Rapport: Nederlanders koploper met AI op werk in Europa

Nederlandse executives lopen voorop bij het gebruik van AI-tools in hun dagelijkse werkzaamheden. De bereidwilligheid om kunstmatige intelligentie in te zetten is beduidend hoger dan in Frankrijk of Duitsland. Daarop duidt een wereldwijde enquête in opdracht van Freshworks.

Respondenten uit Nederland blijken opvallend veel vertrouwen in de technologie te hebben – meer dan respondenten uit andere landen in het onderzoek. Bijna de helft (45%) van de ondervraagde beslissers uit ons land zegt voldoende kennis te hebben van AI, en 11 procent beweert expert te zijn: pakweg het dubbele van Franse (6%) en Duitse (5%) ondervraagden. Met een totaal van 56 procent zijn Nederlanders daarmee wereldwijd het meest zelfverzekerd over de inzet van AI in werkprocessen.

Nederlanders voelen zich dan ook het meest op hun gemak bij het gebruik van softwareapplicaties die zijn verbeterd met behulp van AI (68%). Ruim de helft van de Nederlandse respondenten zegt AI-tools dagelijks of een paar keer per week te gebruiken.

De Nederlandse ondervraagden lijken opvallend positief over AI in vergelijking met respondenten uit andere landen. Ze zijn van mening dat AI betrouwbaar is vanwege de kwaliteit van het werk dat AI levert (51%), de productiviteitswinst (50%) en de nauwkeurigheid (44%). Opgeteld blijken Nederlandse respondenten het meeste vertrouwen te hebben in AI (74%) van alle ondervraagden ter wereld.

Volgens de onderzoekers kan het zijn dat Nederlanders meer vertrouwen in AI uiten omdat ze een andere kijk op de toepassing van AI hebben dan respondenten uit andere landen. De ondervraagden zien AI wellicht vooral als een aanvullend systeem ter ondersteuning van menselijke werknemers, maar niet als een oplossing om hen te vervangen.

Beslissers bij Nederlandse organisaties zijn het meest waarschijnlijk bereid te betalen voor AI (17%) om te kunnen besparen op werktijd of het werk eenvoudiger te maken. Voorbeelden zijn werkzaamheden als schrijven, coderen en maken van beeldmateriaal. Wereldwijd zorgt AI naar schatting voor een reductie van bijna vier werkuren (3:47). Nederlandse respondenten zijn van mening dat dit een manier is om de kwaliteit van het werk te verbeteren, maar ook om meer gedaan te krijgen (34%).

De ondervraagde Nederlanders geven aan dat zij geloven dat er blijvend mensen nodig zijn om de resultaten van AI te beoordelen en monitoren zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Ze hebben er vertrouwen in dat AI de menselijke beroepsbevolking nooit volledig zal vervangen (67%). In bijvoorbeeld Duitsland is er iets meer verdeeldheid over dit onderwerp (53%).

Alle vertrouwen in AI betekent niet dat Nederlandse beslissers zich helemaal geen zorgen maken. Ze zien dat AI vooral activiteiten overneemt van starters op de arbeidsmarkt. Maar de starter van vandaag is de ervaren werknemer van morgen: degenen waarvan verwacht wordt dat ze de kwaliteit van AI kunnen beoordelen. Vandaar dat beslissers zorgen uiten over de toegang tot de volgende generatie werknemers (39%).

De uitkomsten van de enquête zijn ook een waarschuwing, aldus de onderzoekers. Early adopters én followers moeten hun best doen het volledige potentieel van nieuwe technologie te benutten en deze niet te snel afdoen als aardigheidje voor alleen technisch onderlegde bedrijven. Zo onderzoekt iets meer dan een vijfde van de Nederlandse bedrijven de mogelijkheden van AI en heeft nog geen plannen het te implementeren. Ook komt AI het meest voor bij afdelingen als IT en R&D, maar ontbreekt het veelal op andere afdelingen, zoals de klantenservice, waar slechts 6 procent het inzet.

Over het onderzoek

Het onderzoek vond plaats onder ruim 7.000 senior besluitvormers en managers in 12 landen: De VS, het VK, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, India, de VAE, Mexico, Colombia en Brazilië. Er is gezorgd voor een brede spreiding aan afdelingen (HR, IT, klantenservice, financiële afdeling, sales, marketing en juridische afdeling) en senioriteit in functie.

Gerelateerde artikelen

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

De industriële sector ondergaat een metamorfose – automatisering alleen is niet langer genoeg. Fabrikanten kampen met voortdurende druk: strenge regelgeving, kortere productlevenscycli en consumenteneisen aan duurzaamheid, verstoringen in de toeleveringsketen en altijd aanwezige druk op de kosten.

De AI Act ontcijferd

De AI Act ontcijferd

In dit document worden de mogelijke gevolgen van de AI-wet voor organisaties onderzocht, waarbij wordt ingegaan op de structuur, verplichtingen en tijdschema’s voor naleving. Daarnaast wordt er een actieplan voorgesteld waarmee organisaties rekening kunnen houden.

Artificial intelligence en klantervaring

Artificial intelligence en klantervaring

Artificial Intelligence (AI) opent nieuwe en vergaande mogelijkheden voor organisaties om de klantervaring als nooit tevoren te personaliseren. KPMG onderzocht wat AI zal betekenen voor de klantervaring.