de award voor het Meest innovatieve ecosysteem. TestGorrilla ging er met de prijs vandoor in de categorie Meest succesvolle startup, scaleup of challenger en Lensor, onderdeel van Pon Holdings, ontving de eerste award in een nieuwe categorie Meest succesvolle business-innovatie.