Paper: Technologische innovatie voor een toekomstvaste gezondheidszorg

De zorgkosten in Nederland stijgen bijna jaar op jaar, en dit al decennialang. Ons land neemt de zesde plek in op de wereldranglijst van landen met de hoogste ziektekosten. Zorginstellingen ervaren een hoge kostendruk. Voeg daaraan het structurele tekort aan gekwalificeerd personeel toe plus het buitengewoon hoge ziekteverzuim onder het zorgpersoneel, en de enorme opgaven waar zorginstellingen en de rijksoverheid voor staan, worden duidelijk.

Het is daarom niet meer dan logisch dat ziekenhuizen open staan voor technologische innovaties waardoor ze efficienter en goedkoper kunnen opereren. Denk aan monitoring van patiënten op afstand, klinische beslisondersteuning en radiologische diagnostiek die ondersteund worden door artificiële intelligentie, of zelfs zelfdiagnose ondersteund door AI. Ook cloudplatformen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de efficiëntie, vooral tussen samenwerkende partijen in de zorg.

Daarbij is het belangrijk te beseffen dat de financiële ruimte bij zorginstellingen doorgaans zeer beperkt is: van het budget voor informatietechnologie gaat al gauw tachtig procent op aan het draaiend houden van bestaande, soms verouderde systemen. De overige twintig procent gaat grotendeels naar vervanging van informatiesystemen – slechts een derde is bestemd voor daadwerkelijke innovaties. Een groeiend deel van het budget gaat bovendien naar de kosten die compliance met wet-en regelgeving met zich meebrengen, vooral op het gebied van data privacy.

Erik Beulen, hoogleraar informatiemanagement & digitale transformatie aan de TIAS School for Business and Society, heeft onderzocht of technologische innovaties ziekenhuizen kunnen helpen de zorg te verbeteren en betaalbaar kunnen houden. De ziekenhuizen die deelnamen aan het onderzoek verwachten veel van technologische innovatie: ze denken dat ze er de kostendruk omlaag mee kunnen krijgen en zijn nog positiever gestemd over de mogelijkheden die technologie kan bieden voor uitbreiding en verbetering van de zorg.

Het onderzoek is verricht in het kader van het High-Performance Healthcare programma,  ondersteund door de kennispartners KPMG, Revodata, Uniserver en Cloudnation en gefaciliteerd door ICT Media. De interviews met zorgbestuurders zijn afgenomen door Rube van Poelgeest, Hans Koolen en Roy Stroek. Meer dan een kwart van de alle Nederlandse ziekenhuizen en bijna veertig procent van de Nederlandse academische ziekenhuizen heeft deelgenomen. De begeleidende paper is hier te downloaden.

Gerelateerde artikelen

Hoe moderne DCIM bijdraagt aan het succes van de CIO

Hoe moderne DCIM bijdraagt aan het succes van de CIO

CIO’s spelen steeds vaker een leidende rol bij het digitaliseren van bedrijfsactiviteiten, waardoor zijn of haar positie belangrijker en complexer is geworden. Maar de traditionele rol van de CIO, namelijk het leveren van IT-diensten, vraagt ook meer aandacht door de sterk gedistribueerde, hybride IT omgeving.

Kansen benutten met clouddiensten

Kansen benutten met clouddiensten

Tegenwoordig is de inzet van de publieke cloud voor de overheid steeds couranter. Dit vraagt wel om een goede cloudstrategie, waarbij een meerwaarde voor de organisatie, dataveiligheid en privacy cruciaal zijn. Ook het efficiënter gebruikmaken van het applicatielandschap vereist een doordacht plan van aanpak.

Hoe data governance de digitale druk op CIO’s verlicht

Hoe data governance de digitale druk op CIO’s verlicht

Het verzamelen, analyseren en interpreteren van data is cruciaal voor bedrijven. Hierdoor ontstaat namelijk inzicht in bijvoorbeeld klanten, markten en processen. En met dit inzicht kun je datagedreven besluiten nemen, waarde voor de business realiseren en kosten reduceren.

Vijf kritische succesfactoren voor een effectieve datastrategie

Vijf kritische succesfactoren voor een effectieve datastrategie

Als bestuurder neem je niet langer beslissingen op basis van alleen gevoel. Data, dashboards en voorspellende algoritmen zijn belangrijke componenten voor betere besluiten. Daarmee ben je in staat je besluitvormingsprocessen te optimaliseren, omzetten te verhogen en innovatie te stimuleren.