Streven: 50% vrouwen in de IT in 2030

Redactie

22 april 2021

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag een nieuwe publiek-private Taskforce Diversiteit en Inclusie in de Digitale Sector gepresenteerd. De Taskforce gaat zich de komende vier jaar inzetten om doelstellingen en concrete acties te bepalen die diversiteit en inclusie in de digitale sector moeten vergroten en versnellen.

De overheid en de digitale sector hebben beide de doelstelling om te zorgen voor een grotere instroom, meer doorstroom en meer behoud van divers talent. “Voor de economie is het van groot belang dat de samenstelling op de arbeidsmarkt divers is,” zegt Keijzer. “Meer diversiteit draagt bij aan innovatie en kan zorgen voor meer ICT’ers, die hard nodig zijn.”

Volgens het huidige tempo zou het nog 100 jaar duren voor de wereldwijde kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt is gedicht, aldus onderzoek door Accenture. En door de coronacrisis zou daar nog eens 50 jaar bij komen. Gezamenlijke actie is nodig om het tempo te verhogen, aldus de minister en sectororganisatie NLdigital, mede-initiatiefnemer van de Taskforce.

De Taskforce gaat de gezamenlijke ambities omzetten in meetbare doelstellingen en concrete acties. Die ambitie begint bij het vergroten van het aantal vrouwen in de digitale sector. Op dit moment is slechts 18 procent van de IT’ers in Nederland vrouw. NLdigital en het ministerie van EZK willen dit percentage verhogen naar 50 in 2030. De Taskforce gaat zich uiteindelijk richten op diversiteit en inclusie in de brede zin van het woord, dus ook culturele achtergrond, leeftijd, beperkingen etcetera.

“De economische en maatschappelijke bijdrage van de digitale sector in ons land is van wereldklasse op misschien wel één punt na: diversiteit”, zegt Keijzer. “Ik was tot niet zo lang geleden geen voorstander om daar actief op te sturen. Maar ik weet inmiddels dat als we dat niet doen er helemaal niets verandert. Daarom is deze Taskforce een noodzakelijk en dus goed initiatief. Denk bijvoorbeeld eens aan het bouwen van AI-toepassingen. Daarbij is het van belang dat de diversiteit van onze samenleving in de algoritmen terecht komt. Anders krijg je de uitkomsten van dertig jaar geleden.”

“We willen als sector een representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij.” zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. “Succesvolle digitalisering betekent dat het vóór iedereen is en mét iedereen. Daar zetten we ons voor in.”

Om dit te bereiken gaat de taskforce bewezen interventies binnen de sector verzamelen en delen op een kennisplatform. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de kennis van een aantal voorlopers binnen de sector die al resultaten hebben geboekt in het bevorderen van diversiteit en inclusie.

“Het kan niet anders dan dat je als moderne organisatie je verantwoordelijkheid neemt om diversiteit en inclusie te bevorderen”, zegt Irine Gaasbeek, country managing director van Accenture en bestuurslid van NLdigital. “Medewerkers verwachten niet anders, het maakt innovatie mogelijk en creëert een cultuur waarin iedereen het gevoel heeft gelijke kansen te hebben en leidt uiteindelijk tot betere resultaten.

Naast het formuleren van concrete doelstellingen en acties, gaat de Taskforce bouwen aan een kennisplatform voor bedrijven in de digitale sector. Een aantal bedrijven is op eigen initiatief al begonnen met het bevorderen van diversiteit en inclusie in de organisatie. Op het platform kunnen ze hun ervaringen en best practices overzichtelijk delen, zodat andere bedrijven hiervan gebruik kunnen maken.

Bas van der Veldt, CEO van AFAS en bestuurslid van NLdigital, zegt: “Bij AFAS maken we software voor een grote diversiteit aan klanten en om daar goed op te kunnen anticiperen moet ons bedrijf ook divers zijn. Door doelstellingen te formuleren en daar strikt naartoe te werken hebben we het aantal vrouwen in de organisatie al verdubbeld. En we blijven werken aan een representatief bedrijf.”

De Taskforce wil bovendien meer data verzamelen over diversiteit binnen de digitale sector. Te beginnen met een onderzoek naar de status quo. Daarna volgt een jaarlijkse benchmark, waarmee bedrijven hun resultaten kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden.

Vanaf dit jaar zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht om te voldoen aan een quotum van 33 procent vrouwen in de top. Er ligt bovendien een initiatiefwetsvoorstel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Het is belangrijk dat bedrijven samenwerken met elkaar en de overheid om deze regels te vertalen naar de praktijk.

Op www.taskforcediversiteit.nl kunnen bedrijven zich aansluiten bij de Taskforce en de eerste best practices vinden. De site wordt de komende tijd uitgebreid tot kennisplatform. Ook zullen hier de vorderingen en activiteiten van de Taskforce te volgen zijn.

Gerelateerde artikelen

New cybercommunity connects Dutch CISOs

New cybercommunity connects Dutch CISOs

A new cybersecurity community is being established, joining Chief Information Security Officers (CISOs) from Dutch businesses in different industries, non-profit organizations, and government, working together on knowledge sharing, mutual support, competency building, cybersecurity governance, and repositioning the CISO role in the organization.

Ethische vragen over de invloed van tech op de samenleving

Ethische vragen over de invloed van tech op de samenleving

Nieuwe technologie heeft bijna altijd een ontwrichtend effect in de samenleving. En vaak lijkt een kwestie nieuw, maar bijna even vaak zijn er in het verleden vergelijkbare kwesties onder de aandacht gekomen. Dat kan houvast geven bij onze opinievorming.

Vijf redenen waarom Roemenië een bron van tech-talent is

Vijf redenen waarom Roemenië een bron van tech-talent is

Volgens een onderzoek uit 2022 van ANIS (Vereniging van Werkgevers uit de Software- en Service-industrie) blijft de IT-markt in Roemenië voortdurend groeien. Het aantal specialisten in computerwetenschappen en computertechniek nadert inmiddels de 220.000. Naast hun sterke technische vaardigheden hebben Roemeense specialisten een sterk zakelijk instinct en begrijpen ze goed wat de uitdagingen en behoeften van de markt zijn.