Zes procent bedrijven VS heeft beleid voor verantwoord AI-gebruik

Redactie

31 augustus 2023

Ondanks dat driekwart van de bedrijven in de VS het belang van duidelijk vastgestelde richtlijnen inzake de inzet van AI erkent, heeft in de praktijk hiervoor slechts zes procent richtlijnen opgesteld. Daarop duidt onderzoek door Conversica.

Terwijl toezichthoudende instanties wereldwijd nog nadenken over specifieke regelgeving voor AI, waardoor aanbieders in de gelegenheid zijn diensten en producten te lanceren met verschillende gradaties van betrouwbaarheid, schiet een meerderheid van organisaties tekort in het formuleren van goed gedefinieerde principes en richtlijnen voor hun eigen verantwoorde en ethische implementatie van AI-technologie. Dit is onvermijdelijk, zeggen de onderzoekers, aangezien leiders potentiële risico’s en problemen voor moeten zijn gezien de ontwrichtende mogelijkheden van de technologie.

Organisaties die al gebruikmaken van AI of die plannen hebben om AI binnen een jaar toe te passen, zien eerder het belang in van duidelijke ethische richtlijnen voor een verantwoorde inzet.

Van de bedrijfsleiders bij organisaties die AI al toepassen, zegt 86 procent dat ethisch beleid cruciaal is, tegenover 73 procent van de totale groep. Maar ondanks dat de kans groter is dat ze het belang van dit beleid inzien, heeft slechts 5 procent van de beslissers bij bedrijven die AI gebruiken richtlijnen opgesteld.

Een op de vijf leiders bij bedrijven die AI gebruiken, heeft beperkte of geen kennis van het beleid van hun bedrijf met betrekking tot de kritieke kwesties die gepaard gaan met het gebruik van AI, waaronder beveiliging, transparantie, nauwkeurigheid en ethiek. Slechts 36 procent zegt ‘enigszins bekend’ te zijn met deze kwesties. Dit is een risicofactor die organisaties in de nabije toekomst zullen moeten aanpakken.

De respondenten zeggen dat weloverwogen beslissingen over het gebruik van AI, het gebrek aan middelen voor gegevensbeveiliging en transparantie en de moeite met het vinden van een leverancier die ethische normen hanteert die zijn afgestemd op die van het bedrijf.

Vier op de tien geïnterviewden gaven aan dat ze van plan zijn om AI het komende jaar te gebruiken voor zaken als de klantenservice, marketing of verkoop. ‘Inzichten’, waaronder fraudedetectie, data-analyse en voorspellende modellen kwamen op een goede tweede plaats.

Op dit moment variëren de grootste zorgen over AI afhankelijk van waar bedrijven staan. Bij hen die de technologie al hebben geïmplementeerd, zijn drie belangrijkste zorgen het gebrek aan transparantie, de nauwkeurigheid van datamodellen en onjuiste informatie.

Respondenten bij wie het bedrijf geen plannen had om het komende jaar AI-diensten in te voeren, zeiden meestal dat ze zich geen zorgen maakten over AI. De 11 procent respondenten die wel zorgen hadden, vreesden juridische implicaties, inbreuken op patenten, plagiaat en schendingen van het auteursrecht.

Op de vraag in hoeverre zij door AI gegenereerde valse informatie als een belangrijk punt van zorg voor hun bedrijf beschouwden, antwoordde driekwart van alle respondenten dat dit ofwel ‘zorgwekkend’ ofwel ‘zeer zorgwekkend’ was. Dit aandeel was hoger (88%) onder respondenten bij wie het bedrijf al over AI-oplossingen beschikt. Leiders met meer AI-ervaring lijken zich beter bewust te zijn van de merkrisico’s die gepaard gaan met onjuist gebruik.

Ten aanzien van het gebruik van generatieve AI door werknemers, zegt meer dan de helft van de respondenten dat hun bedrijf al regels heeft of overweegt om een gebruiksbeleid in te voeren.

Over het onderzoek

De enquête werd online uitgevoerd met behulp van een willekeurige steekproef van 500 bedrijfseigenaren en leiders binnen de Verenigde Staten in juli 2023.

Gerelateerde artikelen

Bedrijfsbeleid noodzakelijk om AI te laten werken

Bedrijfsbeleid noodzakelijk om AI te laten werken

Wanneer het gaat om generatieve AI zijn er grofweg twee soorten bedrijven: zij die all-in gaan en voor ieder bedrijfsproces kijken of er een geschikte AI-tool is, en zij die terughoudender zijn. Bij beide soorten organisaties is duidelijk AI-beleid noodzakelijk zodat werknemers weten waar ze aan toe zijn.

Privacy in de nieuwe wereld van AI

Privacy in de nieuwe wereld van AI

Wat zijn de gevolgen voor de privacy van de wijdverspreide toepassing van AI? Wat betekent dit voor bedrijven en wat zijn de belangrijkste stappen voor organisaties om te nemen om AI op een verantwoorde manier te gebruiken?