Bijna alle organisaties lopen achter met digitale transformatie

Redactie

28 juni 2023

Ondanks decennia aan investeringen in digitale transformatie heeft slechts een kleine minderheid van organisaties een geavanceerd niveau van digitale volwassenheid bereikt. Geen enkele organisatie in de zorg, financiële dienstverlening, energie- en nutsbedrijven behoort tot deze groep. Bijna een derde is te geclassificeren als treuzelaar. Hierop duidt onderzoek in opdracht van F5.

De minderheid van digitaal volwassen organisaties (4%) heeft haar technologie zo ver geïmplementeerd en geïntegreerd dat het de kern vormt van de bedrijfsactiviteiten. Deze bedrijven maken gebruik van gegevens en analyses om beslissingen te nemen, bieden digitale diensten aan en zetten opkomende technologieën in om nieuwe markten te betreden en concurrentievoordeel te behalen. Opvallend is dat deze hoog presterende organisaties niet zijn gevonden in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, het onderwijs of energie- en nutsbedrijven.

Volgens de onderzoekers bevindt een overgrote meerderheid van 65 procent zich in de middenklasse van ‘hobbyist’: ze scoren sterk op sommige gebieden, maar niet consistent op de zes beoordeelde kerncompetenties. Onder de resterende 31 procent bevinden zich de treuzelaars die achterblijven op praktisch alle gehanteerde maatstaven.

“Er is meer dan ooit aandacht voor de kracht van disruptieve technologieën, maar uit deze analyse blijkt dat nog lang niet iedere organisatie de bereidheid toont om hiervan te profiteren”, zegt Lori MacVittie, distinguished engineer bij F5. “Dat zo weinig organisaties digitaal volwassen zijn, komt misschien als een verrassing, maar het onderstreept de complexiteit van deze transitie en de enorme breedte en diepte van de technische capaciteiten die nodig zijn om succesvol te zijn hierin. Zelfs na lange trajecten van digitale transformatie hebben de meeste organisaties nog veel voor de boeg.”

De adoptiecurve van belangrijke technologieën geeft een duidelijk beeld van wat de digitale doorpakkers onderscheidt van de treuzelaars. Terwijl 100 procent van de eerstgenoemden hun organisaties beschreef als geautomatiseerd, zei slechts 30 procent van de hobbyisten en 6 procent van de treuzelaars hetzelfde. Meer dan de helft van de laatsten zei dat ze nog geen stappen hadden gezet in automatisering.

De publieke cloud is een andere belangrijke indicator van digitale volwassenheid. Hoewel minstens een vijfde van de organisaties in alle categorieën er gebruik van maakt voor bedrijfscontinuïteit en ontwikkeling, was er een opvallende groep treuzelaars (39%) die geen gebruik maakte van de publieke cloud, vergeleken met slechts 7 procent van de hobbyisten en geen van de doorpakkers.

De benadering van security is ook veelzeggend: terwijl de overgrote meerderheid van de doorpakkers een platformbenadering hanteert om hun bedrijf (91%), infrastructuur (82%) en applicaties/API’s (74%) te beveiligen, liggen deze cijfers steeds lager onder de hobbyisten en treuzelaars, van wie 13 procent helemaal geen platformbenadering heeft gekozen.

Maar voor wat betreft AI en ML liggen doorpakkers en hobbyisten dichter bij elkaar. In beide gevallen zei 35 procent dat ze deze technologieën gebruiken of van plan zijn ze te gebruiken in security en 29 procent in de bedrijfsprocessen. Onder de treuzelaars maakt bijna een kwart er geen gebruik van, hoewel 27 procent dat wel deed in operations en security.

Hoewel de meest digitaal volwassen organisaties zich onderscheiden van hun collega’s in het gebruik van technologie, betekent dat niet dat hun digitale transformatieproces zonder problemen verloopt. Zelfs de meest geavanceerde organisaties worstelen nog op sommige gebieden, vooral bij het genereren van bruikbare inzichten uit data. De doorpakkers noemden het vaakst een gebrek aan zichtbaarheid als het gaat om het verkrijgen van inzichten (75% tegenover 54% van de hobbyisten en 50% van de treuzelaars), of silo data (respectievelijk 66%, 55% en 43%). Voor de meerderheid van hobbyisten was het grootste probleem een gebrek aan zichtbaarheid, wat werd genoemd door 53 procent tegenover slechts een kwart van de doorpakkers.

“Digitale transformatie is een marathon en geen sprint, en ons onderzoek zegt meer over de omvang van de uitdaging dan of bedrijven slagen of falen”, zegt MacVittie. “Zelfs bedrijven die als treuzelaars worden geclassificeerd, vertonen tekenen van volwassenheid op één of twee gebieden: waar het hen aan ontbreekt is consistentie in het overnemen en integreren van digitale benaderingen in het hele bedrijf, de infrastructuur en applicaties.”

“Het is ook belangrijk om op te merken dat sommige industrieën langzamer zullen zijn dan andere vanwege de aard van regelgeving en governance, met name financiële diensten en de gezondheidszorg. Dit is geen race en elke organisatie moet zijn eigen weg naar transformatie vinden, in zijn eigen tempo”.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek werden reacties van driehonderd respondenten beoordeeld aan de hand van zes technische capaciteiten: infrastructuur, app delivery, data, Site Reliability Engineering (SRE) operations, zichtbaarheid en automatisering, en beveiliging. Hierin werd vervolgens een classificatie aangebracht met als bestempeling: Doers, Dabblers en Dawdlers, ofwel doorpakkers, hobbyisten en treuzelaars.

Gerelateerde artikelen

Een derde grote organisaties innoveert uit lijfsbehoud

Een derde grote organisaties innoveert uit lijfsbehoud

Een derde van grote Nederlandse organisaties innoveert vooral uit angst overbodig te worden. Twee op de vijf bedrijven verwachten dat hun businessmodel een sterke verandering zal ondergaan in de komende twee tot vijf jaar. Ook zal volgens bijna de helft (45%) van de bedrijven de organisatiestructuur in hetzelfde tijdbestek mee veranderen.

Mislukte transformaties kosten jaarlijks 10 miljoen

Mislukte transformaties kosten jaarlijks 10 miljoen

Ondanks vooruitgang op het gebied van digitale transformatie geven acht op de tien organisaties aan dat integratieproblemen hun digitalisering afremmen met infrastructurele problemen en risico’s tot gevolg. De kosten van het niet afronden van projecten zijn gestegen en mislukte initiatieven kosten organisaties gemiddeld tien miljoen euro op jaarbasis.

‘Tech-strategie vraagt om juiste focus’

‘Tech-strategie vraagt om juiste focus’

Hoge energieprijzen, inflatie, haperende supply chains, geopolitieke onrust, klimaatverandering en een enorme vraag naar talent domineren de actuele businessdynamiek. Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? De contouren van een toekomstvaste bedrijfsvoering.