CIO Platform neemt afscheid van Arthur Govaert

Redactie

10 juni 2022

Op 9 juni hebben de leden van CIO Platform Nederland Martijn Koning, executive-board member en CDO van AutoBinck Group, verwelkomd als nieuwe voorzitter. Hij neemt de voorzittershamer over van Arthur Govaert, die vier jaar lang bestuursvoorzitter is geweest van de beroepsvereniging voor CIO’s in Nederland vanuit zijn voormalige rol als CIO bij Radboudumc.

Tijdens zijn termijn heeft Arthur niet alleen netwerken en kennisdeling naar een hoger plan gebracht, maar de vereniging ook zichtbaarder gemaakt in de media en bij de politiek, met name in Brussel en Den Haag. Zo zijn oneerlijke marktpraktijken en marktwerking voor digitale technologie aan de kaak gesteld, en is bepleit dat lidorganisaties te allen tijde (kosteloos) eigenaar blijven van hun data en is de aandacht gevestigd op het eerlijker verdelen van verantwoordelijkheid ten aanzien van beveiliging, privacy en continuïteit van softwareproducten tussen zakelijke gebruikers en leveranciers.

Tijdens een schriftelijke algemene ledenvergadering is unaniem gekozen voor Martijn Koning, die al enkele jaren bestuurslid bij de vereniging was en daarnaast verantwoordelijk voor het thema Transformation en de bijbehorende CIO Commissie, die momenteel aan een Transformation Maturity Tool werkt en een Transformation-podcastserie is gestart.

De nieuwe voorzitter zal zich, naast het voortzetten van de focus op eerlijke regelgeving in het digitale domein, inzetten voor digitale geletterdheid binnen organisaties en de link tussen digitalisering en duurzaamheid.

Arthur Govaert is sinds april 2022 VP Innovation Program Manager Connected Care bij Philips.

Gerelateerde artikelen

IT-sector blijft groeien, maar minder hard

IT-sector blijft groeien, maar minder hard

De IT-sector groeit in 2022 naar verwachting met 4,5 procent. In 2021 was de groei nog 7 procent. De sector profiteert nog altijd van de door de pandemie gestarte digitale versnelling. Maar het personeelstekort remt de groei af, terwijl de vraag naar IT-dienstverlening, zoals het uitbesteden van IT-diensten en IT-infrastructuur en software-abonnementen groot blijft. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht voor de software en IT services van ING Research.

Streven: 50% vrouwen in de IT in 2030

Streven: 50% vrouwen in de IT in 2030

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft een nieuwe publiek-private Taskforce Diversiteit en Inclusie in de Digitale Sector gepresenteerd. De Taskforce gaat zich de komende vier jaar inzetten om doelstellingen en concrete acties te bepalen die diversiteit en inclusie in de digitale sector moeten vergroten en versnellen.

Petitie: ‘Neem digitale geletterdheid nú op in curriculum’

Petitie: ‘Neem digitale geletterdheid nú op in curriculum’

Digitale geletterdheid maakt geen structureel onderdeel uit van het curriculum op de basisschool en in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Volgens FutureNL en de stichting VHTO moet dit nodig veranderen, en daartoe hebben zij de minister van onderwijs opgeroepen het vak digitale geletterdheid direct in het lesaanbod op te nemen. Ook zijn de organisaties een petitie gestart.