‘Tech-strategie vraagt om juiste focus’

Hotze Zijlstra

23 november 2022

Building a future-ready business

Hoge energieprijzen, inflatie, haperende supply chains, geopolitieke onrust, klimaatverandering en een enorme vraag naar talent domineren de actuele businessdynamiek. Hoe ga je als organisatie en leider om met deze uitdagingen? Hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? In Amsterdam werden recent de contouren geschetst van een toekomstvaste bedrijfsvoering.

Euan Davis, Head of Research bij Cognizant Technology Solutions, gaf eerder dit jaar de Economist Impact Group opdracht om te onderzoeken welke elementen de basis vormen voor zo’n future ready business en een benchmarking-tool te ontwikkelen waarmee bedrijven kunnen toetsen waar zij staan in vergelijking met anderen.

In de inspirerende Digital Studio van Cognizant ging hij met een selecte groep Nederlandse technologie- en businessleiders dieper in op de resultaten. Ook besprak hij welke kansen en uitdagingen kunnen of moeten worden aangepakt.

“Een fit-for-future-business moet eigenlijk overal klaar voor zijn”, stelde Davis al ruim een maand eerder tijdens zijn keynote op CIODAY2022. “Het lastige is dat er voor bedrijven en hun leiders niet een duidelijk focuspunt is. De uitdagingen komen uit alle hoeken. Alles heeft prioriteit, waardoor er eigenlijk geen enkele prioriteit meer is.”

Voorrang

Zaken die om voorrang vechten zijn onder andere operationele en strategische alignment, inzicht in prestaties en resultaten, businessprocesautomatisering en digitalisering van het businessmodel en datagedreven operatie en mindset. Allemaal hebben ze een duidelijke technologische, menselijke en businesscomponent.

“Technologie is het weefsel dat alles met elkaar verbindt”, concludeerde moderator Madelein Smit, sinds kort aangetreden als COO van Sendcloud, kort na de aftrap van de bijeenkomst. Digitale oplossingen en mogelijkheden zullen volgens het onderzoek door Cognizant en de Economist Impact Group alleen maar aan belang winnen.

“Technologie is het weefsel dat alles met elkaar verbindt”

De lijst van te adopteren technologieën wordt aangevoerd door cloud computing, gevolgd door IoT, big data analytics, robotisering van processen, advanced cloud (serverless, containers en hybrid) en AI. Beduidend lager staan vooralsnog low-code, quantum computing, blockchain en virtual/augmented reality – dat laatste bijvoorbeeld in relatie tot de metaverse.

Opvallend was dat prioriteiten snel kunnen verschuiven. Een onderwerp als blockchain kan zo de agenda domineren als daar ineens een hogere waarde mee te realiseren is. Euan Davis: “Nieuwe technologie heeft een incubatietijd van zo’n tien jaar. Vanuit dat licht bezien kunnen we rond 2025 een massale deployment van metaverse-gerelateerde technologieën verwachten.”

Data als constante

Op de vraag van Smit op welke technologie deelnemers het laatst zullen bezuinigen bij economische tegenwind, werden initiatieven rond cloud, data en AI genoemd. Eigenlijk alles wat ook in mindere tijden top- of bottom-line wat oplevert. Beperking van het budget zal volgens aanwezigen ook leiden tot betere keuzes.

Overigens zal de opmars van bepaalde technologieën de behoefte aan andere aanjagen. Davis: “De opkomst van 5G zal leiden tot een explosie van data, waarop je op schaal intelligentie zal moeten loslaten om de maximale waarde eruit te kunnen halen.”

Een deelnemer voegt toe dat het belang van data de komende jaren sowieso de constante factor zal zijn. “Data loopt door alle technologieën heen en brengt in die zin alles samen.” Dat wordt beaamd door Cognizants Monique Wagenmaker-Oudijk, Consulting Lead voor de Benelux, die de diverse tech-prioriteiten vanuit regionaal perspectief toelicht.

Moderator Madelein Smit: “Er is inderdaad steeds meer data beschikbaar. De vraag is of we voldoende in staat zijn om de juiste en wellicht grotere vragen te stellen. En op basis van de antwoorden aan de slag te gaan.”

Workforce strategy

Tijdens de discussie kwam al eerder de ‘workforce strategy’ aan de orde. Denk aan het creëren van de juiste cultuur en structuur, waarin mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook samenwerking met startups of andere partijen binnen het ecosysteem kan helpen. Om ervan te kunnen leren en om extern talent binnen samenwerkingsverbanden te kunnen inzetten.

“Nieuwe technologie heeft een incubatietijd van zo’n tien jaar”

Sowieso vraagt deze tijd om een andere omgang met mensen. “Waar vroeger tijdens een reorganisatie wellicht afscheid werd genomen van boventalligen, is het nu raadzaam om eerder in het huidige personeel te invsteren. Uit het onderzoek blijkt dat hier kansen liggen. “Bijvoorbeeld door middel van training en begeleiding en interne mobiliteit”, stelt Monique Wagenmaker-Oudijk van Cognizant.

Bovendien kun je door omarming van de juiste technologie zorgen dat mensen vooral worden ingezet op toegevoegde waarde en geen dingen hoeven te doen die machines beter kunnen.

Best practice

Op basis van het onderzoek identificeerden Davis en Economist een tiental best practices voor het ontwikkelen van talent. Slechts tweevijfde van de ondernemingen maakt er evenwel gebruik van. “Dat is een massieve uitdaging, want vraag en aanbod van vaardigheden sluiten niet goed op elkaar aan. Het vraagt echt om een aangepaste workforce-strategie.”

Zoals het vergroten van inzicht in de binnen de organisatie aanwezige vaardigheden, het dichten van de competentiekloof, bijvoorbeeld op basis van regelmatige training en coaching en evaluatie. Ook gehoord in Amsterdam: toptalent inzetten waar dit de meeste waarde oplevert en carrièrepaden baseren op de juiste prestatie-indicatoren.

Euan Davis voegde daar nog enkele handvatten aan toe: “Iedereen moet op de hoogte zijn van de doelstellingen en visie.” Ook cruciaal is zichtbaar leiderschap, het betrekken van stakeholders en een crossfunctionele aanpak zowel binnen als tussen de diverse teams.

Voortrekkersrol

Toekomstvastheid gaat volgens Cognizant niet zonder een strategische rol voor ESG, oftewel milieu, maatschappij en bestuur. Zowel consumenten, bedrijven als overheden zullen hoge eisen blijven stellen aan een duurzame en ethische operatie. “We zullen sowieso moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving”, waarschuwt Euan Davis.

Europa pakt hier wereldwijd een voortrekkersrol. Zo werken bedrijven en overheden op drie niveaus aan een meer duurzame operatie: qua businessmodellen, operationele modellen en in te zetten technologie.

“De arbeidsmarkt vraagt om een aangepaste workforce-strategie”

Een voorbeeld is het op basis van de juiste technologie en data monitoren van de eigen ecologische voetafdruk – zowel intern tussen bedrijfsonderdelen als binnen de waardeketens – dus met inbegrip van partners en leveranciers. Plus doelstellingen om het beter te doen. “Veel bedrijven in Europa maken stappen op dit terrein, maar de rest van de wereld is nog niet zo ver.”

Benchmark tool

Veel tijd hebben achterblijvers niet om te werken aan verbetering. “Met name jonge mensen stemmen met hun voeten”, stelt Madelein Smit. “Als werknemer en consument lopen ze gewoon weg als je niet duurzaam, inclusief en genoeg gericht op gelijkwaardigheid bent.”

Organisaties die stappen willen maken op gebied van technologie, workforce en EGS – al dan niet in combinatie – kunnen overigens een beroep doen op de tijdens de bijeenkomst in Amsterdam gepresenteerde onderzoeksdata.

Euan Davis: “Naast inzichten in belangrijke wereldwijde trends kunnen technologie- en businessleiders zichzelf vergelijken met collega’s in hun branche of geografie met behulp van de benchmarktool. Het rapport geeft inzicht in kansen om zichzelf nog beter te positioneren voor succes op de lange termijn.”

Het rapport en de benchmark zijn hier te vinden.

Gerelateerde artikelen

Een derde grote organisaties innoveert uit lijfsbehoud

Een derde grote organisaties innoveert uit lijfsbehoud

Een derde van grote Nederlandse organisaties innoveert vooral uit angst overbodig te worden. Twee op de vijf bedrijven verwachten dat hun businessmodel een sterke verandering zal ondergaan in de komende twee tot vijf jaar. Ook zal volgens bijna de helft (45%) van de bedrijven de organisatiestructuur in hetzelfde tijdbestek mee veranderen.

Bijna alle organisaties lopen achter met digitale transformatie

Bijna alle organisaties lopen achter met digitale transformatie

Ondanks decennia aan investeringen in digitale transformatie heeft slechts een kleine minderheid van organisaties een geavanceerd niveau van digitale volwassenheid bereikt. Geen enkele organisatie in de zorg, financiële dienstverlening, energie- en nutsbedrijven hoort tot deze groep.

Mislukte transformaties kosten jaarlijks 10 miljoen

Mislukte transformaties kosten jaarlijks 10 miljoen

Ondanks vooruitgang op het gebied van digitale transformatie geven acht op de tien organisaties aan dat integratieproblemen hun digitalisering afremmen met infrastructurele problemen en risico’s tot gevolg. De kosten van het niet afronden van projecten zijn gestegen en mislukte initiatieven kosten organisaties gemiddeld tien miljoen euro op jaarbasis.