Een derde medewerkers houdt tempo digitalisering niet bij

Nederland is koploper qua digitale ervaring op het werk. Nederlandse werknemers zijn van alle Europese landen namelijk het meest tevreden op dit punt. Een derde van de Nederlandse werknemers houdt echter het tempo van digitalisering niet bij. Hierop duidt onderzoek in opdracht van de Europese HR-dienstenverlener SD Worx.

Uit het onderzoek blijkt dat 69 procent van de Nederlandse werknemers voldoende digitale middelen tot zijn beschikking heeft om efficiënt te kunnen werken. Een ruime helft geeft ook aan dat hun organisatie hier veel waarde aan hecht. Maar ruim de helft van de ondervraagde Nederlandse werkgevers (54%) zegt dat ze nog een lange weg te gaan hebben voordat ze hun werknemers de gewenste digitale ervaring kunnen bieden.

Terwijl werkgevers aangeven dat hun digitale ervaring nog niet optimaal is, geeft één op de drie Nederlandse werknemers (33%) aan toch moeite te hebben met het bijhouden van de huidige mate van digitalisering. Dit heerst vooral onder werknemers van grote bedrijven van 500 medewerkers of meer. Bedrijven zetten dan ook stappen om werknemers hier sneller wegwijs in te maken: van trainingen op de werkvloer over investeringen in personeelsgerichte HR-applicaties tot een volledige integratie van alle systemen, zodat er minder verschillende tools gebruikt worden voor verschillende doeleinden.

Volgens het onderzoek maken werknemers veelvuldig gebruik van HR-technologie: drie op de vier Europese werknemers gebruikt regelmatig digitale HR-toepassingen. Ruim vier op de tien Nederlandse bedrijven (43%) biedt medewerkers een mobiele app als centrale toegang tot diverse HR-systemen. En dat is handig, want uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven gemiddeld 17 verschillende HR-applicaties in gebruik hebben. Kijkend naar Europese bedrijven, blijkt dat een meerderheid (54%) de integratie van HR-applicaties enorm belangrijk vindt en hier meer aandacht aan wil besteden.

De belangrijkste reden voor bedrijven om hun systemen meer te integreren is het gebruiksgemak en het bieden van een optimale digitale ervaring. Een tweede reden is de noodzaak om alle data voor analyses en rapportages eenvoudig aan elkaar te kunnen koppelen. En op plek drie noemen bedrijven een snellere verwerking van data voor meer efficiëntie.

Daarnaast geeft ruim de helft van de Nederlandse organisaties aan steeds meer applicaties met geïntegreerde AI aan te bieden die op de werkplek gebruikt kunnen worden. Italië is met 58 procent koploper op dit gebied en Nederland staat hier op de tweede plek, vergeleken met de andere bevraagde Europese landen.

Op het gebied van digitalisering van HR-technologie is een verschuiving te zien. De afgelopen jaren lag de focus vooral op het efficiënter inrichten van de personeelsafdeling via HR-technologie. Nu is er een verschuiving te zien naar uitbreiding van de digitale HR-dienstverlening voor medewerkers.

Eerder werd er vooral gekeken naar procesmatige HR-technologie die de automatisering binnen het bedrijf kon ondersteunen, zoals documentmanagement, interne communicatie, payroll, communicatie over payroll en tijds- en aanwezigheidsmanagement. Nu geven Nederlandse bedrijven aan dat ze meer en meer bereid zijn om te investeren in applicaties die gericht zijn op de individuele werknemer, met name in de categorieën: training en ontwikkeling (60%); medewerkersfeedback (59%); manieren van samenwerken en werken in een team (57%); medewerkerswelzijn (53%) en interne communicatie (53%).

Over het onderzoek

Het onderzoek is in februari in opdracht van SD Worx gehouden onder 16.011 werknemers en 4.833 werkgevers uit 16 Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Gerelateerde artikelen

‘Investeringen in EX, Cloud en AI leiden tot betere CX’

‘Investeringen in EX, Cloud en AI leiden tot betere CX’

CX blijft een topprioriteit voor de C-suite. Bijna alle (95%) van de organisaties hebben tegenwoordig een directielid dat ervoor verantwoordelijk is. Daarnaast wordt EX tegenwoordig steeds belangrijker gevonden. Een ruime helft van CEO’s denkt dat het afstemmen van CX- en EX-strategieën hun impact op de bedrijfsgroei maximaliseert.

Duurzaam opereren op hoog niveau?

Duurzaam opereren op hoog niveau?

We zitten midden in een multicrisis. Organisaties moeten een antwoord vinden op de vraag hoe ze duurzaam omgaan met klimaatverandering en de waardeketen waar zij deel van uitmaken. Maar ook het juiste talent aantrekken – en behouden – om die veranderingen te lijf te gaan. En een duurzame visie hebben op financiering en investeringen.

Volledig digitale EX essentieel bij hybride werken

Volledig digitale EX essentieel bij hybride werken

De digital employee experience (DEX) is een belangrijke pilaar onder het hybride werken. Voor een goede beleving van werknemers zijn vier componenten nodig: experience delivery, experience measurement, analysis en remediation. Daarop duidt onderzoek door Forrester Consulting in opdracht van VMware.

Winst opgeven voor duurzaamheid? Helft CSCO’s zegt van wel

Winst opgeven voor duurzaamheid? Helft CSCO’s zegt van wel

Een aanzienlijke meerderheid van chief supply chain officers is van plan processen en workflows verder te automatiseren om ontwrichtingen zoals in de afgelopen twee jaar te voorkomen. Veelal willen zij de overstap naar de cloud versnellen zodat ze met realtime gegevens kunnen werken. Hierop duidt onderzoek door het IBM Institute for Business Value (IBV) in samenwerking met Celonis en Oxford Economics.