CEO’s geven prioriteit aan ESG en supply chain-risico’s

CEO’s spelen een leidende rol in het stimuleren van veerkracht (resilience), niet alleen door de cultuur, visie en strategische doelen van het bedrijf te bepalen, maar vaak ook door de belangrijkste risico’s te wegen.

Volgens een nieuwe studie van ServiceNow en ESI ThoughtLab, waarbij 1.080 leidinggevenden in 13 landen werden ondervraagd, zijn CEO’s persoonlijk betrokken bij het monitoren en verbeteren van de veerkracht van de organisatie. Steeds vaker zien CEO’s het in stand houden van resilience als een onderdeel van hun primaire verantwoordelijkheid.

Risico’s op de gebieden van milieu, sociale aangelegenheden en governance (ESG) worden steeds belangrijker voor bedrijven omdat ze te maken hebben met verstoringen door klimaatverandering, geopolitieke dreigingen en de aanhoudende covid-19-pandemie. Alle CEO’s in ons onderzoek zeggen dat ze aan een op veerkracht gerichte cultuur werken, en 90 procent zegt dat ze zich daarbij richten op ESG-risico’s, waarbij 45 procent het voortouw neemt bij het wegen van risico’s op het gebied van ESG.

Veerkracht staat centraal voor CEO’s

Het afgelopen jaar was een spoedcursus in hoe externe schokken een hele organisatie kunnen raken. CEO’s letten goed op: elke CEO die op de enquête heeft gereageerd, zegt dat ze nu werken aan een op veerkracht gerichte cultuur. De overgrote meerderheid verstevigt deze inspanningen met financiële prikkels en andere vergoedingen voor individuen en teams die bijdragen aan de resilience van de organisatie.

Onderdeel van het opbouwen van een veerkrachtig bedrijf is het herkennen van het risico op verstoringen. Na een jaar van grote omwentelingen zijn CEO’s zeer alert op nieuwe bedreigingen. In de toekomst verwachten bijna alle ondervraagde CEO’s dat ze hun tijd zouden zullen besteden aan vermindering van ESG-risico’s en coördinatie tussen rollen om sneller en slimmer op de volgende crisis te reageren. Ze zien ook minder waarde in het uitbesteden van deze capaciteiten aan consultants dan aan andere verantwoordelijken op C-level (20% versus 33%).

CEO’s werken aan het versterken van supply chains

De pandemie heeft grote schade aangericht aan toeleveringsketens. Toen bedrijfslocaties werden gesloten en werknemers online gingen werken, ziek werden of voor familie en vrienden moesten zorgen, hadden leveranciers en partners moeite om producten, goederen en diensten te leveren.

Als gevolg hiervan richten CEO’s hun aandacht op versterking van hun partnerschap en leveranciers-ecosystemen. Bijna tweederde van de CEO’s zegt dat het bouwen van een veerkrachtiger ecosysteem een ​​belangrijke stap is om waarde te genereren. De rest van de C-suite lijkt echter minder overtuigd. Minder dan de helft van de andere leiders op C-niveau geeft prioriteit aan de supply chain van hun organisatie.

CEO’s zien steeds meer in hoe alles, van cybercriminaliteit tot natuurrampen, een toeleveringsketen kan ondermijnen en hoe dat de organisatie zelf kan beïnvloeden. Meer dan de helft stelt nu maatregelen op om risico’s van derden te wegen en in de hand te houden.

Uitdagingen op personeelsgebied en complexe systemen plagen CEO’s

CEO’s zien uitdagingen opdoemen op het gebied van veerkracht en risicobeheer. Net als andere verantwoordelijken op C-level zijn ze van mening dat een onzekere opbrengst van op resilience gerichte programma’s en investeringen een obstakel kan zijn voor programma’s en investeringen die eerst en vooral op resilience gericht zijn.

Zelfs als de ROI duidelijk lijkt, kan een gebrek aan relevante statistieken het voor CEO’s moeilijk maken om de rest van het bedrijf voor belangrijke initiatieven aan boord te krijgen. Dit kan veranderen naarmate meer bedrijven de directe en indirecte kosten van verstoringen voor zichzelf, hun toeleveringsketens en hun branchegenoten berekenen.

CEO’s wijzen op twee extra uitdagingen die hun collega’s minder zorgen baren. Ten eerste zijn ze bezorgd dat hun organisatie niet over het personeel, het talent en de vaardigheden beschikt die nodig zijn om de veerkracht te vergroten. In het licht van de zogenaamde Great Resignation die over de VS raast, zal dit waarschijnlijk een nog groter probleem worden.

Ten tweede maken CEO’s zich zorgen dat de systemen die aan resilience ten grondslag liggen, te ingewikkeld zijn om te implementeren. Ze vergen te veel tijd en moeite om te configureren, waardoor de potentiële voordelen die de organisatie eruit kan halen, worden ondermijnd. Een van hun specifieke zorgen is het ontbreken van een geïntegreerd dashboard dat CEO’s in één oogopslag een blik kan werpen op de gezondheid van het bedrijf.

CEO’s zien echter ook voordelen van veerkracht. Initiatieven op de werkplek leiden al tot verbeteringen op het gebied van gezondheid en veiligheid. CEO’s zijn ook van mening dat het bouwen van een veerkrachtige organisatie de kosten verlaagt en de inkomsten verhoogt.

Deze post is eerder verschenen op Workflow, de blogsite van ServiceNow.

Gerelateerde artikelen

Duurzaam opereren op hoog niveau?

Duurzaam opereren op hoog niveau?

We zitten midden in een multicrisis. Organisaties moeten een antwoord vinden op de vraag hoe ze duurzaam omgaan met klimaatverandering en de waardeketen waar zij deel van uitmaken. Maar ook het juiste talent aantrekken – en behouden – om die veranderingen te lijf te gaan. En een duurzame visie hebben op financiering en investeringen.

Een oudere match tussen IT-specialisten en opdrachtgevers

Een oudere match tussen IT-specialisten en opdrachtgevers

Het in maart gestartte initiatief XperieSense wil oudere IT’ers en opdrachtgevers bij elkaar brengen. Dat is volgens Coks Stoffer, Menno Vlietstra en René Steenvoorden hard nodig. Veel 55-plussers en ook gepensioneerden willen actief blijven. En werkgevers vinden meer diversiteit qua leeftijd ook belangrijk.

Nederlanders maken zich zorgen over impact AI op werk

Nederlanders maken zich zorgen over impact AI op werk

Generatieve AI transformeert het bedrijfsleven in hoog tempo. Ruim vier op de tien Nederlanders maken zich grote zorgen over de impact van AI op hun werk. Interessant is dat een grotere, deels overlappende groep (68%) gelooft dat de voordelen van de technologie opwegen tegen de risico’s.

Buitenlands IT-talent inzetten? Stel deze vijf vragen

Buitenlands IT-talent inzetten? Stel deze vijf vragen

Dat er een groot tekort aan IT-personeel is, zal iedere leidinggevende kunnen beamen. Skilled developers zijn lastig te vinden en door de grote vraag bovendien ook nog eens moeilijk vast te houden. Niet eerder was de arbeidsmarkt voor IT-personeel zo krap. Voor steeds meer organisaties is het reden om over de grens te kijken in hun zoektocht naar IT-talent.