CxO: ontdek de use cases van 5G

Organisaties leren nog weinig van best practices

 
Natuurlijk, we zien en lezen regelmatig over voorbeelden van toepassingen van 5G. Maar het lijken wel steeds dezelfde voorbeelden. Hoe zit dat? Het is toch echt niet zo dat 5G alleen geschikt is voor toepassingen waarbij talloze robots worden aangestuurd. Veel toepassingen van 5G blijven daardoor onder de radar en leren organisaties weinig van best practices. Neem als CxO de regie en ontdek de use cases voor je eigen organisatie.

5G voor business

De komst van 4G bracht veel extra mogelijkheden voor gebruikers. Niet alleen was het aanzienlijk sneller, er kwamen ook nieuwe opties zoals online winkelen of video’s streamen. Met name voor mobiele gebruikers (smartphones, tablets, laptops) ging een wereld open. De ‘internetbeleving’ steeg naar ongekende hoogte. De komst van 5G is echter vooral een grote stap vooruit voor zakelijke gebruikers. Voor bedrijven die streven naar betere veiligheid en grotere betrouwbaarheid. Natuurlijk gaat het met 5G ook sneller, maar dat is niet meteen het grootste voordeel.

Gegevens in-real-time versturen

Een veel groter voordeel van 5G is de mogelijkheid om gegevens nagenoeg in-real-time te versturen. Dus zonder (noemenswaardige) vertraging. Qua veiligheid en betrouwbaarheid biedt 5G daarnaast veel meer ondersteuning voor privénetwerken.

Gebruikers van 5G kunnen een privaat netwerk instellen op basis van hun eigen specificaties, met exclusieve toegang en controle. Daarmee heb je als organisatie volledig zeggenschap over en invloed op snelheid, capaciteit, betrouwbaarheid, performance, etc. Het bedrijf is volledig ‘in control’ over zijn eigen communicatieplatform.

Veilig op afstand

Private 5G kun je zien als de drijvende kracht achter de toekomst van veel sectoren. De retailbranche gaat het merken in hoe we kopen, winkelen en ervaren. In de productiesector zal de nieuwe technologie de manier waarop we monitoren, beschermen en volgen, veranderen. En voor specifieke locaties zoals (lucht)havens gaat het steeds meer gebruikt worden om veiligheid, ladingen en logistiek ter plaatse te monitoren. Maar ook energie- en nutsbedrijven hebben veel voordeel van nieuwe technologie: om bijvoorbeeld energielocaties, zoals wind- en zonneparken, op afstand te kunnen monitoren.

Nieuwe dimensie met 5G en AI

De combinatie van toepassingen met Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) met 5G staat garant voor nog weer een nieuwe dimensie. Neem een toepassing als die van terrein-, object- of gebouwbewaking: met gebruik van 5G kunnen videobeelden van bewakingscamera’s zonder vertraging (binnen milliseconden) gedeeld en geanalyseerd worden. Afwijkingen vallen direct op en kunnen worden aangepakt. Onder de huidige omstandigheden gebeurt die analyse nog veelal handmatig, door mensen die naar die beelden kijken, ze interpreteren en daarnaar handelen. Deze operators kunnen in het vervolg andere werkzaamheden verrichte, die meer waarde toevoegen. Dit is in een schaarse arbeidsmarkt geen overbodige luxe.

Op vergelijkbare wijze is 5G bijvoorbeeld ook in staat ‘live’ videobeelden van een productielijn te analyseren. Bij storingen kan een operator direct ingrijpen: veiliger, efficiënter en het kan aanzienlijke kosten schelen.

Op een heel ander gebied bewijst 5G ook haar kwaliteit: de beperkingen van een zogenaamde zelfrijdende auto qua snelheid. Die wordt nu bijvoorbeeld nog veelal bepaald door de relatief lage interactiesnelheid tussen de auto en zijn omgevingsfactoren. Wanneer zo’n Automated Guided Vehicle (AGV) zou zijn uitgerust met 5G als communicatieplatform kunnen tot vijf keer hogere rijsnelheden worden bereikt. Zonder dat de kans op ongelukken toeneemt.

Menselijk falen voorkomen met 5G

In een groot aantal toepassingsgebieden, van medische wetenschap tot productieomgevingen is aangetoond dat 5G-technologie een grotere veiligheid, hogere betrouwbaarheid en efficiënter werk biedt. Met beter resultaat. Overal waar menselijk handelen dreigt te falen, kan met 5G en een goed ingericht communicatieplatform onheil worden voorkomen. Van persoonlijk letsel tot schade aan machines en stagnatie in productie. Allemaal zaken die anders veel geld kosten en leed zouden veroorzaken. Met 5G kunnen controles op uit te voeren stappen in een complex proces direct worden teruggekoppeld naar de toezichthouder van dat moment. Of er gaat direct een waarschuwing naar de persoon in kwestie.

Onder de radar

De vraag is: hoe komt het dat deze toepassingen en nog vele anderen onder de radar blijven? Willen organisaties hun vooruitgang verbogen houden? Hoe dan ook, durf de stap te zetten want de mogelijkheden van 5G zijn vrijwel onbeperkt. In het rapport Let’s talk about private 5G gaan zes Verizon-experts in op de mogelijke belemmeringen voor de adoptie van privaat 5G en hoe die kunnen worden aangepakt. Een bron van inspiratie.

Gerelateerde artikelen

Supply Chain Trends 2024: de digitale revolutie

Supply Chain Trends 2024: de digitale revolutie

Geavanceerde technologieën zetten de wereld van de toeleveringsketen op zijn kop. Met snel evoluerende mogelijkheden op het gebied van generatieve AI, data-analyse, automatisering, machine learning, IoT, blockchain en meer, is de ‘slimme’ toeleveringsketen hard op weg het nieuwe normaal te worden.

Tech Report 2023: de belangrijkste technologietrends

Tech Report 2023: de belangrijkste technologietrends

Ondanks economische onzekerheid blijven organisaties zich inzetten voor hun innovatiedoelen. Uit het KPMG Global Tech Report 2023 blijkt dat tech-leiders ervan overtuigd zijn dat omarming van technologie in alle facetten van een bedrijf productiviteitswinst oplevert.

De grote uitdaging van duurzaamheidsdata oplossen

De grote uitdaging van duurzaamheidsdata oplossen

Een goed besluit is gebaseerd op goede data. Bedrijven moeten zich dan ook afvragen: hebben we deze data? Hoe krijgen we er toegang toe? Wie is er verantwoordelijk voor? In deze paper delen we hoe CIO’s en datamanagers de uitdaging van duurzaamheidsdata kunnen tackelen.