Een derde IT’ers vindt AI beangstigend

Bijna één op de drie IT-professionals (29%) vindt Artificial Intelligence (AI) de meest beangstigende technologie. Ze zijn huiverig voor wat deze technologie op zakelijk vlak teweeg kan gaan brengen. Twintig procent ziet AI echter als de meest positieve zakelijke technologie. Hierop duidt onderzoek in opdracht van NTT DATA onder ruim 500 IT-professionals in Nederland.

AI wordt momenteel door 62 procent van de IT-professionals ook als de belangrijkste technologie voor de business gezien. Zo zijn de voornaamste redenen om gebruik te maken van AI het efficiënter maken van processen (50%), verhoging van de productiviteit (41%) en voorop willen lopen in de markt (35%). Voor veertien procent van de Nederlandse organisaties zijn investeringen in AI momenteel de belangrijkste.

Nog niet alle organisaties maken gebruik van AI (53%). De grootste groep niet-gebruikers geeft aan te weinig kennis in huis te hebben (28%). Daartegenover staat een groep IT-professionals die aangeeft expert te zijn op het gebied van AI (18%). Voor slechts zestien procent is de reden om geen gebruik te maken van AI het ontbreken van interesse in de technologie. Dit kan bijvoorbeeld als reden hebben dat AI de business niet kan verder brengen.

“Het is niet gek dat bijna een derde van de IT-professionals AI als een beangstigende technologie ziet met alle nieuwsberichten die we de laatste tijd voorbij zien komen. Daarnaast trekken ook diverse experts aan de bel en komt deze angst voort uit onzekerheden over de mogelijkheden en toekomstige gevolgen van AI. Toch kan de technologie ook veel kansen bieden voor organisaties, zoals het verhogen van de efficiëntie en productiviteit, en wordt er door een groot deel van zakelijk Nederland al gebruik van gemaakt. Kijk dus goed hoe AI jouw business verder kan helpen, maar verlies hierbij de mogelijke risico’s niet uit het oog. Als de technologie door de hele organisatie wordt geaccepteerd en op de juiste manier wordt geïmplementeerd, kan het voor mooie resultaten zorgen.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NTT DATA door PanelWizard onder 503 Nederlanders (18+) in loondienst die hun huidige functie kunnen omschrijven als IT-er, IT-manager of IT-specialist. Zij zijn werkzaam bij financiële instellingen, de groot- en detailhandel, industrie, informatie en communicatie en vervoer.

Gerelateerde artikelen

Eerste AI-ethieklab voor de zorg geopend

Eerste AI-ethieklab voor de zorg geopend

Personeelstekort en hoogwaardige medische zorg blijven bieden zijn de belangrijkste redenen waarom de toepassing van AI in de zorgsector een hoge vlucht zal nemen. Het net geopende AI-ethieklab van het Erasmus MC, de TU Delft en softwarebedrijf SAS gaat zich bezighouden met ethisch verantwoorde en klinisch relevante AI.

Nederlanders maken zich zorgen over impact AI op werk

Nederlanders maken zich zorgen over impact AI op werk

Generatieve AI transformeert het bedrijfsleven in hoog tempo. Ruim vier op de tien Nederlanders maken zich grote zorgen over de impact van AI op hun werk. Interessant is dat een grotere, deels overlappende groep (68%) gelooft dat de voordelen van de technologie opwegen tegen de risico’s.