IT wordt tech

Rob Beijleveld

13 november 2023

Toen ik bijna twintig jaar geleden startte met de CIO community, was IT vaak nog een eiland binnen organisaties. En de CIO een veredelde IT-manager.

IT is in de loop der tijd steeds minder op zichzelf gaan staan. Daarmee bedoel ik dat niet alleen pure IT-afdelingen schaarser worden, maar ook traditionele IT-leveranciers. Die hoeven klanten steeds minder vaak uit te leggen wat zij nodig hebben. Het is eerder andersom. Zoals die klanten als consument al gewend waren. Daarmee is IT tech geworden en is het van ons allemaal.

Binnen organisaties is IT steeds meer geïntegreerd in business-onderdelen: een reflectie van de samenwerking tussen business en IT. Het primaat ligt dan ook al lang niet meer bij IT. Dit zie je als eerste bij de IT-bedrijven zelf: het zijn techbedrijven geworden, waarbij moderne vormen van samenwerking tussen ontwikkelaars en business leidend zijn. Van de andere kant zijn dienstverleners waarbij IT een groot aandeel heeft in het business-model aan het veranderen in techbedrijven.

Waar IT de afgelopen vijftig jaar grote, maar betrekkelijk langzame veranderingen teweeg heeft gebracht, zal tech, nog meer dan IT – en in zijn kielzog finance, HR en marketing – zorgen voor transformaties op operating-, business- en organisatiemodellen. Simpelweg omdat tech gedragen wordt door meerdere disciplines en organisaties meer vaart kunnen maken. Tech zal dus in betrekkelijk korte tijd meer impact maken dan IT in een halve eeuw. Dat is althans mijn voorspelling. Daarbij is het een niet weg te laten pijler onder de driehoek technologie-economie-samenleving.

Waar IT vooral traditionele businessmodellen ondersteunde en die – als alles meezat – efficiënter maakte, is de invloed van tech omgekeerd: die genereert complete business outcomes. Dat economie en samenleving dus complexer worden door tech is een waarheid als een koe.

Maar je hoort steeds vaker dat het wel een beetje minder kan met technologie. Dat we op de rem moeten trappen. Maar dat is wensdenken en staat haaks op de moderne geschiedenis. Alle verbeteringen in onze levensomstandigheden zijn geworteld in technologie. Tuurlijk, er ontspoort wel eens wat. En sommige dingen vragen om ingrijpen. Maar dat is geen reden om te pleiten voor een soort omgekeerde vooruitgang waarbij minder technologie als oplossing wordt gepresenteerd voor onze problemen.

Samenlevingen zijn niet geneigd zichzelf af te remmen. Gelukkig maar, want tech is onlosmakelijk verbonden met onze economie en dus met de samenleving. Het enige antwoord is zelfs: meer tech.

Want tech zorgt voor (overwegend positieve) impact.

Gerelateerde artikelen

Bereid je voor op creatieve chaos

Bereid je voor op creatieve chaos

Velen verwachten dat technologie de oplossing gaat brengen voor de klimaatopgaven waar we voor staan. En een deel van de oplossing zal daar zeker vandaan komen. Hoe gaan we dat in goede banen leiden? Dat moeten we niet eens willen. We kunnen ons beter voorbereiden op creatieve chaos.

‘Guy Fawkes’ en de digitale rebellie

‘Guy Fawkes’ en de digitale rebellie

Het masker met de tronie van Guy Fawkes staat voor een complex web van historische en hedendaagse betekenissen – en een dunne lijn tussen goed en kwaad. Hoe is dit zo gekomen? Kan het ook als inspiratie dienen? CISO Dimitri van Zantvliet denkt van wel.

Van recht naar krom

Van recht naar krom

Ik verlang naar een ouderwetse zomer vol komkommernieuws. Want het is wel élke dag wat dit jaar. Maar tussen alle slechte tijdingen zag ik afgelopen week wel een uitgelezen goed-nieuws item over een nieuw product van Nederlandse bodem!

De wereld heeft een UX-probleem

De wereld heeft een UX-probleem

Als je ze wilt zien, zijn ze overal: minder dan optimale ervaringen met techniek en organisaties. Onze samenleving is de laatste kwart eeuw dan ook een stuk complexer geworden. Er lopen dus ook meer zaken stroef of mis. En het lijkt misschien een grote stap, maar ook onze aarde biedt de laatste jaren zacht gezegd een minder dan optimale ervaring. Hoogste tijd om de effecten van onze problemen proberen te temperen.