De AI Act ontcijferd

Artificial Intelligence (AI) biedt vele voordelen voor de maatschappij en het bedrijfsleven en heeft als doel werkprocessen en belangrijke sectoren opnieuw vorm te geven. Er wordt hard gewerkt om het transformerende potentieel van AI en automatisering te benutten. Te midden van de wereldwijde verspreiding van AI in het bedrijfsleven en het dagelijks leven ontstaan er echter zorgen over ethisch gebruik en risico’s. Er zijn nog steeds vertrouwenskwesties; uit de Algoritme Vertrouwensmonitor blijkt dat in 2023 het vertrouwen in algoritmes met 22% is gedaald ten opzichte van 2022.

In reactie hierop heeft de Europese Unie (EU) belangrijke stappen gezet met een voorlopig akkoord op de Artificial Intelligence Act (AI-act), die naar verwachting een nieuwe wereldwijde norm voor AI-regulering zal stellen. Het is de bedoeling dat de AI Act in 2024 wet wordt en dat de meeste AI-systemen er in 2026 aan moeten voldoen. De AI Act hanteert een risicogebaseerde aanpak om grondrechten, democratie, de rechtsstaat en ecologische duurzaamheid te waarborgen.

De AI-wet van de EU probeert een delicaat evenwicht te vinden door de invoering van AI te stimuleren en tegelijkertijd het recht van individuen op een verantwoord, ethisch en betrouwbaar gebruik van AI te handhaven. In dit document worden de mogelijke gevolgen van de AI-wet voor organisaties onderzocht, waarbij wordt ingegaan op de structuur, verplichtingen en tijdschema’s voor naleving. Daarnaast wordt er een actieplan voorgesteld waarmee organisaties rekening kunnen houden.

Naar de paper

 

Gerelateerde artikelen

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

De industriële sector ondergaat een metamorfose – automatisering alleen is niet langer genoeg. Fabrikanten kampen met voortdurende druk: strenge regelgeving, kortere productlevenscycli en consumenteneisen aan duurzaamheid, verstoringen in de toeleveringsketen en altijd aanwezige druk op de kosten.

Artificial intelligence en klantervaring

Artificial intelligence en klantervaring

Artificial Intelligence (AI) opent nieuwe en vergaande mogelijkheden voor organisaties om de klantervaring als nooit tevoren te personaliseren. KPMG onderzocht wat AI zal betekenen voor de klantervaring.

Van AI-implementatie naar ticketless bedrijf: een case study

Van AI-implementatie naar ticketless bedrijf: een case study

Met het implementeren van AIOps ontstaat ook de mogelijkheid van een ticketless bedrijf. Oftewel, het inzetten van AI om alle activiteiten, tickets en alerts uit te voeren, zonder hulp van menselijke vaardigheden. Dit lijkt een ambitieuze visie, maar bij Digitate geloven we dat dit mogelijk is. En om dat te bewijzen, beginnen we bij onszelf.