‘Mentale shift nodig bij IT-leveranciers’

Hotze Zijlstra

16 februari 2022

IT-leveranciers moeten zich opmaken voor een veranderende relatie met organisaties aan de klantzijde. CIO’s, businessleiders en besturen willen vooral snel en flexibel nieuwe waardeproposities kunnen ontwikkelen. Dat stelt andere eisen aan hun mensen, processen, IT en dus ook technologiepartners. Dat bleek tijdens de recent gehouden Captain’s Lunch in de Orangerie te Den Bosch, waar zo’n veertig leiders van IT-marktpartijen aanschoven.

Volgens Marc Schuuring, managing director en senior partner bij Boston Consulting Group (BCG), is de tijd dat technologieleveranciers simpelweg hun oplossingen konden pushen voorbij. Ook het op de lauweren rusten bij een aloude lock-in is dankzij de combinatie van API’s, cloud computing, datagerichtheid, AI en modulaire IT-architecturen verleden tijd.

Voor serviceproviders gaat er volgens de BCG-leider eveneens veel veranderen. Schuuring voorspelde onder meer het einde van ‘time and material’ als basis-verdienmodel. Leveranciers op dit terrein moeten toe naar het leveren van waardestromen en proposities die passen bij de op waarde gerichte activiteiten van de klant. “Dat betekent voor veel marktpartijen een enorme mentale shift.”

Schuuring stond in zijn presentatie eerder stil bij de steeds belangrijkere rol van data, waarmee vervolgens van alles mogelijk is op het terrein van AI. Van het creëren en controleren van workflows, waardestromen en aansturen van IT-leveranciers tot slimme interactie met consumenten en eindklanten. Voordelen zijn zowel hogere efficiëntie als nieuwe vormen van businesswaarde.

Centrale gedachte

Rob Beijleveld van ICT Media ziet deze ontwikkeling binnen zijn primaire doelgroep. CIO‘s verbreden hun blik van primair IT naar het naar de markt brengen van nieuwe (combinaties van) end-to-end waardeproposities en experiences – in veel gevallen AI-, data- en anderszins technologisch gedreven. Liefst enabled en gestuurd vanuit een centrale gedachte.

Andere manieren van opereren en zakendoen vragen tegelijk om andere mensen en een aangepaste wijze van werken en organiseren. De business is daarbij per defintie leidend, zo stellen Beijleveld en Schuuring. Deze veranderende focus aan de vraagzijde betekent automatisch dat leveranciers hierin mee moeten, en dus hun IT-centrische kijk laten varen.

“IT-leveranciers houden teveel vast aan hun bestaande producten- en dienstenpalet”

Deze conclusie werd in de Orangerie nog eens onderstreept door de bijdrage van Prof. Dr. Erik Beulen, verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Manchester. In samenwerking met ICT Media en enkele IT-marktpartijen onderzoekt hij al zo’n vijf jaar het profiel van zogenoemde High-Performance Digital Organizations (HPDO’s). Sleutelwoorden hier zijn onder meer cloud, data, analytics en de juiste partnerships.

Ethisch handelen

Bedrijven aan de IT-vraagzijde – zeker de HPDO’s – richten zich zoals gesteld nadrukkelijker op nieuwe waardeketens. Leveranciers gaan daarin volgens Beulen onvoldoende mee. “Ze houden te veel vast aan hun bestaande producten- en dienstenpalet”, aldus de researcher. “Er zou meer beweging in moeten zitten. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van hun mensen en talent.”

Daarnaast leert zijn onderzoek dat CIO‘s, besturen en businessleiders aan de klantzijde een hoger belang hechten aan de juiste transparantie en mate van ethisch handelen bij hun partners. “Het is tegenwoordig veel meer zichtbaar wat bedrijven en hun mensen doen. Daarmee stijgt de impact.” Ook daaraan moeten partners soms werken.

Organisator Rob Beijleveld van ICT Media ziet ruimte voor vervolgtrajecten: “Er zijn voldoende haakjes voor verdere afstemming en dialoog, onder meer met de IT-vraagzijde. De door corona uitgestelde CIODAY2021 op 21 april in Hilversum is daarvoor de ideale gelegenheid.”

Gerelateerde artikelen

HPDO Paper: Sharing data in ecosystems

HPDO Paper: Sharing data in ecosystems

Het delen van gegevens en inzichten wordt steeds belangrijker bij het creëren van waarde in end-to-end value journeys. Dit legt de lat hoog voor organisaties, aangezien innovaties zich in een ongekend tempo aandienen, ecosystemen vaak zeer dynamisch zijn en data in omvang blijft groeien.

Van data delen naar inzichten delen

Van data delen naar inzichten delen

Data delen tussen organisaties in waardeketens heeft de toekomst, maar we kunnen daar veel meer uit halen. Wat als je in plaats van basale gegevens relevante inzichten kunt delen? Daarbij komt uiteraard AI om de hoek kijken. Erik Beulen, hoogleraar bij TIAS School for Business and Society, over de laatste resultaten van zijn jaarlijkse onderzoek naar digitale volwassenheid.

‘Een transformatie is nooit een enkelvoudig onderwerp’

‘Een transformatie is nooit een enkelvoudig onderwerp’

Als we onze menselijke vindingrijkheid koppelen aan de juiste technologie, kan ons dat oplossingen brengen voor de opgaven van vandaag en morgen, is de visie van PwC. Een gesprek met Tom Hagenaars en Ragnar van der Valk. “Value integration in plaats van system integration.”

Waarde creëren met data en technologie: zoeken naar de ontbrekende schakels

Waarde creëren met data en technologie: zoeken naar de ontbrekende schakels

Hoe je waarde creëert met technologie en data is sterk afhankelijk van de context waarin je als leider en organisatie opereert. Voor de een gaat het om een onderscheidende klantervaring, terwijl de ander werkt aan een efficiëntere operatie of enabling van nieuwe businessmodellen. Diverse ‘missing links‘ hinderen een maximale omarming van de mogelijkheden.