Generatieve AI zorgt voor samensmelting fysieke en digitale wereld

Redactie

12 april 2023

Het groeiende gebruik van generatieve AI en andere technologieën legt de basis voor een nieuwe realiteit, waarin de fysieke en digitale werelden naadloos in elkaar overgaan. Dit is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek in opdracht van Accenture, dat wijst op vier trends die deze geïntegreerde wereld mogelijk maken en de toekomst van zakendoen veranderen.

Van de biujna vijfduizend respondenten gelooft 98 procent dat AI-modellen de komende drie tot vijf jaar essentieel zullen zijn voor het behalen van hun bedrijfsdoelen. Daarnaast zegt acht op de tien ondervraagden van plan te zijn om dit jaar generatieve AI-technologieën te verkennen, mede gedreven door de exponentiële groei van GPT-modellen in de afgelopen jaren en de lancering van ChatGPT. Volgens de onderzoekers zal taalgebaseerde AI tot wel veertig procent van alle werkuren aanvullen.

“De ontwikkeling van AI biedt ons ongekende mogelijkheden en kansen”, aldus Nicole van Det, country managing director van Accenture Nederland. “Het is echter van cruciaal belang dat we ons inzetten voor een ethisch verantwoorde inzet van deze technologie. Een pauze in de ontwikkeling van AI is geen haalbare optie, maar eerder een onnodige vertraging van de vooruitgang. We moeten AI op een transparante en open manier gebruiken en implementeren, waarbij we voortdurend in dialoog blijven om een veilig en verantwoord gebruik te waarborgen.”

Roy Ikink, Technology Lead Accenture Nederland, voegt daaraan toe: “Cloud, metaverse en AI zorgen voor een nauwere band tussen onze digitale en fysieke realiteit. De impact van generatieve AI zal het bedrijfsleven ingrijpend veranderen. Het is noodzakelijk dat leiders nu handelen en investeren in data, personeel en fundamentele bedrijfsveranderingen om aan de unieke behoeften van hun organisatie te voldoen.”

Het onderzoek signaleert vier trends die deze nieuwe realiteit binnen handbereik brengen:

  1. Generatieve AI: AI ondersteunt de mens als copiloot, creatieve partner of adviseur. Bijna alle leidinggevenden zien dat generatieve AI creativiteit en innovatie aanwakkert (98%) en een tijdperk van enterprise intelligence inluidt (95%).
  2. Digitale identiteit: Het is noodzakelijk om digitale gebruikers en middelen te authenticeren om goed te kunnen functioneren in zowel de digitale als fysieke wereld. Volgens 85 procent van de leidinggevenden is dit niet alleen een technische kwestie, maar ook strategische noodzaak.
  3. Mijn data, jouw data, onze data: AI kan niet optimaal functioneren als organisaties geen grip op hun data hebben. Daarom moeten bedrijven datasilo’s afbreken en hun dataomgeving moderniseren. Voor 90 procent van de leidinggevenden is data dan ook bepalend voor hun concurrentievoordeel.
  4. De eeuwige grens: De interactie tussen wetenschap en technologie verloopt steeds sneller en heeft een versterkend effect; de ene ontwikkeling versnelt de andere. Volgens 75 procent van de respondenten kan dit ons helpen de grote wereldwijde opgaven op te lossen.

 

Over het onderzoek

In opdracht van Accenture zijn 4.777 leidinggevenden op C-niveau in 34 landen en 25 sectoren ondervraagd.

Gerelateerde artikelen

Bedrijfsbeleid noodzakelijk om AI te laten werken

Bedrijfsbeleid noodzakelijk om AI te laten werken

Wanneer het gaat om generatieve AI zijn er grofweg twee soorten bedrijven: zij die all-in gaan en voor ieder bedrijfsproces kijken of er een geschikte AI-tool is, en zij die terughoudender zijn. Bij beide soorten organisaties is duidelijk AI-beleid noodzakelijk zodat werknemers weten waar ze aan toe zijn.

Privacy in de nieuwe wereld van AI

Privacy in de nieuwe wereld van AI

Wat zijn de gevolgen voor de privacy van de wijdverspreide toepassing van AI? Wat betekent dit voor bedrijven en wat zijn de belangrijkste stappen voor organisaties om te nemen om AI op een verantwoorde manier te gebruiken?