Column
Politiek minacht IT-probleem overheid

Politiek minacht IT-probleem overheid

'Den Haag' lijkt informatietechnologie niet op waarde te schatten. De bij de formatie betrokken partijen lijken zich geen moment over de armzalige toestand van de IT bij de rijksoverheid te hebben gebogen: in de rapporten van de informateurs is hierover niets terug te...

IT wordt tech

IT wordt tech

Toen ik bijna twintig jaar geleden startte met de CIO community, was IT vaak nog een eiland binnen organisaties. En de CIO een veredelde IT-manager. IT is in de loop der tijd steeds minder op zichzelf gaan staan. Daarmee bedoel ik dat niet alleen pure IT-afdelingen...

Bereid je voor op creatieve chaos

Bereid je voor op creatieve chaos

Bestuurders bij grote bedrijven en politici zien eindelijk in dat ze de enorme opgaven waar de maatschappij voor staat niet meer kunnen managen door oplossingen voor zich uit te schuiven. Eindelijk. Het 'too little, too late', dat meer dan een halve eeuw de dominante...

‘Guy Fawkes’ en de digitale rebellie

‘Guy Fawkes’ en de digitale rebellie

Een verkenning van historisch icoon naar hedendaags symbool Het masker met de tronie van Guy Fawkes – een figuur uit de Engelse zeventiende-eeuw – met het iconische witte gezicht, een subtiele lach, snor en puntige baard heeft een onverwachte renaissance beleefd in de...

Van recht naar krom

Van recht naar krom

Ik verlang naar een ouderwetse zomer vol komkommernieuws. Want het is wel élke dag wat dit jaar. Maar: tussen alle slechte tijdingen zag ik afgelopen week wel een uitgelezen goed-nieuws item over een nieuw product van Nederlandse bodem! In Wageningen heeft hoogleraar...

De wereld heeft een UX-probleem

De wereld heeft een UX-probleem

Als je het wilt zien, zijn ze overal: minder dan optimale ervaringen met techniek en organisaties. Of zijn we tegenwoordig zó verwend dat als het maar een beetje tegenzit, we dat een reden tot klagen vinden? Ik denk dat dat wel meevalt. Onze samenleving is de laatste...

Wat is echt en wat is waar?

Wat is echt en wat is waar?

We leven in het post-truth-tijdperk, waarin uitspraken niet meer getoetst hoeven te worden aan de waarheid. Tenminste, zo lezen en horen we in de media die berichten over de wereld om ons heen. Maar is dat nou wel zo? Laten we dat eens nader onderzoeken. Die zoektocht...