Digital Leaders with Daniel Gebler, Hein Dekkers, Karina Kuperus and Michiel Eielts

Watch the live broadcast here. Digital leaders are fast, particularly in decision-making and execution, enabling them to experiment and pivot when necessary. How do these...
outcome based contracting

Outcome based contracting: van SLA naar resultaat

Alles draait tegenwoordig om de UX. IT-prestaties moeten hierdoor op een andere manier beoordeeld worden, en ook de samenwerking tussen organisaties en IT-leveranciers verandert. Dit vraagt om contractvormen die gericht zijn op het behalen van gezamenlijke bedrijfsdoelstellingen. Maak kennis met outcome based contracting.

Waar liggen de prioriteiten van de CFO?

Steeds vaker trekt de CFO op met de CIO om richting te geven aan investeringen in het digitale domein. Wat is het perspectief van de CFO op digitale transformatie en de invloed daarvan op IT-investeringen?

Welke ontwikkelcompetenties vraagt de toekomst?

Door de snelle ontwikkelingen in software development wordt het steeds moeilijker in te schatten welke competenties ICT professionals in de toekomst nodig hebben. Hierdoor kan de mismatch tussen vraag en aanbod van competenties op de ICT arbeidsmarkt groter worden. Hogeschool Utrecht doet momenteel onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe ICT-trainingsprogramma's en heeft een enquête uitgezet met het doel inzicht te verwerven in de behoefte aan ICT-trainingen.

‘Cloud als aanjager van verandering’

Als CIO stond Paul Waasdorp tweemaal voor een vergelijkbare uitdaging: de IT van een grote speler in de reisbranche zowel organisatorisch als technologisch naar een hoger plan brengen. De situatie 17 jaar geleden bij TUI Nederland verschilt evenwel enorm van die binnen Corendon. De combinatie van cloud, agile en data vormt hier de basis voor businessgedreven ontwikkelingen.