Hoogleraar Nyenrode: ‘Ethiek is veel meer dan een valkuil’

Ethiek is een valkuil bij het ontwikkelen van nieuwe, vaak digitale proposities. Dat is wat veel managers in het bedrijfsleven, bewust of onbewust, denken. Dat je maar beter goed zicht kunt hebben op die valkuil lijkt voor zich te spreken. In de praktijk is dat niet vaak het geval, betoogt Ronald Jeurissen, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit: “Je kunt je ethisch oriëntatievermogen wel ontwikkelen en, sterker nog, leren ethiek te gebruiken als ingrediënt voor nieuwe businessproposities.”

Ronald Jeurissen is sinds 22 jaar aan Nyenrode verbonden, waarvan de laatste vijftien als hoogleraar bedrijfsethiek. Zijn rode draad daarbij is helder: “Ik werk graag in de driehoek ethiek, economie en recht, om het vak ethiek niet te geïsoleerd te maken. Ik houd niet van de vermanende vinger van de dominee.” Jeurissen doceert de module ‘Business ethics in context’ van de Modulair Executive MBA in Business & IT. Hij combineert daarbij zijn achtergrond in theologie, filosofie en sociologie met zijn belangstelling voor economie: “Filosofie en ethiek gaan over wat we willen, economie over noodzaak. De ziel versus de harde werkelijkheid: je kunt in het bedrijfsleven wel iets willen, maar misschien koopt de klant het niet.”

Mooie praatjes

Er lijkt de laatste jaren meer aandacht te zijn voor ethiek. Hoe gaan organisaties in ons land daarmee om en hoe volwassen zijn ze op ethisch gebied? Ronald Jeurissen: “We zijn op weg, maar we zijn er nog lang niet. De bewustwording van het belang van ethiek is groeiende, maar bedrijven lijken nog niet in staat die ethiek om te zetten in werkende businessmodellen en producten.”

Vaak wordt gekeken naar de overheid, stelt de hoogleraar, die kaders zou moeten stellen en beleid formuleren: “Kom je bij de ambtenaren, dan geven die aan dat er moeilijk consistent beleid te voeren is door kabinetsformaties en allerlei politieke wensen. De overheid kan de samenleving niet van dienst zijn als zij geen consistent beleid kan voeren. Daarom ben ik voor de ‘deep state’: ambtenaren die de politieke waan van de dag weerstaan. Alleen dan kunnen ook bedrijven business cases ontwikkelen rondom duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.”

Kijk nog eens verder

Ethiek wordt vaak gezien als een risico of een valkuil, maar in de module wordt gesproken van het ontwikkelen van combinaties van recht, ethiek en economie om nieuwe businessproposities te ontwikkelen. Een interessante invalshoek, maar volgens Jeurissen zeker geen wondermiddel: “Waar je een risico ziet, zou je ook een kans kunnen zien. Bijvoorbeeld om goede medewerkers aan te trekken, die zich bewust zijn van ethiek, of om een goed bedrijf te zijn, dat vertrouwd wordt door klanten en zakenpartners. Ik kan niet garanderen dat er verdienmodellen zijn, maar ik daag mensen wel uit erover na te denken. Hoeveel miljard is er niet te verdienen met de verduurzaming van onze samenleving?”

Bij het ontwikkelen van producten en diensten wordt in de praktijk meestal het klantbelang vooropgesteld. Als de klant geen interesse heeft in een ethisch product, is de keuze voor een minder ethisch product snel gemaakt. Te snel, volgens Jeurissen: “Kijk in zo’n geval nog eens verder, of het product dat op het eerste gezicht de voorkeur van de klant heeft, niet nog wat doorontwikkeld kan worden.”Hij erkent wel dat er vaak technische hobbels op de weg naar duurzaamheid zijn: “Hier kan de overheid niets aan doen, behalve misschien subsidie geven hier en daar.”

Concrete voorbeelden

Zijn ethisch verantwoorde businessproposities moeilijker te ontwikkelen? “Je moet het niet willen, onethische oplossingen uitbrengen. En je komt er uiteindelijk op terug. Vroeger dachten we dat we andere werelddelen konden koloniseren; nu geven we roofkunst terug.” Hij voegt er direct aan toe: “Anderzijds zijn ondernemers enorm creatief in het bedenken van goede proposities, als ze de richting waarin het gaat maar zien. En die zien ze niet altijd.”

Een voorbeeld van geslaagde innovaties die rekening houden met ethiek zijn duurzame beleggingsproducten. De beruchte woekerpolissen zijn een voorbeeld van het omgekeerde. Ze waren uitsluitend gericht op winstmaximalisatie. Het zijn aansprekende voorbeelden, maar de hoogleraar wil er voorzichtig mee omgaan: “Je moet altijd oppassen met voorbeelden. Hoe meer je het erover hebt, hoe meer het vergrootglas erop komt… Een verzekeraar die rijgedrag registreert en goed gedrag beloont met een lagere premie lijkt goed bezig, maar de vraag is dan wie mensen met een slecht rijgedrag gaat verzekeren. Verder kun je je afvragen of mensen met een laag inkomen er niet eerder voor zullen kiezen, omdat je betaalt met je privacy om een lagere premie te krijgen.”

Ook de huidige discussie over algoritmen beziet hij graag van twee kanten: “Ze kunnen wel personen stereotyperen aan de hand van bijvoorbeeld achternaam of postcode, wat ongewenst is. Omgekeerd kan een mens worden afgestoten door een uiterlijk kenmerk van een ander mens, waar een algoritme niet gevoelig voor is.”

Overhaaste beslissingen

De vraag is wat het volgen van de module Business ethics in context nu oplevert. Ronald Jeurissen: “Het volgen van de module stelt je in staat een bedrijf te behoeden voor overhaaste beslissingen bij innovaties. Men is niet altijd bedacht op juridische aspecten en de morele dimensie, dat wil zeggen, het maatschappelijk debat dat kan ontstaan. Het is niet zo dat je ethische oplossingen uit de hoge hoed kunt toveren en per definitie in staat bent succesvolle proposities te ontwikkelen, maar de module kan je wel laten zien waar de kansen en de risico’s liggen. Hoe vindt een zorgvuldige afweging plaats, ook aan de hand van de vraag van de identiteit van het bedrijf: willen we dit wel zijn? Wil je robots invoeren als je een bedrijf hebt dat goed voor zijn mensen wil zorgen?”

Oriëntatievermogen

Hoe wordt in de module de link met de praktijk gelegd? “Dat doen we op verschillende manieren”, legt de hoogleraar uit, “Studenten schrijven ter afronding van de module een casus uit hun eigen organisatie die aansluit op een van de onderwerpen uit de module. Ze bespreken die met elkaar en met docenten die helpen het betoog te verdiepen. Bovendien nodigen we gastdocenten uit, zoals advocaten die komen praten over actuele onderwerpen uit het recht. Ook bespreken we veel casus uit de praktijk van de bedrijven van de studenten, tijdens colleges en werkgroepen.”

Hij vervolgt: “Wat is het optimale moment voor een werkgever om een van zijn medewerkers de module te laten volgen? Dat is zodra er de wens is diegene medewerker te laten opleiden voor een bredere managementfunctie. Ik zie vaak vaktechnische specialisten die de behoefte hebben zich breder te laten ontwikkelen. De managers die wij willen afleveren houden rekening met de samenleving en de stakeholders daarin. Niet voor niets hebben we op Nyenrode het motto ‘Shaping responsible leaders’!”

“Studenten zeggen vaak dat ze bredere verbanden hebben leren zien, een bredere kijk op de samenleving ontwikkelen”, aldus Ronald Jeurissen, “De connecties tussen markt, recht en economie – hoe die elkaar versterken of tegenwerken – worden heel interessant gevonden. Ze krijgen door het volgen van de module maatschappelijk meer oriëntatievermogen.”

Ronald Jeurissen

Is kerndocent van het programma Modulair Executive MBA in Business & IT van Nyenrode Business Universiteit. Dit is een flexibel en parttime Executive MBA programma gericht op jouw leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Door de focus op de IT-sector zijn de modules van deze modulaire MBA sterk marktgedreven. Je studeert naast je baan wanneer het jou uitkomt en in jouw eigen tempo aan thema’s die het best aansluiten bij jouw werk en ambities. Persoonlijke ontwikkeling en groei staan centraal in alle 10 te volgen modules. Je neemt je eigen cases mee vanuit de praktijk en gaat hier samen met mededeelnemers en docenten mee aan de slag zodat je het direct kan toepassen.

Ga voor je MBA-titel met de volledige MBA of volg een of meer modules voor een snelle upgrade van jouw kennis.

Fotografie: Maartje Geels

Gerelateerde artikelen

Ethische vragen over de invloed van tech op de samenleving

Ethische vragen over de invloed van tech op de samenleving

Nieuwe technologie heeft bijna altijd een ontwrichtend effect in de samenleving. En vaak lijkt een kwestie nieuw, maar bijna even vaak zijn er in het verleden vergelijkbare kwesties onder de aandacht gekomen. Dat kan houvast geven bij onze opinievorming.

Veiligheid door alomtegenwoordigheid

Veiligheid door alomtegenwoordigheid

Om het internet inherent veiliger te maken, loont het om zoveel mogelijk bedrijven te beschermen met een handvol effectieve maatregelen zonder extra kosten. Dat is de filosofie van Cloudflare, dat het verkeer van en naar een vijfde van alle websites op het internet routeert. We spraken met CTO John Graham-Cumming, die al vanaf de begindagen bij het bedrijf werkt.

Het gebruik van misleiding in ICS/OT-omgevingen

Het gebruik van misleiding in ICS/OT-omgevingen

In een wereld waar aanvallen op industriële controlesystemen toenemen, komt het gevaar vanuit onverwachte hoeken. Het merendeel van de bedreigingen blijkt afkomstig van traditionele IT-omgevingen verbonden met productiesystemen. Maar wat als criminelen hun focus verleggen naar operationele technologieën?

Zo haal je meerwaarde uit je SAP-investeringen

Zo haal je meerwaarde uit je SAP-investeringen

De migratie van ECC naar S/4HANA is een impactvol en kostbaar proces. Het heeft invloed op de gehele organisatie; er kan een nieuwe manier van werken ontstaan en daarmee een compleet nieuwe mindset binnen de organisatie. Hoe haal je meerwaarde uit je SAP-investeringen?