Mislukte transformaties kosten jaarlijks 10 miljoen

Redactie

8 februari 2023

Ondanks vooruitgang op het gebied van digitale transformatie geven acht op de tien organisaties aan dat integratieproblemen hun digitalisering afremmen. Infrastructurele problemen en risico’s zijn het gevolg. De kosten van het niet afronden van projecten zijn gestegen en mislukte initiatieven kosten organisaties gemiddeld tien miljoen euro op jaarbasis: een aanzienlijke stijging ten opzichte van de schatting van vorig jaar van ruim zeven miljoen euro. Hierop duidt onderzoek in opdracht van MuleSoft.

Organisaties gebruiken gemiddeld 1.061 verschillende applicaties, in 2021 waren dit er nog 976. Gebrek aan integratie van deze applicaties bemoeilijkt transformaties. Slechts 29 procent van deze applicaties is geïntegreerd, waardoor datasilo’s ontstaan die leiden tot stijgende kosten, knelpunten in productiviteit en gebrek aan omnichannel-ervaringen. Op zichzelf staande apps en data vormen hierbij een uitdaging: ruim een derde van de respondenten zegt dat de integratie van apps en data in silo’s de grootste uitdaging van een succesvolle digitale transformatie is.

Door deze situatie stijgen de aangepaste integratiekosten. Organisaties gaven het afgelopen jaar gemiddeld zo’n vijf miljoen euro uit aan maatwerk integratiewerkzaamheden, vorig jaar was dit nog 4 miljoen.

‘Digitale ontkoppeling’

Het faciliteren van niet-technische zakelijke gebruikers zodat deze eenvoudig applicaties en databronnen kunnen koppelen met behulp van API’s versnelt overigens de transformatie. Van de organisaties die vooruitlopen op het gebied van digitale transformatie hebben bijna zeven op de tien hiervoor een volwassen strategie.

Top-down API-integratiestrategieën nemen toe: Gemiddeld genereren organisaties 38 procent van de inkomsten uit API’s, vergeleken met 35 procent een jaar geleden. Driekwart van de organisaties heeft nu zo’n top-down API-integratiestrategie.

IT-teams kijken daarnaast steeds vaker naar het automatiseren van handmatige, repetitieve taken voor het vergroten van de efficiëntie en productiviteit van de hele organisatie: robotic process automation (RPA), waarmee teams bedrijfsprocessen en -taken kunnen automatiseren middels bots, is een automatiseringstechnologie die snel wordt geadopteerd door ondernemingen. Eenderde van de organisaties investeert in de technologie.

Temidden van de ‘digitale ontkoppeling’, waarbij niet-technische mensen bijdragen aan de automatisering, blijft IT ‘eigenaar’ van automatisering: ontwikkelaars (72%), IT operations (65%) en applicatiebeheerders (49%) zijn meestal verantwoordelijk voor het automatiseren van bedrijfsprocessen.

Niet-technische rollen staan overigens te springen om automatisering: datawetenschappers (64%), productteams (62%), business analisten (61%), customer support (58%), finance (57%), marketing (56%), engineering (56%) en HR (52%) geven aan behoefte te hebben aan automatisering.

IT loopt achterstanden in

De onderzoekers vonden overigens wel dat IT-teams hun achterstanden inlopen, zij het langzaam. Bijna de helft (48%) van de ondervraagde teams zei vorig jaar alle gevraagde IT-projecten te hebben voltooid, tegenover 44 procent in het jaar daarvoor. Bovendien daalde de late oplevering van projecten van 52 procent naar 30 procent op jaarbasis. Herbruikbare integraties bieden daarbij mogelijkheden voor kostenbesparing: Gemiddeld is 47 procent van de interne software-assets en -componenten van organisaties beschikbaar voor ontwikkelaars voor hergebruik, wat een kans biedt voor grotere integratie-efficiëntie.

“We hebben aanzienlijke investeringen en inspanningen gezien van bedrijven die digitaal willen transformeren. Zelfs te midden van COVID en de recente onzekere economische omstandigheden, zijn digitale transformatie-inspanningen goed op gang gebleven, en in sommige gevallen zelfs versneld”, zegt Job Schoonbeek, regional vice president bij MuleSoft. “De integratie van deze initiatieven in bestaande applicatielandschappen en architecturen, volgt vaak deze transformatie. Hierdoor kunnen bedrijven niet de volledige waarde van hun data en applicaties realiseren. Een gestandaardiseerde aanpak van integratie en automatisering helpt die kloof te dichten en maken de productiviteit, efficiëntie en innovatie mogelijk waarmee bedrijven nu en in de toekomst succes kunnen boeken tegen lagere kosten en met verlaagd risico.”

Over het onderzoek

In opdracht van MuleSoft heeft Vanson Bourne tussen oktober en november 2022 ruim duizend CIO’s en IT-beslissers ondervraagd over hun uitdagingen rond digitale transformatie. De respondenten kwamen uit de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Australië, Singapore, Hongkong en Japan en werkten bij organisaties in de publieke of commerciële sector met ten minste 1.000 werknemers en bekleedden een leidinggevende functie of hoger op een IT-afdeling.

Gerelateerde artikelen

Een derde grote organisaties innoveert uit lijfsbehoud

Een derde grote organisaties innoveert uit lijfsbehoud

Een derde van grote Nederlandse organisaties innoveert vooral uit angst overbodig te worden. Twee op de vijf bedrijven verwachten dat hun businessmodel een sterke verandering zal ondergaan in de komende twee tot vijf jaar. Ook zal volgens bijna de helft (45%) van de bedrijven de organisatiestructuur in hetzelfde tijdbestek mee veranderen.

Bijna alle organisaties lopen achter met digitale transformatie

Bijna alle organisaties lopen achter met digitale transformatie

Ondanks decennia aan investeringen in digitale transformatie heeft slechts een kleine minderheid van organisaties een geavanceerd niveau van digitale volwassenheid bereikt. Geen enkele organisatie in de zorg, financiële dienstverlening, energie- en nutsbedrijven hoort tot deze groep.

‘Tech-strategie vraagt om juiste focus’

‘Tech-strategie vraagt om juiste focus’

Hoge energieprijzen, inflatie, haperende supply chains, geopolitieke onrust, klimaatverandering en een enorme vraag naar talent domineren de actuele businessdynamiek. Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? De contouren van een toekomstvaste bedrijfsvoering.