Tijd om langetermijnwaarde te halen uit de digitale strategie

De digitale wereld heeft tijdens de pandemie een omslagpunt bereikt in het versneld gebruik van digitale technologieën en er is geen weg meer terug. CIO’s en hun C-level collega’s zullen zelf de regie moeten voeren van de digitale transformatie die het bedrijf in staat stelt te floreren en te groeien. Dit betekent dat de focus moet liggen op het creëren van de juiste culturen, processen en platforms om op de lange termijn waarde te leveren.

Dat blijkt uit onderzoek van technologie-analist IDC, uitgevoerd namens Nutanix onder IT- en zakelijke leiders over de hele wereld en suggereert dat meer dan de helft van de wereldeconomie in 2022 digitaal gebaseerd of beïnvloed zal zijn. Deze omslag naar digitaal is versneld door de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar. Organisaties versnelden hun digitale investeringen als reactie op de pandemie van het coronavirus. Toen de uitbraak van Covid-19 begon, nam ook de druk op de IT-afdeling verder toe.

Cloudgebaseerde oplossingen werden geïmplementeerd in dagen in plaats van maanden en jaren. Het resultaat? Werknemers bleven verbonden en werkten samen via videokanalen. Scholieren en studenten kregen les via online leerplatforms en bedrijven bleven op afstand klanten bedienen via opgeschaalde e-commerce kanalen.

Deze snelle cloudgebaseerde vooruitgang heeft de perceptie van de technologie-afdeling voor altijd veranderd. IT wordt eindelijk gezien als een enabler van verandering. Nu wil het bestuur meer en dat betekent dat CIO’s een groot aantal digitale eisen uit de hele organisatie moet bedienen.

Verdere transformatie realiseren

IDC zegt dat 90 procent van de Europese organisaties erkent dat een digital-first-strategie een must-have is. De analist definieert digital-first als een bedrijfsmentaliteit waarbij de C-suite digitale technologieën gebruikt als de belangrijkste drijfveer om zijn uitdagingen te overwinnen en zijn doelstellingen te bereiken. Maar liefst 84 procent van de Europese IT-leiders staat nu onder druk om digitale transformatiestrategieën te realiseren. Het is echter niet eenvoudig om verdere digitale transformatie tot stand te brengen, met name met betrekking tot het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen.

Terwijl bijna tweederde (64%) van de Europese organisaties een bedrijfsbrede digitale strategie heeft, heeft slechts 3 procent er één die al nieuwe inkomstenstromen heeft opgeleverd. Bovendien gelooft tweederde (65%) van de Europese organisaties dat het moeilijk is om data en software te gebruiken om nieuwe inkomsten en bedrijfsmodellen te genereren.

Succes komt voort uit gemeenschappelijk denken, waarbij IT en de rest van het bedrijf samenwerken om digitale roadmaps te ontwikkelen. In deze organisaties werken beide partijen samen om doelstellingen voor digitale transformatie te identificeren. Use cases worden vervolgens regelmatig gemeten, met als doel snel waarde te leveren.

Hoewel het in theorie geweldig is, is het een uitdaging om dergelijke gecombineerde benaderingen in de praktijk te realiseren. IDC suggereert dat de belangrijkste belemmeringen voor het succes van digitale transformatie niet technologie-gerelateerd zijn, maar verband houden met het creëren van de juiste bedrijfscultuur en elementen zoals leiderschap, mensen en vaardigheden.

Om de resultaten te leveren die het bedrijf nodig heeft, moeten CIO’s samenwerken met hun C-level collega’s om de juiste aanpak te bepalen. IDC zegt dat organisaties die digitaal leiderschap op grote schaal willen neerzetten, de eigenschappen van de ’toekomst van de cultuur’ moeten beheersen, zoals empathie, empowerment, innovatie en het centraal stellen van klantgegevens.

Bedrijven die zich richten op cultuur, zullen het gemakkelijker vinden om verdere digitale transformatie te realiseren. Ondernemingen moeten ernaar streven innovatie als een enkele, samengevoegde entiteit te verkennen en er meer over te leren. Door een dergelijke samenwerking kunnen bedrijven snel reageren op marktveranderingen.

IDC stelt voor dat C-suites op drie belangrijke gebieden moeten samenwerken om de digitale cultuur te creëren die verdere transformatie vereist: economische waarde, datagestuurde innovatie en de toekomstige werkplek. Een voortdurende toewijding aan de cloud zou deze stromen moeten ondersteunen. Laten we elk van deze gebieden achtereenvolgens bekijken en onderzoeken hoe de cloud wordt gebruikt.

Bouwen aan een digitale cultuur

Economische waarde is de balans tussen investeren in kostenverlagende en inkomstengenererende technologie. IDC zegt dat de cloud cruciaal is voor het leveren van nieuwe waarde. De helft van de Europese organisaties gelooft dat verdere investeringen in beheerde infrastructuur betere digitale waarde oplevert op belangrijke gebieden zoals klantbetrokkenheid en productiviteit van medewerkers.

Bij uitbreiding naar de cloud moeten organisaties volgens IDC rekening houden met het risico van wildgroei. Slimme bedrijven gaan op zoek naar voorzieningen die flexibiliteit, transparantie en veerkracht bieden. In feite zal 55 procent van de organisaties tegen het einde van dit jaar hun resilience-plannen hebben uitgebreid, waardoor de winstgevendheid, innovatie en efficiëntie met meer dan 20 procent toeneemt in vergelijking met peers.

Ten tweede, datagedreven innovatie. IDC zegt dat de beste bedrijven data gebruiken om nieuwe digitale zakelijke kansen te identificeren. Het geeft aan dat 70 procent van de Europese CEO’s wordt gestimuleerd om tegen 2025 ten minste 40 procent van de inkomsten uit digitale initiatieven te behalen.

Succesvolle bedrijven nemen een gezamenlijke kijk op data en gebruiken inzicht in de C-suite om nieuwe kansen te identificeren. Het delen van data vereist een investering in een stabiel en veilig cloudplatform, zegt IDC. Toch loopt 53 procent van de bedrijven achter op zijn cloud-infrastructuurstrategie, terwijl 45 procent zijn legacy-systemen niet kan verbinden met cloudapplicaties. Leidinggevenden moeten investeren in de cloud en een datagedreven organisatie creëren die waarde haalt uit informatie.

En tot slot de toekomstige werkplek. Als gevolg van de pandemie zijn leidinggevenden begonnen met het versneld omarmen van een hybride model waardoor medewerkers overal kunnen werken. IDC zegt dat:

De helft van de Europese organisaties al heeft geïnvesteerd in collaboration-oplossingen. Het onderzoeksbureau waarschuwt echter dat deze investering slechts een eerste stap is op weg naar de toekomstige werkplek.

De tweede stap – die 30 procent van de organisaties heeft bereikt – draait om meer investeringen in veilige connectiviteit en applicatielevering.

De derde stap – bereikt door slechts 25 procent van de organisaties – betreft het verhogen van de uitgaven voor leren op afstand en cloud-technologieën om teams in staat te stellen nieuwe producten te creëren en zich te concentreren op taken met toegevoegde waarde.

Een digitale cultuur die economische waarde, datagedreven innovatie en de toekomstige werkplek levert, zal bedrijven in staat stellen het volgende niveau van digitale transformatie te bereiken waar het bestuur en medewerkers naar op zoek zijn. Juist nu moeten organisaties de cloud omarmen en hun werknemers in staat stellen belangrijke zakelijke beslissingen te nemen in het nieuwe normaal.

Gerelateerde artikelen

‘Investeringen in EX, Cloud en AI leiden tot betere CX’

‘Investeringen in EX, Cloud en AI leiden tot betere CX’

CX blijft een topprioriteit voor de C-suite. Bijna alle (95%) van de organisaties hebben tegenwoordig een directielid dat ervoor verantwoordelijk is. Daarnaast wordt EX tegenwoordig steeds belangrijker gevonden. Een ruime helft van CEO’s denkt dat het afstemmen van CX- en EX-strategieën hun impact op de bedrijfsgroei maximaliseert.

Duurzaam opereren op hoog niveau?

Duurzaam opereren op hoog niveau?

We zitten midden in een multicrisis. Organisaties moeten een antwoord vinden op de vraag hoe ze duurzaam omgaan met klimaatverandering en de waardeketen waar zij deel van uitmaken. Maar ook het juiste talent aantrekken – en behouden – om die veranderingen te lijf te gaan. En een duurzame visie hebben op financiering en investeringen.

Een derde medewerkers houdt tempo digitalisering niet bij

Een derde medewerkers houdt tempo digitalisering niet bij

Nederland is koploper qua digitale ervaring op het werk. Nederlandse werknemers zijn van alle Europese landen namelijk het meest tevreden op dit punt. Een derde van de Nederlandse werknemers houdt echter het tempo van digitalisering niet bij.

Volledig digitale EX essentieel bij hybride werken

Volledig digitale EX essentieel bij hybride werken

De digital employee experience (DEX) is een belangrijke pilaar onder het hybride werken. Voor een goede beleving van werknemers zijn vier componenten nodig: experience delivery, experience measurement, analysis en remediation. Daarop duidt onderzoek door Forrester Consulting in opdracht van VMware.