Vier op tien CEO’s en commissarissen: ‘We halen strategische doelstellingen niet’

Redactie

25 januari 2024

Bijna vier op de tien CEO’s en iets meer commissarissen wereldwijd verwacht dat hun organisatie de strategische doelstellingen voor 2024 niet gaat halen. Macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen en het aantrekken en behouden van medewerkers zijn belangrijkste opgaven. Hierop duidt internationaal onderzoek onder ruim 2.000 CEO’s en ruim 800 commissarissen door Heidrick & Struggles.

De belangrijkste reden voor het gebrek aan vertrouwen onder de ondervraagden is het organisatorische onvermogen om de in hun ogen meest prangende opgaven het hoofd te bieden: economische onzekerheid (63%), geopolitieke spanningen (40%) en het aantrekken en behouden van personeel (33%). Slechts tien procent noemt klimaatverandering als belangrijkste issue in 2024.

Slechts een kwart van alle ondervraagden oordeelt dat zijn of haar organisatie goed voorbereid is op de huidige geopolitieke spanningen. Voor de omgang met economische onzekerheid en vinden en behouden van medewerkers in 2024 geldt dit voor respectievelijk 44 procent en 37 procent van de CEO’s en commissarissen.

“De oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, verstoorde aanvoerlijnen en een onvoorspelbaar klimaat: de grootste uitdagingen voor het bedrijfsleven vinden hun oorsprong buiten de organisatie”, zegt Imke Lampe, Managing Partner van Heidrick & Struggles Nederland. “Zelfs de beste directieteams worden in 2024 weer uitgedaagd. Wij zien dat CEO’s en commissarissen daarom in toenemende mate focussen op de rol van de organisatie in de wereld én hun eigen aandeel daarin.”

Ondanks dat 40 procent van de ondervraagde CEO’s en commissarissen verwacht dat de strategische doelen in 2024 niet worden gehaald, heeft maar liefst 66 procent van hen veel of volledig vertrouwen in het huidige leiderschapsteam van hun organisatie. Dit geldt echter niet voor eventuele opvolging en het aantrekken, ontwikkelen en behouden van toekomstige directieleden; daarin heeft juist 57 procent respectievelijk 51 procent van hen weinig tot geen vertrouwen.

Ook de bedrijfscultuur (25 procent), cybersecurity (23 procent) en kunstmatige intelligentie (22 procent) worden als belangrijke issues voor het aankomende jaar genoemd. Opvallend genoeg ziet slechts tien procent van alle ondervraagden de gevolgen van klimaatverandering als grootste uitdaging. Bijna veertig procent van hen is er zelfs van overtuigd dat de gevolgen van klimaatverandering voor hun organisatie behapbaar zullen zijn.

Over de inzet van AI is dertig procent van de respondenten veel minder optimistisch. “Waar commissarissen zich over het algemeen meer zorgen maken over externe uitdagingen, zoals cybersecurity, kunstmatige intelligentie en het klimaat, zijn CEO’s van nature meer naar binnen gericht. Naast de werving en selectie van talent noemt bijvoorbeeld dertig procent van hen het in stand houden van een gezonde bedrijfscultuur als belangrijkste uitdaging voor 2024”, zegt Lampe.

Gerelateerde artikelen

CIO’s over technologie en impact

CIO’s over technologie en impact

Technologie is in principe voorhanden, de uitdaging is om beschikbare mogelijkheden op de juiste manier in te zetten. In lijn met onder andere strategie, bedrijfsprocessen, werkwijzen en architectuur. Dat blijkt uit een peiling onder vooraanstaande digitale leiders van uiteenlopende grote Nederlandse organisaties in de aanloop naar CIODAY2023.

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Het ontbreekt de laatste tijd niet aan wereldwijde, onvoorspelbare en ontwrichtende gebeurtenissen. Deze hebben hun invloed op de zakelijke wereld, en dit heeft weer zijn gevolgen voor zakelijk leiderschap. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

‘Shocks overleven en jezelf steeds heruitvinden’

‘Shocks overleven en jezelf steeds heruitvinden’

Flexibiliteit en veerkracht staan al lang hoog op de agenda van CIO’s, CTO’s en andere technologieleiders. Het speelveld waarin hun organisaties opereren wordt immers steeds grillger en mondialer – zowel in termen van kansen als bedreigingen. In de afgelopen maanden en weken hebben geopolitieke verschuivingen en spanningen het belang van continuïteit verder onderstreept.