Hoe AI helpt bij de grootste zorgen en uitdagingen van bedrijven in de EU

De invloed van AI op onze maatschappij is groter dan ooit. Het is te vergelijken met de opkomst van zoekmachines in de eind jaren ’90, die het internet en onze samenleving  hebben veranderd. Moderne AI-technologieën zoals generatieve AI hebben namelijk ook een grote, directe invloed op ons dagelijks leven. Generatieve AI verandert de manier waarop we informatie verwerken en raakt steeds meer geïntegreerd in ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan online chatbots en virtuele assistenten, zoals OpenAI’s ChatGPT of Google’s Gemini.

AI heeft ook grote invloed op het bedrijfsleven. Met AI-technologieën zoals deep learning, machine learning (ML), digital twins en generatieve AI zijn bedrijven in staat innovatie te stimuleren, efficiëntie te verbeteren, productiviteit te verhogen en beter geïnformeerde beslissingen te maken. Daarnaast breiden toepassingen zoals tekst-naar-spraak, beeldgeneratie en videoproductie de mogelijkheden van AI verder uit, wat een fundamentele verschuiving in het gebruik van deze technologie betekent.

Uit onderzoek van IFS blijkt tegelijkertijd dat bedrijven in de Europese Unie (EU) continu te maken hebben met aanzienlijke uitdagingen. Zo maken Europese bedrijven zich vooral zorgen over kostenstijgingen door allerlei diverse economische factoren zoals macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen en verstoringen in de supply chain (26%), het aanhoudende personeelstekort, de toenemende cyberdreiging en de betrouwbaarheid van leveranciers. AI kan een ondersteunende functie bieden om deze uitdagingen aan te pakken.

Betrouwbaarheid van leveranciers

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan een kwart (27%) van de Europese bedrijven leveranciersbetrouwbaarheid als een grote zorg ziet. Mede door globalisering zijn leveranciersketens steeds complexer geworden, waardoor de afhankelijkheid van externe partijen toeneemt. Dit vergroot het risico op verstoringen, door bijvoorbeeld politieke instabiliteit, natuurrampen en economische onzekerheid bij onderdelen van de keten.

Om als organisatie flexibel en wendbaar op te stellen in onzekere tijden, is veerkrachtige supply chain management essentieel. Organisaties kunnen snel inspelen op onvoorziene omstandigheden door gebruik te maken van realtime AI-inzichten in het leveranciersnetwerk en AI-technologieën die risico’s kunnen voorspellen en minimaliseren. AI-systemen kunnen ook patronen en afwijkingen identificeren die wijzen op potentiële verstoringen, waardoor organisaties hier beter op kunnen anticiperen. Dit is belangrijk om flexibel en wendbaar te blijven, ook bij toenemende complexiteit en onzekerheid in leveranciersketens.

Tekort aan talent

Bijna een derde van de Europese bedrijven (28%) maakt zich zorgen over het aanhoudende tekort aan talent. Investeren in personeelsontwikkeling is daardoor nóg belangrijker geworden, net als het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving om gekwalificeerde professionals aan te trekken en te behouden. De snelle technologische ontwikkeling vereist voortdurend nieuwe vaardigheden, waardoor veel bedrijven moeite hebben om aan deze steeds veranderende eisen te voldoen. AI kan hier een rol spelen door gepersonaliseerde leer- en ontwikkelingsprogramma’s te bieden, waardoor werknemers effectiever kunnen bijleren en omscholen. Daarnaast kunnen AI-systemen wervingsprocessen optimaliseren, de juiste kandidaten identificeren en zelfs de toekomstige vraag naar personeel voorspellen.

Cyberdreiging blijft toenemen

De groeiende dreiging van digitale aanvallen maakt cybersecurity van steeds groter belang voor bedrijven. Uit onderzoek van IFS blijkt dat meer dan een kwart van de Europese bedrijven (28%) zich zorgen maakt over (toekomstige) cyberdreigingen. Deze zorgen zijn gegrond, want de toename van digitale transformaties en de groeiende afhankelijkheid van technologiebedrijven maken bedrijven kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Het is dus zaak dat bedrijven hun cybersecuritystrategie kritisch gaan evalueren en overwegen om technologieën als AI en ML te integreren. Deze innovaties kunnen helpen om verdachte activiteiten te detecteren en realtime op bedreigingen te reageren. Door proactief bedreigingen te identificeren en aan te pakken, kunnen bedrijven hun data en IT-infrastructuur beter beschermen.

Productiviteit en welzijn van medewerkers

Efficiëntie en productiviteit zijn staan hoog op de agenda in het bedrijfsleven. Toch maakt bijna een derde van de Europese bedrijven (30%) zich zorgen over de productiviteit van hun medewerkers. AI kan hierbij helpen door repetitieve taken en processen te automatiseren. Door dit werk uit handen te nemen, kunnen medewerkers efficiënter met hun tijd omgaan en zich richten op andere prioriteiten, wat bijdraagt aan een hogere medewerkerstevredenheid en productiviteit.

Het gebruik van AI maakt bedrijven veerkrachtiger door uitdagingen en zorgen direct aan te pakken, zoals het versterken van supply chain management, cybersecuritystrategieën en de optimalisatie van arbeidsproductiviteit. Met geavanceerde AI-technologieën kunnen bedrijven zich richten op innovatie en groei, terwijl ze complexe problemen en uitdagingen effectief oplossen. Door de mogelijkheden van AI te begrijpen en te omarmen, kunnen bedrijven door de huidige uitdagingen navigeren en tegelijkertijd succesvoller worden.

In een tijd waarin technologische vooruitgang en wereldwijde uitdagingen hand in hand gaan, biedt AI een welkome oplossing voor bedrijven die streven naar veerkracht en groei. Of het nu gaat om het aanpakken van cyberdreigingen, het verbeteren van de productiviteit van werknemer of het waarborgen van betrouwbare leveranciersketens, AI speelt een sleutelrol om organisaties toekomstbestendig te maken. Door de mogelijkheden van AI volledig te benutten, kunnen bedrijven niet alleen beter omgaan uitdagingen van nu, maar ook proactief inspelen op toekomstige kansen. De integratie van AI in bedrijfsstrategieën is daarom niet alleen een investering in technologie, maar ook in een duurzame en innovatieve toekomst.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Censuswide onder 1.709 C-level/SVP/Directors die werkzaam zijn in Productie, Telecommunicatie, A&D, Services Bouw & Engineering of Energie & middelen. Het onderzoek is uitgevoerd in periode van 6 maart 2024 tot 27 maart 2024 in het VK, VS, Canada, Duitsland, Frankrijk, VAE, Noorwegen, Japan, Australië, Zweden, Denemarken en Finland.

Gerelateerde artikelen

Rapport: Nederlanders koploper met AI op werk in Europa

Rapport: Nederlanders koploper met AI op werk in Europa

Nederlandse executives lopen voorop bij het gebruik van AI-tools in hun dagelijkse werkzaamheden. De bereidwilligheid om AI in te zetten is beduidend hoger dan in Frankrijk of Duitsland. Daarop duidt een wereldwijde enquête.

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

De industriële sector ondergaat een metamorfose – automatisering alleen is niet langer genoeg. Fabrikanten kampen met voortdurende druk: strenge regelgeving, kortere productlevenscycli en consumenteneisen aan duurzaamheid, verstoringen in de toeleveringsketen en altijd aanwezige druk op de kosten.

De AI Act ontcijferd

De AI Act ontcijferd

In dit document worden de mogelijke gevolgen van de AI-wet voor organisaties onderzocht, waarbij wordt ingegaan op de structuur, verplichtingen en tijdschema’s voor naleving. Daarnaast wordt er een actieplan voorgesteld waarmee organisaties rekening kunnen houden.

Artificial intelligence en klantervaring

Artificial intelligence en klantervaring

Artificial Intelligence (AI) opent nieuwe en vergaande mogelijkheden voor organisaties om de klantervaring als nooit tevoren te personaliseren. KPMG onderzocht wat AI zal betekenen voor de klantervaring.