Ton van Dijk (Pon): ‘De concurrentie te slim af met data’

Pon internaliseert datagedreven leiderschap. Senior leidinggevenden hebben datagestuurde besluitvorming overgenomen in de strategie en de managers van de businessunits passen zich momenteel aan. CIO Ton van Dijk: “De omarming door het senior leiderschap is het omslagpunt. We nemen steeds vaker beslissingen op basis van feiten en dit ondersteunt onze belangrijke ondernemersgeest.” Van Dijk legt uit hoe Pon data gebruikt om de concurrentie te slim af te zijn en nieuwe en innovatieve diensten en producten te introduceren.

De verwachting van het senior management is dat strategische beslissingen op data zijn gebaseerd. Pon ontdekte al in een heel vroeg stadium de kracht van data. In 2014 startte het een data science-team – twee medewerkers en een IBM Watson-licentie. Dit team toonde de mogelijkheden van het gebruik van externe gegevens aan het senior managementteam. “Dit was voor velen een eye-opener en het startpunt voor onboard managementteams van business units”, zegt Van Dijk. Vandaag de dag vormen externe data nog steeds een belangrijke databron voor Pon. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij locatie-identificatie voor nieuwe verkooppunten.

Een van de mogelijkheden die Pon verkende, is de waarde van datadelen tussen bedrijfseenheden door het opzetten van een wereldwijd accountteam. Het voordeel hiervan was beperkt en het team werd ontbonden. Aan de andere kant is het delen van gegevens in het kader van de diensten van Pon, zoals de mobiliteitsdienst Shuttel, vrij gebruikelijk. Deze dienst omvat naast openbaar vervoer ook fietsen, auto’s, scooters en een groot aantal externe mobiliteitsdienstverleners. Pon heeft in de loop der jaren geleidelijk vooruitgang geboekt, en vandaag de dag wordt datagedreven besluitvorming steeds meer ingebed in het dna van het bedrijf.

Digitaal innovatieprogramma

De ‘data mantra’ maakt ook innovatie mogelijk. In 2020 begon Pon te experimenteren met online autoverkoop. De automotive-groep is gewend aan bestaande, meer traditionele verkoopmodellen maar stond open om te experimenteren met online verkoop. De gegevens van deze pilot lieten duidelijk de haalbaarheid van online autoverkopen zien. “Dit is een goed voorbeeld, waarbij de data voor zichzelf spreken en de managers van de automotive business units zich hebben getransformeerd in gelovigen”, zegt Ton van Dijk.

Dit gaat niet over volledig online migreren. De benadering loopt parallel met die van autodealers, waarvoor Pon online heeft toegevoegd als extra verkoopkanaal. Dit is slechts een van de vele voorbeelden van datagedreven innovatie waarvan Pon vandaag de dag profiteert.

Om innovatie te kanaliseren, is Pon een Digital Innovation Program gestart. Momenteel lopen er veertien parallelle projecten. Ton van Dijk: “We volgen al onze innovaties op de voet. We gebruiken data om het project aan te passen of te stoppen en we zorgen ervoor dat we ons concentreren op de meest veelbelovende projecten.” Op het gebied van innovatie heeft Pon een langdurige samenwerking met de Harvard Business School, dat een paar jaar geleden is geïnitieerd door een digitaal leiderschapsprogramma.

Data-eigendom

Allereerst is het belangrijk duidelijk te maken dat Pon een echte holdingmaatschappij is, met een portfolio van autonoom opererende businessgroepen. Elke businessgroep heeft een of meer werkmaatschappijen. Daarom is de gegevenseigendom erg verspreid. Ton van Dijk: “We hebben datastewardship zowel op businessgroepniveau als in de werkmaatschappijen ingebed. Ons uitgangspunt is dat data die over meerdere werkmaatschappijen wordt gebruikt, eigendom is van het laagste niveau in de organisatie. Zij nemen het volledige eigenaarschap over. van de data en datakwaliteit; een goed voorbeeld is onze automotive business group.”

Andere businessgroepen en werkmaatschappijen hebben een minder volwassen datamanagementpraktijk. Het centrale team brengt tijd door met deze business units om het data-eigendom verder te verbeteren. Doorgaans is een datakwaliteitsbeoordeling perfect om de behoefte aan beter datamanagement te erkennen. Ook zorgt de toenemende data-uitwisseling met partners in de waardeketen of in gezamenlijke proposities voor een verdere focus op data-eigendom bij business units en werkmaatschappijen.

Om data-eigendom te vergemakkelijken, heeft Pon onlangs een directeur Data & Analytics aangesteld om de business units te begeleiden bij hun datamanagement, tooling mogelijk te maken en processen te implementeren om data-eigendom te ondersteunen en te verbeteren. De nieuwe rol rapporteert aan Ton van Dijk in zijn hoedanigheid van Digital Innovation Lead. “Deze recente benoeming leidt ertoe dat een programma meer datagedreven wordt, het verandert de data-eigendom niet, deze blijft waar hij thuishoort, bij de business units.”

Datagedreven leiderschap

Het volgende niveau in datagedreven leiderschap is geautomatiseerde (datagedreven) besluitvorming. “Een goed voorbeeld is de toewijzing van fietsen aan onze dealers”, zegt Ton van Dijk. “In één geval gebruiken we geautomatiseerde beslisregels. Aanvankelijk moest het management leren vertrouwen in het systeem omdat ze gewend waren om dit soort beslissingen zelf te nemen. Als gevolg van deze aanpak is het allocatieproces sterk verbeterd en is de uitkomst beter voorspelbaar geworden voor de dealers. “Onze medewerkers en de dealers kunnen zich richten op het managen van de uitzonderingen, waardoor beide partijen tijd besparen.”

Prestaties

Na de introductie van een team van datawetenschappers is Pon goed op weg om datagedreven besluitvorming in de organisatie te internaliseren. “Pon heeft er echt baat bij. Samenwerken met de business units om dit te realiseren, is goed bestede tijd”, zegt Van Dijk. Pon zal de reis voortzetten en richt zich op datagedreven besluitvorming door de datakwaliteit te verhogen. Het hebben van data-eigenaren, processen en tooling zorgt voor een veel vlottere overgang naar datagedreven besluitvorming. Bedrijfseenheden nemen betere beslissingen, besteden minder tijd aan operationele taken en kunnen meer tijd besteden aan het beheren van uitzonderingen bij hun klanten.

[su_row][su_column size=”1/4″]

[/su_column][su_column size=”3/4″]

Whitepaper

Dit interview is opgenomen in een whitepaper over datagedreven leiderschap. Als je hier je gegevens achterlaat, ontvang je de paper direct in je mailbox.


  [/su_column][/su_row]

  Over Pon

  Pon is wereldwijd actief met producten, dienstverlening en oplossingen rond mobiliteit. Het bedrijf heeft honderden vestigingen, verspreid over 27 landen en een jaaromzet van meer dan 7,5 miljard euro en wereldwijd meer dan 12.000 medewerkers, waarvan de helft in Nederland.

  Gerelateerde artikelen

  HPDO Paper: Sharing data in ecosystems

  HPDO Paper: Sharing data in ecosystems

  Het delen van gegevens en inzichten wordt steeds belangrijker bij het creëren van waarde in end-to-end value journeys. Dit legt de lat hoog voor organisaties, aangezien innovaties zich in een ongekend tempo aandienen, ecosystemen vaak zeer dynamisch zijn en data in omvang blijft groeien.

  Van data delen naar inzichten delen

  Van data delen naar inzichten delen

  Data delen tussen organisaties in waardeketens heeft de toekomst, maar we kunnen daar veel meer uit halen. Wat als je in plaats van basale gegevens relevante inzichten kunt delen? Daarbij komt uiteraard AI om de hoek kijken. Erik Beulen, hoogleraar bij TIAS School for Business and Society, over de laatste resultaten van zijn jaarlijkse onderzoek naar digitale volwassenheid.

  ‘Mentale shift nodig bij IT-leveranciers’

  ‘Mentale shift nodig bij IT-leveranciers’

  IT-leveranciers moeten zich opmaken voor een veranderende relatie met organisaties aan de klantzijde. CIO’s, businessleiders en besturen willen vooral snel en flexibel nieuwe waardeproposities kunnen ontwikkelen. Dat stelt andere eisen aan hun mensen, processen, IT en dus ook technologiepartners.

  2021: HPDO Paper: Value creation by improved ecosystem partnering

  2021: HPDO Paper: Value creation by improved ecosystem partnering

  Succesvolle partnering binnen een ecosysteem moet voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. Onderzoek naar volwassenheid van partnering binnen ecosystemen door Erik Beulen van Tilburg University / TIAS Business School laat zien dat organisaties inzien dat er ruimte is voor verbetering.