Ananth Krishnan (TCS): ‘Uitvoeren en opschalen, dat is de kunst!’

Als CTO bij Tata Consultancy Services (TCS), een van de grootste IT-dienstverleners ter wereld, heeft Ananth Krishnan een prachtbaan. Hij houdt zich vooral bezig met innovatie, zowel bij klanten als TCS zelf. In een onlangs geopend innovatiecentrum van het bedrijf, Pace Port Amsterdam, spraken we met een bevlogen CTO, die als geen ander zicht heeft op de innovatieactiviteiten van het internationale bedrijfsleven. Hoe staan we ervoor? De basis voor verdere innovatie lijkt gelegd te zijn, maar qua cultuur en mindset is er nog veel te winnen.

Ananth Krishnan heeft als CTO drie belangrijke verantwoordelijkheden. In de eerste plaats is hij verantwoordelijk voor TCS Research, een bedrijfsonderdeel dat al veertig jaar bestaat. Bij TCS Research werken ruim 800 wetenschappers, actief in diverse takken van wetenschap, zoals computer- en levenswetenschappen. Zij verrichten onderzoeken, schrijven papers en delen hun kennis op congressen.

Dan is er een verantwoordelijkheid ten aanzien van co-innovatie, verzorgd door TCS COIN (Co-Innovation Network). “Hier gaat het om zaken die wij niet zelf kunnen of willen uitvinden”, legt de CTO uit, “We werken binnen COIN samen met universiteiten en bedrijven.”

Een belangrijke taak voor Krishnan is het combineren van de inzichten van research en co-innovatie en op basis daarvan producten, diensten of maatschappelijke impact creëren. “Het snel opschalen is daarbij belangrijk. Wel mikken we met onze innovaties en investeringen zowel op de korte als de lange termijn.”

Reactie op covid-19

Ananth Krishnan neemt als CTO van een grote dienstverlener een kijkje in de keuken van veel organisaties wereldwijd. Wat zie hij bij de grote spelers in de markt aan ontwikkelingen op het gebied van innovatie? Heeft covid-19 innovatie inderdaad versneld, zoals velen signaleren?

Krishnan onderscheidt drie fasen in de reactie op covid-19: “Na het uitbreken van de pandemie stond de eerste fase in het teken van het opbouwen van weerstandsvermogen: de business door laten gaan en vanuit huis werken – en het verwerken van de schok op business- en persoonlijk gebied. Technologie bleek ontzettend krachtig en de meeste bedrijven omarmden die dan ook. Nu zijn we in de tweede fase aangekomen. Veel organisaties kijken naar structurele wendbaarheid, als een verzekering voor de toekomst. Iedereen weet dat dit zeker niet de laatste grote crisis is geweest.

Concreet leidt het tot tal van activiteiten om wendbaarheid in processen, de bedrijfsvoering en de technologiestack in te bouwen, legt hij uit: “De cloud dient als fundament om het mogelijk te maken. Organisaties kijken ook naar ecosystemen, bijvoorbeeld API-ecosystemen, data-ecosystemen en samenwerking met start-ups. Alles met het oog op wendbaarheid.”

Volgens de CTO zie je vrijwel overal bedrijven en instellingen actief in een van deze beide fasen, maar de voorlopers hebben hun focus alweer verlegd: “Zij linken nu hun innovatieagenda aan de grote maatschappelijke uitdaging van de komende decennia: duurzaamheid. Dit heeft alles te maken met hun purpose, hun reden van bestaan en hun wens om dichtbij hun doelgroep of community te staan. Veel technologieën hiervoor zijn nog jong, of nog niet eens uitgevonden. Op dit gebied zijn nog enorm veel uitvindingen nodig.”

Goed en minder goed

Grote organisaties hebben de naam niet heel goed in innovatie te zijn. Als het om technologische innovatie op enterprise-niveau gaat, ziet Ananth Krishnan de grote spelers in de markt zowel goed als minder goed presteren. “De basisvoorzieningen, zoals data-volwassenheid en het bouwen van een goede fundering hiervoor, worden vaak opgepakt. Vervolgens komen AI en automation aan bod, als vervolgstap. Ook die vakgebieden worden vaak redelijk begrepen. Cloud is inmiddels geaccepteerd. Cybersecurity krijgt veel aandacht. In Nederland zie ik vrijwel alle grote bedrijven agile omarmen, wat betreft processen, taal en cultuur.”

“Grotere organisaties zijn anderzijds vaak wat minder goed n het begrijpen van de customer experience, als eerste stap richting innovatie. Digitale bedrijven doen dat over het algemeen wel goed, maar bij gevestigde bedrijven is het beeld wisselend. Ik zie wel dat veel inspanningen hierop gericht zijn, maar we zijn er nog niet.

In innovatie draait het om de behoefte van de klant en het ontwikkelen van een product of dienst om aan die behoefte tegemoet te komen. Traditionele bedrijven hebben geen affiniteit met dit denken. Ze denken niet makkelijk buiten hun eigen sector: ze zijn winkel, logistieke dienstverlener et cetera. Als hun klant behoefte heeft aan een voorziening die traditioneel niet past bij een winkel of een transporteur, zullen ze niet snel op het idee komen een passende innovatie te ontwikkelen. Een digitaal bedrijf denkt niet in zulke hokjes, maar alleen aan wat de klant wil.”

Risico nemen

Exponentieel denken blijkt helemaal lastig te zijn voor het gevestigde bedrijfsleven, signaleert Krishnan. Het is niet eenvoudig concepten te bedenken die meer zijn dan de som der delen en waarbij de voordelen de neiging hebben zich ‘op te stapelen’, zoals een digitaal netwerkplatform. “Kan ik blijven doorbouwen op basis van die ene transactie? Laag op laag bouwen… het is een concept dat erg moeilijk te begrijpen is voor traditionele bedrijven. Hoe kunnen ze zich omturnen tot exponentieel bedrijf?

Dat draait ook om de bereidheid risico’s te nemen. Van de tien innovatieve projecten kunnen er zomaar acht mislukken. Wat is bijvoorbeeld het risico van op grote schaal AI inzetten? Ik weet het niet! Daarom is een innovatieve cultuur zo belangrijk, een veilige omgeving waarin falen mag. Binnen TCS is het mijn verantwoordelijkheid, samen met de CHRO, om cultuur van innovatie te bevorderen.”

“Natuurlijk, bij innovaties in de kernprocessen van een bedrijf zal de risk appetite gering zijn. Toch moet je het niet ontmoedigen want de impact kan groot zijn. Daarbuiten mag het faalrisico groter zijn. Werk daarbij wel in kortere cycli; ‘fail fast and box the costs…’”

Rol van de CIO

Wat zou de rol van de CIO in het innovatiespel moeten zijn? Gaat die verder dan het digitale platform bieden? “Ik denk van wel”, reageert Ananth Krishnan, “Ik werk bij onze klanten veel met CIO’s, CDO’s, CTO’s en andere executives. Het hangt van de organisatie af hoe de taakverdeling tussen de verschillende CxO’s is. De CIO is zeker verantwoordelijk voor de kernsystemen, de architectuur en de stabiliteit van de digitale infrastructuur – een zeer belangrijke functie. In dit opzicht is het belangrijk te innoveren conform een overzichtelijke roadmap.

Daarnaast zie ik dat CIO’s vaak de enigen in het leiderschapsteam zijn die de kracht van tech aan hun peers kunnen uitleggen. Hun rol gaat dan een stuk verder dan het digitale platform realiseren.”

Uitvoering

Bij innovatie komt het vaak aan op de realisatie, de uitvoering. ‘Ideeën zijn gratis’, wordt vaak gezegd. In hoeverre helpt TCS, als grote dienstverlener, klanten om hun innovaties te realiseren? “TCS Pace is de naam die we aan onze innovatiefilosofie hebben gegeven”, legt Krishnan uit, “In onze innovatiecentra, Pace Ports, werken we samen met klanten aan innovaties.

In mei van dit jaar hebben we trouwens Pace Port Amsterdam geopend. In zo’n centrum, Pace Port, gaat het niet alleen over het verhaal, maar juist ook over de uitvoering. Van concept, naar design, naar prototype, tot aan een schaalbaar MVP. We werken volgens een systematisch proces, zoals de journey bij elke innovatie is.”

“Een belangrijke les die we uit dit soort processen kunnen destilleren, is: doe het niet alleen, maar binnen een ecosysteem. Betrek startups, studenten en klanten bij je innovatieproces.” Het is de vraag in hoeverre organisaties deze les ter harte nemen. Het lijkt soms alsof er angst is klanten echt bij innovaties te betrekken en ze in de keuken te laten kijken.

Wat is het advies van Ananth Krishnan aan executives die nog aarzelen over het betrekken van klanten? “Een goed idee is alleen goed als het getest wordt aan de hand van de behoeften van de klant. Als dat niet mogelijk is, nemen de kansen op succes sterk af. Tegenwoordig zijn ideeën gratis, Zelfs als iemand anders jouw idee al heeft gehad, wil dat niet zeggen dat diegene er daarom meer succes mee zal hebben. Uitvoeren en opschalen, dat is de kunst!”


Duurzaamheid

TCS organiseert een serie doorlopende events, Sustainathons, die jongeren een platform bieden om samen met bedrijven, not-for-profit organisaties en overheidsinstellingen aan duurzaamheidsvraagstukken te werken. In Azië zijn dit jaar vier Sustainathons gestart, gevolgd door een Sustainathon in Groot-Brittannië. Een Sustainathon voor continentaal Europa is in voorbereiding.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen

Omarm modernisering: van tech debt naar groei

Omarm modernisering: van tech debt naar groei

De sleutel tot het moderniseren van bedrijfsprocessen ligt in het verkennen van de intrigerende wereld van technische achterstanden ofwel tech debt. Dit rapport van DXC legt uit wat het is, hoe C-level beslissers erover denken en hoe organisaties hiermee succesvol omgaan.

‘Een transformatie is nooit een enkelvoudig onderwerp’

‘Een transformatie is nooit een enkelvoudig onderwerp’

Als we onze menselijke vindingrijkheid koppelen aan de juiste technologie, kan ons dat oplossingen brengen voor de opgaven van vandaag en morgen, is de visie van PwC. Een gesprek met Tom Hagenaars en Ragnar van der Valk. “Value integration in plaats van system integration.”

Waarde creëren met data en technologie: zoeken naar de ontbrekende schakels

Waarde creëren met data en technologie: zoeken naar de ontbrekende schakels

Hoe je waarde creëert met technologie en data is sterk afhankelijk van de context waarin je als leider en organisatie opereert. Voor de een gaat het om een onderscheidende klantervaring, terwijl de ander werkt aan een efficiëntere operatie of enabling van nieuwe businessmodellen. Diverse ‘missing links‘ hinderen een maximale omarming van de mogelijkheden.

Generatieve AI zorgt voor samensmelting fysieke en digitale wereld

Generatieve AI zorgt voor samensmelting fysieke en digitale wereld

Het groeiende gebruik van generatieve AI en andere technologieën legt de basis voor een nieuwe realiteit, waarin de fysieke en digitale werelden naadloos in elkaar overgaan. Dit is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek in opdracht van Accenture, dat wijst op vier trends die deze geïntegreerde wereld mogelijk maken en de toekomst van zakendoen veranderen.