Onderzoek: ‘Technical debt grote bedreiging voor innovatie’

Zes op de tien professionals in de IT beschouwen technical debt als een grote bedreiging voor het innovatievermogen van hun organisatie. Ook zeggen ze dat het zorgt voor een rem op de prestaties van het bedrijf. Gemiddeld wordt er ruim veertig procent van het IT-budget aan besteed. Daarop duidt onderzoek van Outsystems.

Technical debt blijkt een obstakel voor innovatie en herstel, met name voor ondernemingen gericht op groei. Toepassingen en oplossingen gebouwd met oog op snelle levering, maar die een groot beslag doen op financiële middelen, risico’s creëren en latere innovatie blokkeren, vallen onder technical debt. Deze uiteenlopende technologieën zijn vooral gunstig op korte termijn, maar brengen op lange termijn extra kosten mee. Met deze snelle ontwikkelmethode bouwt een organisatie een soort schuld op.

Het onderzoek benadrukt de uitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben door technical debt. Denk hierbij aan de druk om deadlines te halen, voortdurende veranderingen in de markt en verouderde technologie.

Een meerderheid van de IT-professionals (69%) is van mening dat technical debt een fundamentele beperking vormt voor hun vermogen om te innoveren. Daarnaast zeggen zes op de tien dat het de prestaties van hun bedrijf afremt en is 64 procent het ermee eens dat technical debt ook in de toekomst een grote invloed zal doen gelden.

Organisaties in alle sectoren en ongeacht hun grootte betalen technical debt in onder andere tijd en geld, middelen die ze niet in innovatie kunnen steken. Gemiddeld spenderen bedrijven ongeveer een derde van hun budget aan het aanpakken van technical debt.

Er is geen eenduidige oorzaak voor technical debt, maar de respondenten melden het gebruik van veel ontwikkeltalen en frameworks (52%), verloop binnen het ontwikkelteam (49%) en het accepteren van bekende defecten om de release deadlines te halen (43%).

Een grote meerderheid zegt de aanpak van technical debt voor zich uit te schuiven, waardoor het probleem groter wordt. Slechts een vijfde van de bedrijven zegt dat ze technical debt onder controle hebben. Iets meer dan een derde (36%) zegt hier in de toekomst toe in staat te zullen zijn.

Technical debt wordt groter naarmate een bedrijf groeit. Ondernemingen besteden gemiddeld 41 procent van hun IT- budget aan technical debt, kleine bedrijven 27 procent.

“De grootste uitdaging van technical debt is dat organisaties veel kansen missen om structureel te innoveren”, zegt Harmen Hoogwout, regional sales director Nederland bij Outsystems. “In Nederland zien we dat de winnaars van de afgelopen periode organisaties waren die zeer slagvaardig zijn met nieuwe digitale diensten, omdat ze op de juiste manier snel konden inspelen op de veranderingen.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is in samenwerking met Lucid uitgevoerd in mei 2021 onder 500 IT-professionals bij organisaties van verschillende grootteklassen wereldwijd: de VS, Australië, het VK, Frankrijk, Duitsland, Portugal, India, Brazilië, de VAE en Singapore. De respondenten werken in finance, de detailhandel, de gezondheidszorg, het onderwijs, zakelijke dienstverlening, overheid en openbaar bestuur, media en telecommunicatie, nutsbedrijven en onroerend goed.

Gerelateerde artikelen

Gebruik unified observability voor een vlotte digitale experience

Gebruik unified observability voor een vlotte digitale experience

Vandaag de dag is de digitale experience bepalend voor al onze interacties met zowel collega’s als bedrijven. Het streven naar perfecte digitale kanalen heeft bijgedragen aan betere ervaringen voor zowel medewerkers als klanten, maar de toegenomen complexiteit heeft het leven van de IT-afdeling er niet gemakkelijker op gemaakt.

CxO: ontdek de use cases van 5G

CxO: ontdek de use cases van 5G

Voorbeelden van 5G-toepassingen te over. Maar het lijken wel steeds dezelfde. 5G is niet alleen geschikt voor toepassingen waarbij robots worden aangestuurd. Daardoor blijven veel best practices onder de radar. Neem de regie en ontdek de use cases voor je eigen organisatie.

Network as a Service: waar technologie, mensen en partners samenkomen

Network as a Service: waar technologie, mensen en partners samenkomen

Terwijl het leveren en onderhouden van het netwerk nog gezien wordt als iets dat gedaan moet worden, kan het op orde hebben van het netwerk ook positieve gevolgen hebben voor de productiviteit, efficiëntie en continuïteit en zelfs nieuwe kansen bieden die beter afgestemd zijn op de bedrijfsdoelen. NaaS zal hier zeker een grote rol in spelen.