Vraag naar maatwerk in AI en ML werkt tekort skills in de hand

Redactie

7 februari 2022

De vraag naar maatoplossingen op het gebied van AI en machine learning (ML) leidt tot tekort aan gekwalificeerd personeel. Een meerderheid van Nederlandse IT-beslissers zegt dat hun organisatie AI- en ML-oplossingen van de grond af aan wil ontwikkelen. Daarop duidt onderzoek in opdracht van Rackspace Technology.

Deze ontwikkeling jaagt de vraag naar personeel met passende kwalificaties aan. Van alle Nederlandse IT-managers is bijna tachtig procent op zoek naar mensen met kennis van AI en ML. Gevraagd naar de meest schaarse vaardigheden zeiden de respondenten dat data quality-analisten het moeilijkst te vinden waren. Dit werd op de voet gevolgd door specialisten in machine learning, deep learning en predictive modellering.

Bijna een derde van alle participerende organisaties zei dat een tekort aan gekwalificeerd personeel het lastig maakt om de beoogde resultaten te boeken met hun AI- en ML-programma’s. IT-managers hebben op het gebied van AI en ML behoefte aan verdere upskilling van hun teamleden ten aanzien van programmeren en softwareontwerp (50%), het analyseren van de datakwaliteit (41%), data governance en beveiligingsexpertise (39%) en machine learning (36%).

Zes op de tien IT-managers gaf aan dat AI en ML inmiddels deel uitmaken van hun huidige bedrijfsstrategie. De meeste bedrijven (67%) zeggen dat AI en ML aanzienlijke voordelen hebben opgeleverd voor hun operationele processen. Deze technologieën hebben daarnaast een positieve impact op de omzet (69%), merkreputatie (66%), het vermogen om kostenbesparingen te realiseren (64%) en de merkbekendheid (62%).

Organisaties begeven zich nu in een fase waarin ze hun AI- en ML-modellen optimaliseren en opschalen (25%) of van proof of concepts en pilots overgaan tot het in productie nemen van oplossingen (37%). Om het potentieel van de technologie verder te ontsluiten, investeren IT-managers een groter aandeel van hun IT-budget in AI- en ML-programma’s. Hieraan zal van alle Nederlandse organisaties pakweg 86 procent in 2022 meer dan 6 procent van hun jaarlijkse IT-budget besteden. Dit is een stijging van 26 procent ten opzichte van 2021.

“Veel organisaties gaan een nieuwe volwassenheidsfase in wat betreft de toepassing van AI en ML om een substantiële return on investment te kunnen realiseren. We zien dit weerspiegeld in de prominentere rol van AI binnen zakelijke en IT-strategieën”, zegt Simon Bennett, CTO voor de regio EMEA bij Rackspace Technology. “Deze ontwikkeling houdt tegelijkertijd in dat het gebruik van AI niet langer concurrentievoordeel oplevert. Bedrijven die niet in AI investeren zullen echter op grote achterstand komen te staan ten opzichte van de concurrentie.”

Gerelateerde artikelen

Alles op alles zetten om nieuwe generatie talent te binden

Alles op alles zetten om nieuwe generatie talent te binden

Voor de jongste generaties op de arbeidsmarkt wegen hybride werken en flexibiliteit zwaarder dan de hoogte van het salaris. Een weinig betrokken werkgever, slecht management en weinig aandacht voor loopbaanontwikkeling zijn belangrijke redenen om een baan op te zeggen.

Aandeel vrouwen in Nederlandse boardrooms bereikt (laag) plateau

Aandeel vrouwen in Nederlandse boardrooms bereikt (laag) plateau

Nederlandse besturen bestaan gemiddeld slechts voor 26 procent uit vrouwen – hetzelfde aandeel als vorig jaar en gelijk aan het mondiale gemiddelde. Toch is er in drie jaar een groei van 5 procentpunt geboekt, en in het afgelopen jaar werd in Nederland bij een derde van de bestuursbenoemingen een vrouw aangesteld.

‘Purpose gap’ vraagt aandacht werkgever

‘Purpose gap’ vraagt aandacht werkgever

De pandemie en ontwikkelingen op sociaal gebied hebben geleid tot een focus op werknemerstevredenheid. Met name jongere werkenden zoeken ‘purpose’ in een functie en op hun werk – wat ze er doen moet méér betekenen voor de maatschappij. Cognizant’s Center for the Future of Work onderzocht ‘The Purpose Gap’ in Europa en bracht in kaart waar millennials en de Generatie Z naar op zoek zijn.

Tech talent nodig? Kijk ook eens onder de radar!

Tech talent nodig? Kijk ook eens onder de radar!

"De minderheid van de ene generatie is meestal de meerderheid van de volgende", zei de Amerikaanse schrijfster Gertrude Atherton. Op dit moment bevind ik me in de minderheid – een vrouw op directieniveau die een technische baan heeft (Chief Risk Officer en Chief...