Winst opgeven voor duurzaamheid? Helft CSCO’s zegt van wel

Chief supply chain officers (CSCO’s) zien hybrid cloud, kunstmatige intelligentie (AI), process mining en execution management als cruciale instrumenten om ontwrichtingen zoals ze de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt te voorkomen. Een aanzienlijke meerderheid is van plan de processen en workflows te automatiseren. Veelal willen zij de overstap naar de cloud versnellen zodat ze met realtime gegevens kunnen werken. Hierop duidt onderzoek door het IBM Institute for Business Value (IBV) in samenwerking met Celonis en Oxford Economics.

Twee derde van de ondervraagde chief supply chain officers geeft aan dat duurzaamheid een essentieel element is van de totale bedrijfswaarde. Hierbij zegt net iets meer dan de helft bereid te zijn gemiddeld 5 procent winst op te offeren om de duurzaamheidsresultaten te verbeteren.

CSCO’s noemen een aantal specifieke acties die zij in de komende drie jaar willen ondernemen om de doelstellingen van de circulaire economie te verwezenlijken: heroverweging van het ontwerp van materialen en producten om zo hergebruik te bevorderen en afval te verminderen; de energie-efficiëntie van producten en diensten te verbeteren; ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op basis van hernieuwbare energiecomponenten; nieuwe zero-waste producten en diensten ontwikkelen.

De top drie van verwachte voordelen van duurzaamheidsinitiatieven is: voldoen aan milieuregelgeving, verminderen van reputatierisico’s en stimuleren van nieuwe innovaties. Zonder een nauwkeurig proces van toezicht op een reeks duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bedrijven deze voordelen echter niet realiseren. Meer dan de helft (55%) van de CSCO’s gaf aan in de komende drie jaar realtime monitoring en rapportage op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid te verwachten.

Het onderzoek brengt verder de belangrijkste uitdagingen in beeld waarmee CSCO’s tegenwoordig kampen. Acht op de tien CSCO’s geven aan dat de wisselvalligheid van de vraag een grote uitdaging is, terwijl ruim driekwart de toegenomen kosten van transport en logistiek noemt. Naast de kosten geeft nog eens driekwart aan dat de beschikbaarheid van transport en logistiek voor hen een van de grootste problemen is.

Deze uitdagingen leiden tot gemiste kansen. Zo zegt ruim zeventig procent van de ondervraagden dat een lagere voorraad voor grondstoffen en eindproducten heeft geleid tot voorraadtekorten en gemiste verkopen. Ten slotte heeft zestig procent van de ondervraagden productverzending voor klanten moeten versnellen, wat tot hogere transportkosten leidde.

CSCO’s willen slimmere en flexibelere supply chains die de veerkracht en duurzaamheid verbeteren. Door data ondersteunde strategieën zijn hierbij belangrijk. Zo implementeren bijna negen op de tien CSCO’s execution management, terwijl ruim driekwart (77%) van de CSCO’s proces- en task mining implementeren om hun activiteiten te moderniseren.

Ruim acht op de tien CSCO’s willen vóór 2025 door AI ondersteund realtime voorraadbeheer introduceren. Hierbij zegt driekwart van de CSCO’s dat hybrid cloud-integratie cruciaal is voor versnelling en facilitering van de digitale transformatie van supply chains. Van de respondenten kijkt verder ongeveer tachtig procent naar AI-geactiveerde processen en workflows voor realtime demand sensing.

Ten slotte verwacht ruim zeventig procent van de CSCO’s dat de meeste van hun processen en workflows in de komende drie tot vijf jaar zullen zijn geautomatiseerd. Ruim een kwart verwacht dat hun workflows in dezelfde tijdspanne AI-enabled zullen zijn – wat oploopt naar een derde als we 2030 als ijkpunt nemen.

Over het onderzoek

Het IBM Institute for Business Value (IBV) heeft in samenwerking met Celonis en Oxford Economics bijna 500 CSCO’s ondervraagd. Deze CSCO’s waren afkomstig uit tien sectoren, waaronder het bankwezen, de detailhandel, de maakindustrie en de automobielindustrie.

Gerelateerde artikelen

‘Een transformatie is nooit een enkelvoudig onderwerp’

‘Een transformatie is nooit een enkelvoudig onderwerp’

Als we onze menselijke vindingrijkheid koppelen aan de juiste technologie, kan ons dat oplossingen brengen voor de opgaven van vandaag en morgen, is de visie van PwC. Een gesprek met Tom Hagenaars en Ragnar van der Valk. “Value integration in plaats van system integration.”

‘Investeringen in EX, Cloud en AI leiden tot betere CX’

‘Investeringen in EX, Cloud en AI leiden tot betere CX’

CX blijft een topprioriteit voor de C-suite. Bijna alle (95%) van de organisaties hebben tegenwoordig een directielid dat ervoor verantwoordelijk is. Daarnaast wordt EX tegenwoordig steeds belangrijker gevonden. Een ruime helft van CEO’s denkt dat het afstemmen van CX- en EX-strategieën hun impact op de bedrijfsgroei maximaliseert.

Duurzaam opereren op hoog niveau?

Duurzaam opereren op hoog niveau?

We zitten midden in een multicrisis. Organisaties moeten een antwoord vinden op de vraag hoe ze duurzaam omgaan met klimaatverandering en de waardeketen waar zij deel van uitmaken. Maar ook het juiste talent aantrekken – en behouden – om die veranderingen te lijf te gaan. En een duurzame visie hebben op financiering en investeringen.

Een derde medewerkers houdt tempo digitalisering niet bij

Een derde medewerkers houdt tempo digitalisering niet bij

Nederland is koploper qua digitale ervaring op het werk. Nederlandse werknemers zijn van alle Europese landen namelijk het meest tevreden op dit punt. Een derde van de Nederlandse werknemers houdt echter het tempo van digitalisering niet bij.