De vierde cloud-golf komt eraan

In de eerste cloud-golf zagen we organisaties sprinten naar de cloud, gelokt door beloften van kostenbesparingen en business agility. Dit werd gevolgd door de opkomst van de multi-cloud en de daaropvolgende aanzienlijke repatriëring van workloads naar on-premises, gedreven door zorgen over kosten en beveiliging. Wat nu lijkt te gebeuren is een abrupte verschuiving naar het begin van een vierde golf van cloud-adoptie.

Digitale transformatie en cloud zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Thema’s als snelheid en schaalbaarheid hebben van de cloud het beste antwoord gemaakt op de vraag hoe je de digitale aanwezigheid van een organisatie verbetert. Toch is de massale stormloop er nooit echt geweest, als je SaaS buiten beschouwing laat, aangezien dat meer te maken heeft met het uit handen geven van operationele verantwoordelijkheid voor commoditized bedrijfsfuncties dan met snelheid en schaalgrootte. Er was weliswaar sprake van groei, maar de meeste workloads bleven on-premise, zelfs toen ondernemingen de voordelen van de publieke cloud omarmden.

Maar toen kwam covid-19. De pandemie veranderde veel bedrijfsvisies, waaronder de kijk op werken op afstand. Een andere was die ten opzichte van de publieke cloud. Vrijwel elk recent onderzoek zegt dat de markt op volle kracht vooruit gaat met de migratie naar de cloud. Er is een heroverweging van on-premise infrastructuurstrategieën; een meerderheid verplaatst een bepaalde infrastructuur naar de cloud als reactie op de pandemie. Volgens DevOps automation specialist Codefresh is zo’n 17 procent van plan zijn volledige software-stack naar de cloud te verplaatsen.

Het LogicMonitor-onderzoek onder 500 IT-besluitvormers wereldwijd geeft een vergelijkbaar beeld van een snelle cloudmigratie. Uit 2nd Watch onderzoek bleek dat 59 procent van bedrijven met een IT-budget van meer dan 50 miljoen dollar per jaar van plan is om hun cloud-budgetten in de komende 12 maanden te verhogen, waarbij meer dan een derde migraties naar de cloud versnelt.

Kortom, de conclusie is: cloudmigratie wordt versneld. Slechts weinigen maken het onderscheid tussen cloud en SaaS, en de meesten maken niet het onderscheid tussen migreren naar cloud en migreren van workloads naar de cloud. Cloud werd en wordt nog steeds gebruikt als een overkoepelende term voor verschillende modellen, en één daarvan is SaaS.

Een van de redenen waarom F5 in het jaarlijkse onderzoek specifiek onderscheid maakt tussen SaaS en andere soorten cloud (IaaS en PaaS), is omdat SaaS de neiging heeft het beeld van de hele markt scheef te trekken. De migratie naar SaaS is sinds het uitbreken van covid-19 in een stroomversnelling geraakt. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dit gaat van het verminderen van het aantal exemplaren van pakketsoftware door een SaaS-equivalent te gebruiken, tot de verschuiving in de richting van IT-beheer via SaaS.

Ook wij zien een verschuiving van voorkeur van klanten naar SaaS van pakketsoftware die van oudsher on-premise wordt ingezet. Er is ook een beweging om op maat gemaakte apps te migreren voor die bedrijfsfuncties die nu SaaS-equivalenten hebben. De drijfveer achter deze migraties is tweeledig: het verlagen van de IT-bedrijfskosten en het vrijmaken van middelen om zich te concentreren op het produceren van waarde.

Dus, is de migratie naar de cloud (sans SaaS) aan het versnellen? Dat is nog niet helemaal zeker. Cloudadoptie versnelt wel degelijk, maar niet noodzakelijkerwijs de migratie op grote schaal (d.w.z. de migratie van workloads). Zelfs het onderzoek in de sector dat een onderscheid maakt tussen infrastructuur en SaaS, vertelt ons dat de meesten slechts een deel van de infrastructuur migreren, en slechts een kleine minderheid van hen migreert alles.

Het onderscheid tussen migratie en adoptie is belangrijk. Migratie impliceert de verplaatsing van een bestaande bron van de ene locatie naar de andere. Gezien de investeringen en de data gravity in bestaande traditionele toepassingen en onderzoek die het onderscheid duidelijk maken, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de meeste organisaties op grote schaal naar de publieke cloud verhuizen.

Wat deze onderzoeken eerder aan het licht lijken te brengen, zijn de effecten van versnellende digitale transformatie-initiatieven. De cloudadoptie zal noodzakelijkerwijs toenemen, omdat het vaak de best mogelijke locatie is voor de applicaties en API’s die nodig zijn om applicaties te moderniseren en volledig deel te nemen aan de dominante digitale economie.

Onthoud dat app-modernisatie geen synoniem is voor ‘herschrijf een monoliet als microservices’. Het betekent het moderniseren van de toegang tot een applicatie door een bestaande traditionele applicatie uit te breiden, te vergroten en te integreren met moderne componenten. Zijn dat vaak microservices? Ja. Maar de kernsystemen, de systemen die kritische (en vaak unieke) bedrijfsfuncties uitvoeren, zullen waarschijnlijk nog steeds on-premise zijn.

Uiteraard krijgt de cloud een impuls in de post-covid-wereld. Maar bedrijven zullen niet en masse migreren naar de cloud, althans nog niet. Wel komt de vierde cloud-golf er aan, voornamelijk gedreven door een dringende behoefte om een groter deel van het bedrijf in de digitale wereld te krijgen.

Gerelateerde artikelen

Automatisering: waar staan we, wat zijn de uitdagingen en waar gaan we heen?

Automatisering: waar staan we, wat zijn de uitdagingen en waar gaan we heen?

Bedrijven versnellen het gebruik van AI en automatisering. Niet verwonderlijk dus dat 90 procent van de IT-beslissers in alle industriële sectoren van plan is om extra automatisering, inclusief AI, te implementeren. En dat doen ze in rap tempo. Digitate deed onderzoek naar waar bedrijven nu staan met automatisering en wat IT-beslissers verwachten.

De 5 belangrijkste trends die het beheer van clouds beïnvloeden

De 5 belangrijkste trends die het beheer van clouds beïnvloeden

Een effectieve strategie, voor public of private cloud, kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd de beveiliging en de relatie met de partners versterken – dit wordt bepaald door de manier waarop organisaties hun multicloud infrastructuur beheren.