Nederlanders maken zich zorgen over impact AI op werk

Generatieve AI transformeert het bedrijfsleven in hoog tempo. Ruim vier op de tien Nederlanders maken zich grote zorgen over de impact van AI op hun werk. Interessant is dat een grotere, deels overlappende groep (68%) gelooft dat de voordelen van de technologie opwegen tegen de risico’s. Hierop duidt onderzoek getiteld door de Boston Consulting Group (BCG).

Internationaal variëren de gevoelens over hoe AI – en generatieve AI specifiek – het werk zal beïnvloeden aanzienlijk. Werknemers in landen als Brazilië (71%), India (60%) en het Midden-Oosten (58%) kijken juist optimistisch naar de inzet van AI op het werk, terwijl werknemers in de VS (46%), Nederland (44%) en Japan (40%) het minst optimistisch zijn.

In de top dertien van landen die zich het meeste zorgen maken over de impact van AI op het werk staat Nederland op de eerste plaats, gevolgd door Frankrijk (41%) en Japan (38%). Ongeveer zeven op de tien (71,2%) Nederlandse werknemers denken dat hun baan zal veranderen door AI, terwijl bijna 24 procent denkt dat hun baan niet meer zal bestaan (36% wereldwijd).

Om zich voor te bereiden op de toekomst vindt 86 procent van de respondenten dat ze training nodig hebben om hun vaardigheden aan te scherpen. Slechts 14 procent van de werknemers zegt dat ze nu al een bijscholingstraining hebben gevolgd, vergeleken met 44 procent van de leidinggevenden.

“GenAI verandert de manier waarop we werken voorgoed”, zegt Anita Coronel, Managing Director en Partner bij BCG. “Nederlandse werknemers zijn zich hier sterk van bewust, maar voelen zich in veel gevallen onvoldoende voorbereid om met deze verandering mee te gaan. Voor zowel werkgevers als werknemers is het heel belangrijk te zorgen dat de kennis en vaardigheden van medewerkers constant worden doorontwikkeld. Dit vereist goed inzicht in de vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn en effectieve, toegankelijke bijscholingsprogramma’s om deze vaardigheden ook daadwerkelijk te ontwikkelen.”

Ook de mate waarin iemand gebruik maakt van AI en diens senioriteit, hebben invloed op de mate van optimisme en bezorgheid. Van de ondervraagden die regelmatig van GenAI gebruik maken is 62 procent optimistisch, vergeleken met 36 procent van de niet-gebruikers. Tevens maakt de meerderheid van de leidinggevenden (80%) regelmatig gebruik van GenAI-tools, terwijl dit bij medewerkers slechts 20 procent blijkt te zijn. Medewerkers vormen het grootste percentage niet-gebruikers (60%) van GenAI-tools in het algemeen.

Binnen organisaties zijn senior leidinggevenden die vaker gebruik maken van GenAI, optimistischer en minder bezorgd dan medewerkers. Zo is 62 procent van hen optimistisch over AI, terwijl slechts 42 procent van de werknemers die mening deelt.

Ondanks de zorgen gelooft 71 procent van de respondenten dat de voordelen van GenAI opwegen tegen de risico’s. Eén ding is echter zeker: werknemers willen dat AI wordt gereguleerd. Een duidelijke meerderheid (79%) van alle respondenten is het erover eens dat AI-specifieke regulering nodig is. In Europa ligt dit percentage nog hoger: ruim 81 procent. Dit betekent een een duidelijke verschuiving in de houding ten opzichte van overheidstoezicht op de technologie.

Terwijl er wordt gewacht tot overheidsregulering wordt ingevoerd, ontwikkelen en implementeren ook veel bedrijven hun eigen verantwoordelijke AI-frameworks. De opvattingen van werknemers over de effectiviteit van deze programma’s lopen echter sterk uiteen. Van de leidinggevenden heeft 68 procent vertrouwen in het verantwoorde gebruik van AI door hun organisatie. Onder medewerkers is slechts 29 procent van mening dat hun bedrijf adequate maatregelen heeft geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat AI op verantwoorde wijze wordt gebruikt.

Over het onderzoek

Het onderzoek, getiteld AI at Work: What People Are Saying, is gebaseerd op een enquête onder meer dan 12.800 werknemers van de executive suite tot medewerkers in verschillende industrieën in 18 landen over de hele wereld om te begrijpen hoe de evolutie van AI de werkplek beïnvloedt.

Gerelateerde artikelen

Bedrijfsbeleid noodzakelijk om AI te laten werken

Bedrijfsbeleid noodzakelijk om AI te laten werken

Wanneer het gaat om generatieve AI zijn er grofweg twee soorten bedrijven: zij die all-in gaan en voor ieder bedrijfsproces kijken of er een geschikte AI-tool is, en zij die terughoudender zijn. Bij beide soorten organisaties is duidelijk AI-beleid noodzakelijk zodat werknemers weten waar ze aan toe zijn.

Privacy in de nieuwe wereld van AI

Privacy in de nieuwe wereld van AI

Wat zijn de gevolgen voor de privacy van de wijdverspreide toepassing van AI? Wat betekent dit voor bedrijven en wat zijn de belangrijkste stappen voor organisaties om te nemen om AI op een verantwoorde manier te gebruiken?