Automatisering: waar staan we, wat zijn de uitdagingen en waar gaan we heen?

Avi Bhagtani

26 februari 2024

Bedrijven versnellen het gebruik van artificial intelligence en automatisering. Inmiddels is AI niet meer weg te denken en kennen we de voordelen van automatisering: het vergroot de veerkracht van bedrijven, het verbetert de ervaring van medewerkers en klanten en helpt concurrentievoordeel te behalen. In de hedendaagse onderneming is automatisering niet langer een nice-to-have – het is essentieel.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 90 procent van de IT-beslissers in alle industriële sectoren van plan is om extra automatisering, inclusief artificial intelligence (AI), te implementeren. En dat doen ze in rap tempo. 90 procent van de geplande implementaties binnen IT-functies zal naar verwachting het komende jaar plaatsvinden; 58 procent zelfs binnen de komende zes maanden. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Digitate.

IT-beslissers hebben hoge verwachtingen van het implementeren van automatisering in hun onderneming. Meer dan de helft (55%) denkt dat het belangrijkste voordeel een hogere productiviteit is, op de voet gevolgd door grotere efficiëntie (47%), verbeterde schaalbaarheid (44%), tijdsbesparing (42%) en hogere winst (35%).

De huidige staat van automatisering

Op dit moment heeft 9 op de 10 (90%) automatisering geïmplementeerd binnen IT-functies, zoals IT-operations en ticketbeheer. Dit wordt gevolgd door klantondersteuning en -succes en supply chain (sourcing en inkoop). De revolutie in de supply chain in de afgelopen twee tot drie jaar vertaalt zich in een grote vraag naar de voordelen van automatisering.

Als het gaat om experimenteren met verschillende soorten automatisering, wordt generatieve AI het vaakst uitgeprobeerd (74%), gevolgd door workflowautomatisering (68%) en AIOps (AI voor IT-operations) (65%).

Slechts 12 procent geeft aan automatisering te implementeren die leert en zich aanpast aan veranderende omgevingen, werklasten, technologieën en beleidsregels, waarbij weinig tot geen menselijke inbreng nodig is of volledig over te stappen op zelfherstellende automatisering met proactieve oplossingen met behulp van AI of machine learning.

Complexiteit en uitdagingen

De complexiteit van de huidige IT-omgeving vormt een uitdaging voor veel IT-beslissers. De belangrijkste interne uitdaging – aangegeven door 44 procent van de ondervraagden – is de toename in IT-complexiteit als gevolg van de migratie of adoptie van cloudtechnologie. En de situatie zal naar verwachting nog niet verbeteren: 92 procent van de ondernemingen heeft een multi-vendor cloudstrategie of is van plan daar het komende jaar op over te stappen. Tweederde van de IT-managers is van plan om in de komende 12 maanden extra automatisering te implementeren om het risico te beperken.

Het effect op werknemers en klanten

Bijna een derde van de C-suite zegt dat hun grootste interne zorg weerstand tegen verandering is en 35 procent van de IT-beslissers geeft dit als de grootste uitdaging ook. Ook geeft een kwart (26%) van dezelfde IT-beslissers aan dat het voornaamste obstakel voor automatisering de angst is dat werknemers zullen vertrekken vanwege de perceptie dat banen overbodig zullen worden. Het is dus belangrijk dat de IT-leidinggevenden deze zorgen van werknemers onder controle houden.

Tegelijkertijd blijkt uit ditzelfde onderzoek dat, ondanks de bezorgdheid op sommige gebieden over het potentieel van AI en automatisering om banen te schrappen, 74 procent van de IT-beslissers verbeteringen heeft gezien in de werknemerstevredenheid dankzij automatisering. Ook blijkt dat een derde (33%) van de ondernemingen machines gebruikt om te helpen bij taken, maar daarbij nog steeds vertrouwt op menselijke inbreng.

Wat we de komende tijd kunnen verwachten

Er ontstaat een overweldigend gevoel dat automatisering cruciaal is geworden voor zakelijk succes. 90 procent van de ondernemingen is van plan om in de komende 12 maanden extra automatisering te implementeren. Meer dan twee derde (67%) is van plan om dit te doen binnen hun IT-functie. Andere gebieden die extra automatisering plannen zijn supply chain, bedrijfsvoering en financiën en boekhouding.

Meer dan een kwart van de bedrijven (26%) heeft ambities in de richting van volledige autonomie: het implementeren van machinegestuurde taken met beperkte menselijke inbreng of volledige overgang naar autonome systemen in de komende 5 jaar. Het is dus wel duidelijk dat AI in combinatie met automatisering de overgrote meerderheid van de ondernemingen zal transformeren de komende jaren.

Gerelateerde artikelen

‘IT-integraties brengen bedrijfscontinuïteit in gevaar’

‘IT-integraties brengen bedrijfscontinuïteit in gevaar’

De afgelopen vijf jaar is het aantal IT-integraties binnen organisaties vertienvoudigd. Dit heeft toenemende complexiteit ten gevolge, en daardoor kwetsbaarheid van integratielagen binnen IT-systemen. De toenemende integraties vormen een aanzienlijk risico voor de bedrijfscontinuïteit en beveiliging, aldus een rapport van Enable U.

De 5 belangrijkste trends die het beheer van clouds beïnvloeden

De 5 belangrijkste trends die het beheer van clouds beïnvloeden

Een effectieve strategie, voor public of private cloud, kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd de beveiliging en de relatie met de partners versterken – dit wordt bepaald door de manier waarop organisaties hun multicloud infrastructuur beheren.