Hoe implementeer je e-health toepassingen met succes?

Bij het implementeren van e-health lopen zorgaanbieders en bedrijven vaak tegen problemen aan, onder meer omdat de toepassingen niet binnen de bestaande ICT-infrastructuur passen. Dat is een gemiste kans, want digitale hulpmiddelen bieden prachtige mogelijkheden om de gezondheid van patiënten en medewerkers te verbeteren. Maar hoe zorg je ervoor dat IT-barrières worden weggenomen?

Uit de resultaten van de E-healthmonitor, een onderzoek van het RIVM, Nivel en het National eHealth Living Lab, bleek eerder dit jaar dat steeds meer zorgverleners positief aankijken tegen de mogelijkheden die e-health biedt. Ook neemt het gebruik van digitale hulpmiddelen toe. Toch is de inzet van e-health nog lang niet vanzelfsprekend binnen de reguliere zorg. En nog minder bij bedrijven, die toch steeds vaker nadenken over hun verantwoordelijkheden op het gebied van werknemersgezondheid.

“Het is vooral zaak om de implementatie van dit soort oplossingen zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk te maken. Bovendien is het van groot belang om flexibiliteit in te bouwen voor de gebruiker”, benadrukt Gert-Jan Brok, Algemeen Directeur bij inMotion VR. Dit is het bedrijf achter Corpus VR, een oefenplatform voor fysio-, ergo- en neurotherapie en relaxatie waarbij gebruik wordt gemaakt van virtual reality. Corpus Connect is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag van klanten om ondersteund te worden bij het gebruik en het beheer van virtual reality en extended reality, kortweg XR, binnen klinieken, revalidatiecentra, eerstelijnspraktijken en bedrijven.

Vereisten

“Een goed supportplatform voor deze toepassing moet in onze ogen aan een aantal belangrijke voorwaarden en eisen voldoen om een eenvoudige implementatie te kunnen garanderen. Allereerst is het belangrijk dat de software compatibel is met verschillende merken en modellen XR-toestellen. Dan zit je als gebruiker niet vast aan specifieke apparatuur. Niet alleen bieden wij vrijheid in de keuze van hardware, maar ook in de XR-apps die kunnen worden geïnstalleerd. We kiezen bewust niet voor een vendor lock-in.”

Als klanten ondersteuning nodig hebben, dan kunnen ze direct hulp krijgen via de eigen supportlijn van inMotion VR. Vragen van gebruikers kunnen zowel via een ticketsysteem als via de telefoon worden gesteld. “Daarnaast is diversificatie in configuraties mogelijk. Dit betekent dat groepen van VR-sets kunnen worden geconfigureerd om aan de behoeften tussen verschillende afdelingen te kunnen voldoen.” Door bovenstaande flexibiliteit in te bouwen, neem je volgens Brok belangrijke pijnpunten weg bij de IT-afdeling, kan er snel en eenvoudig hulp worden gevraagd én bied je voldoende mogelijkheden aan de IT-verantwoordelijkheden van de gebruikers om controle te houden, bijvoorbeeld om zelf applicaties te installeren.

Houvast voor gebruikers

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde in 2018 haar toetsingskader onder de titel Inzet van e-health door zorgaanbieders. Dat kader kan als houvast dienen voor zorginstellingen, maar ook voor bedrijven die op een verantwoorde manier ICT willen inzetten om patiënt- en werknemersgezondheid te verbeteren. Het gaat hierbij om vijf centrale thema’s. Ten eerste zijn een goede visie, draagvlak binnen de organisatie en een strak beleid een must voor succes bij de implementatie van e-healthoplossingen. Een grote valkuil is dat toepassingen op het gebied van e-health niet goed passen binnen de bestaande ICT-infrastructuur. Hier wordt door organisaties vaak nog onvoldoende bij stilgestaan. Ook is er vaak te weinig afstemming met de ICT-verantwoordelijken over het zo goed mogelijk inpassen van oplossingen binnen de bestaande ICT-omgeving.

De derde valkuil bij de implementatie van e-health heeft vooral betrekking op de zorg. Het gaat om slechte samenwerking. Zowel binnen de zorgorganisatie als tussen de verschillende partners in de keten. De persoonsgerichte ketenzorg vraagt om een persoonlijke gezondheidsomgeving die plaats- en tijdonafhankelijk kan worden gebruikt door iedere zorgorganisatie. Hier komt ook het vierde thema om de hoek kijken: de aangescherpte wet- en regelgeving rondom privacy. Brok: “Gegevensbescherming moet uiteraard hoog op de agenda staan van zorgorganisaties en bedrijven. Maar te vaak ligt de aandacht alleen op de functionaliteit en technische werking en te weinig op het beheer en verantwoord gebruik van de gegevens.”

Een vijfde aandachtspunt is het creëren van betrokkenheid bij de implementatie van e-health-oplossingen. Betrek patiënten, werknemers en partners bij de ontwikkeling van dit soort toepassingen, bijvoorbeeld door panels, enquêtes en workshops. “Wij organiseren zeer regelmatig workshops om de sector kennis te laten maken met onze oplossing. Als je e-health live toegepast ziet worden, zie je het inzicht landen dat de inzet ervan de taken van een zorgverlener of werkgever slimmer, sneller en beter maakt.”

Op dit moment werkt inMotion VR onder meer nauw samen met de Sint Maartenskliniek, die gespecialiseerd is in aandoeningen aan het bewegingsapparaat en vooroploopt in het gebruik van XR oplossingen. “Bij het implementeren van e-health komt heel wat kijken. Het IGJ-toetsingskader is een goed hulpmiddel om de risico’s te verkleinen en een kwaliteitsslag te kunnen maken”, benadrukt Brok. De vijf thema’s vormen volgens hem een goede basis voor een succesvolle implementatie van e-health toepassingen, of het nou om een zorgorganisatie gaat of om een commercieel bedrijf dat inzet op werknemersgezondheid.

Dat geldt ook voor de Corpus VR-oplossing. “Alle genoemde barrières moeten en kunnen door leverancier en gebruiker samen worden weggenomen. Daar proberen we met ons platform uiteraard zoveel mogelijk op in te spelen. Het is zaak om de oplossing plug & play te maken. Partijen willen vooral duidelijkheid en rust en zich concentreren op hun eigen activiteiten. Het is onze taak om ze daarbij optimaal te ondersteunen.”

Gerelateerde artikelen

Tech Report 2023: de belangrijkste technologietrends

Tech Report 2023: de belangrijkste technologietrends

Ondanks economische onzekerheid blijven organisaties zich inzetten voor hun innovatiedoelen. Uit het KPMG Global Tech Report 2023 blijkt dat tech-leiders ervan overtuigd zijn dat omarming van technologie in alle facetten van een bedrijf productiviteitswinst oplevert.

Jeroen van Glabbeek (CM.com): ‘Ons bedrijf ís technologie’

Jeroen van Glabbeek (CM.com): ‘Ons bedrijf ís technologie’

CM.com vindt steeds weer nieuwe praktijktoepassingen voor de technologie die het ontwikkelt. De grote opgave is om de oplossingen zó in te zetten dat deze ook echt een bijdrage leveren aan de maatschappij, aldus CEO Jeroen van Glabbeek, met zijn bedrijf genomineerd voor de Tech Hero Award.