HPDO Paper: Sharing data in ecosystems

Redactie

15 januari 2024

Van datadelen naar delen van inzichten

Het delen van data en inzichten wordt steeds belangrijker bij het creëren van waarde in end-to-end value journeys. Dit legt de lat hoog voor organisaties, aangezien innovaties zich in een ongekend tempo aandienen, ecosystemen vaak zeer dynamisch zijn en data in omvang blijft groeien.

Daarbij komt nog dat er weliswaar steeds meer regelgeving over data en kunstmatige intelligentie bijkomt, maar dat deze altijd achterblijft bij het tempo van de technologische veranderingen. Organisaties moeten vaak hun eigen grenzen en beleid definiëren.

Recent onderzoek door Erik Beulen (TIAS School for Business and Society) bevestigt de behoefte aan het delen van data en inzichten, maar toont ook dat veel organisaties moeite hebben met implementatie en onderhoud van deze concepten. Vooral het operationaliseren van governance door de hele organisatie is lastig, omdat de investering in tools en platformen die de uitwisseling van gegevens faciliteren niet eenvoudig is en lastig te integreren. Bij gegevensdeling moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met beveiligingskwesties.

Organisaties moeten hun bedrijfsmodellen aanpassen om efficiënter te zijn, en tegelijkertijd het delen van gegevens en inzichten in ecosystemen mogelijk maken. De bereikte efficiëntie kan worden gebruikt om te investeren in innovaties. Bedrijven moeten innoveren omwille van de disruptie te ontwrichten en te voorkomen dat zij zelf onderwerp worden van disruptie. Innovatie kan ook leiden tot nieuwe bedrijfsmodellen, die kunnen worden toegepast in bestaande ecosystemen of in andere of nieuwe ecosystemen. Het delen van gegevens en inzichten stimuleert innovatie.

In de paper definieert de auteur specifieke acties om het delen van data en inzichten volwassen te laten worden en zo de waardecreatie in end-to-end value journeys te verhogen. Organisaties moeten zich strategisch oriënteren, hun marktpositie begrijpen en oog hebben voor marktontwikkelingen en veranderende regelgeving. Ook moeten ze aandacht blijven besteden aan de basis, waaronder de kwaliteit en veerkracht van data en het definiëren van voorwaarden voor datadeling. Op basis van hun strategische oriëntatie én focus op de basis moeten organisaties datadeling blijven uitbreiden en datagestuurde besluitvorming implementeren.

Daarvoor is toegewijd talentmanagement nodig. Maar de profielen die nodig zijn om waarde te creëren in end-to-end value journeys zijn totaal verschillend van de profielen in de meeste organisaties. Data en analytics moeten een integraal onderdeel worden van het DNA van elke organisatie. Dit zal het delen van data en inzichten vergemakkelijken.

Ben je geïnteresseerd in de paper over dit onderzoek? Als je hieronder je gegevens achterlaat, kun je hem direct downloaden.

 

Gerelateerde artikelen

Van data delen naar inzichten delen

Van data delen naar inzichten delen

Data delen tussen organisaties in waardeketens heeft de toekomst, maar we kunnen daar veel meer uit halen. Wat als je in plaats van basale gegevens relevante inzichten kunt delen? Daarbij komt uiteraard AI om de hoek kijken. Erik Beulen, hoogleraar bij TIAS School for Business and Society, over de laatste resultaten van zijn jaarlijkse onderzoek naar digitale volwassenheid.

‘Mentale shift nodig bij IT-leveranciers’

‘Mentale shift nodig bij IT-leveranciers’

IT-leveranciers moeten zich opmaken voor een veranderende relatie met organisaties aan de klantzijde. CIO’s, businessleiders en besturen willen vooral snel en flexibel nieuwe waardeproposities kunnen ontwikkelen. Dat stelt andere eisen aan hun mensen, processen, IT en dus ook technologiepartners.

2021: HPDO Paper: Value creation by improved ecosystem partnering

2021: HPDO Paper: Value creation by improved ecosystem partnering

Succesvolle partnering binnen een ecosysteem moet voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. Onderzoek naar volwassenheid van partnering binnen ecosystemen door Erik Beulen van Tilburg University / TIAS Business School laat zien dat organisaties inzien dat er ruimte is voor verbetering.