2021: HPDO Paper: Value creation by improved ecosystem partnering

Redactie

31 januari 2022

De termen platformeconomie en ecosysteem zijn gemeengoed in de businesswereld. Het gebruik van platformen is dat zeker ook. Maar een werkelijk ecosysteem, zo weten we uit de natuur, is fragiel. En eigenlijk geldt dat voor diens zakelijke evenknie ook. Succesvolle partnering binnen een ecosysteem moet voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden.

Onderzoek naar volwassenheid van partnering binnen ecosystemen door Erik Beulen van Tilburg University / TIAS Business School laat zien dat er ruimte is voor verbetering, en dat organisaties dit zelf inzien.

Veel bedrijven opereren nog binnen een traditionele klant-leverancierrelatie, maar bij volwassen partnering binnen een ecosysteem komt meer kijken. Alle samenwerkingen scharnieren rond vertrouwen, maar moeten zijn gestut door contracten. Desondanks moeten partners altijd op hun hoede blijven voor opportunisme bij de bedrijven en individuen met wie zij samenwerken.

Bedrijven moeten werken aan capaciteiten voor partnering en de juiste contractmechanismen inrichten. Maar volgens het onderzoek liggen de werkelijke uitdagingen in het blijven voldoen aan wet- en regelgeving, het bewaken van ethisch handelen en het delen van data.

Data delen vormt de kern van de samenwerking met partners, want het leidt tot waardecreatie. Maar de datakwaliteit kan vaak hoger, en ook het management en de governance en de tooling zijn voor verbetering vatbaar.

Het huidige zakelijke landschap vereist constante aanpassing aan veranderende omstandigheden. Dit betekent dat partners altijd bereid moeten zijn hun samenwerking en overeenkomsten aan te passen, terwijl ze zich blijven committeren aan de lange termijn.

Whitepaper

Het onderzoek is opgenomen in een nieuwe whitepaper. Als je hier je gegevens achterlaat, ontvang je de paper direct in je mailbox.

  Over het onderzoek

  Dit vierde HPDO-onderzoeksproject van Tilburg University / TIAS School for Business and Society en ICT Media is uitgevoerd door prof. dr. Erik Beulen, en is mede mogelijk gemaakt door kennispartner Boston Consulting Group en de Digital Acceleration Index (DAI). Informatica, ServiceNow en Tata Consultancy Services zijn mede-initiatiefnemers van het HPDO-programma.

  Gerelateerde artikelen

  Bouke Hoving (ING): De voordelen van een ‘minimal shareable bank’

  Bouke Hoving (ING): De voordelen van een ‘minimal shareable bank’

  Om snel en flexibel te kunnen inspelen op nieuwe technologische mogelijkheden is een adaptieve IT- en datahuishouding vereist. Volgens Bouke Hoving, CIO Retail Banking van ING, wordt daarmee de kloof tussen strategie en executie overbrugd. De aloude, veelal productgedreven IT-complexiteit maakt plaats voor een toekomstvaste en wereldwijd toe te passen data- en technologieomgeving.

  Kansen benutten met clouddiensten

  Kansen benutten met clouddiensten

  Tegenwoordig is de inzet van de publieke cloud voor de overheid steeds couranter. Dit vraagt wel om een goede cloudstrategie, waarbij een meerwaarde voor de organisatie, dataveiligheid en privacy cruciaal zijn. Ook het efficiënter gebruikmaken van het applicatielandschap vereist een doordacht plan van aanpak.

  Hoe data governance de digitale druk op CIO’s verlicht

  Hoe data governance de digitale druk op CIO’s verlicht

  Het verzamelen, analyseren en interpreteren van data is cruciaal voor bedrijven. Hierdoor ontstaat namelijk inzicht in bijvoorbeeld klanten, markten en processen. En met dit inzicht kun je datagedreven besluiten nemen, waarde voor de business realiseren en kosten reduceren.

  Vijf kritische succesfactoren voor een effectieve datastrategie

  Vijf kritische succesfactoren voor een effectieve datastrategie

  Als bestuurder neem je niet langer beslissingen op basis van alleen gevoel. Data, dashboards en voorspellende algoritmen zijn belangrijke componenten voor betere besluiten. Daarmee ben je in staat je besluitvormingsprocessen te optimaliseren, omzetten te verhogen en innovatie te stimuleren.