Petitie: ‘Neem digitale geletterdheid nú op in curriculum’

Digitale geletterdheid maakt geen structureel onderdeel uit van het curriculum op de basisschool en in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Volgens FutureNL en de stichting VHTO moet dit nodig veranderen, en daartoe hebben zij de nieuwe minister van onderwijs gisteren opgeroepen het vak digitale geletterdheid direct in het lesaanbod op te nemen. Ook zijn de organisaties daarvoor een petitie gestart.

Digitale geletterdheid is noodzakelijk om het toekomstperspectief van twee miljoen Nederlandse leerlingen op in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te vergroten en ze digitaal weerbaar te maken. Door digitale vaardigheden te ontwikkelen vergroten we hun kennis over technologie, kunnen ze autonome keuzes maken en aan de samenleving bijdragen die zij voor ogen hebben, aldus de twee organisaties.

In 2018 is er al een proces gestart om digitale geletterdheid een onderdeel te maken van het lesaanbod. Het is alleen niet zeker of en wanneer dit ingevoerd gaat worden. Het is in dit licht veelzeggend dat het op 14 april uitgebrachte rapport De Staat van het Onderwijs 2021 van de onderwijsinspectie digitale geletterdheid nergens noemt.

Het rapport biedt echter wel een opening: de door de pandemie opgelopen achterstanden bij leerlingen moeten worden aangegrepen om het onderwijs structureel te verbeteren. Volgens de inspectie moeten we niet terug naar het niveau van voor de pandemie, maar moet het onderwijsniveau structureel omhoog. Er moet niet worden gerepareerd maar gerenoveerd.

“Renovatie van het Nederlandse onderwijs kan onder andere door het structureel aanbieden van digitale geletterdheid”, zegt Ronilla Snellen, directeur van stichting FutureNL. “Dit geeft kinderen de kans digitale weerbaarheid te ontwikkelen in een maatschappij waar dat al volop van ze wordt gevraagd”.

FutureNL heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een gratis doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. In de 221 complete lessen voor groep 1 tot en met groep 8 zijn 400 leerdoelen verwerkt. De leerlijn is makkelijk in gebruik, gekoppeld aan bestaande vakken en vereist geen ervaring met digitale geletterdheid van leerkrachten. Ook voor docenten in het voortgezet onderwijs is veel gratis lesmateriaal ontwikkeld.

Stichting VHTO heeft daarnaast een lesprogramma gericht op programmeren ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Drie modules van zes lessen, geïntegreerd in de vakken Nederlands, geschiedenis en kunst. De lessen zijn zó opgesteld dat ze de interesse van alle meisjes en jongens gelijkwaardig prikkelen.

Over FutureNL

FutureNL is een onafhankelijke stichting met een ANBI-status. Met verschillende activiteiten worden leerkrachten en docenten positief en laagdrempelig geïnspireerd om jongeren digitale vaardigheden te laten ontwikkelen. Er wordt aangesloten bij de behoefte en praktijk van alledag en de digitalisering van de maatschappij wordt benaderd vanuit de kansen die dit geeft, waarbij ethiek een belangrijke invalshoek is. Door kennis van de realiteit te geven vergroten we het digitale bewustzijn van leerlingen zodat zij zelf autonome keuzes kunnen maken.

Over VHTO

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT te vergroten. Jaarlijks organiseren zij Girls’ Day waarbij duizenden meisjes bedrijven bezoeken in de bèta, techniek en IT sector. Organisator VHTO koppelt scholen aan bedrijven in de buurt. De meisjes maken zo laagdrempelig kennis met wat bèta, techniek en IT allemaal te bieden heeft, ze ontmoeten vrouwelijke werknemers en krijgen daardoor een bredere kijk op hun eigen mogelijkheden.

Gerelateerde artikelen

New cybercommunity connects Dutch CISOs

New cybercommunity connects Dutch CISOs

A new cybersecurity community is being established, joining Chief Information Security Officers (CISOs) from Dutch businesses in different industries, non-profit organizations, and government, working together on knowledge sharing, mutual support, competency building, cybersecurity governance, and repositioning the CISO role in the organization.

CIO Platform neemt afscheid van Arthur Govaert

CIO Platform neemt afscheid van Arthur Govaert

Op 9 juni hebben de leden van CIO Platform Nederland Martijn Koning, executive-board member en CDO van AutoBinck Group, verwelkomd als nieuwe voorzitter. Hij neemt de voorzittershamer over van Arthur Govaert, die vier jaar lang bestuursvoorzitter is geweest van de beroepsvereniging voor CIO’s in Nederland vanuit zijn voormalige rol als CIO bij Radboudumc.