CIO Inspire 2023: zoeken naar nieuwe vormen van waarde

Het plenaire programma van CIO Inspire was even veelzijdig als inspirerend. Menno Kooistra (KPMG), Bouke Hoving (ING), Ralf de Haan (PON), Laurent Marcellin (Roquette) en Mark Vanhommerig (T-Mobile) vertelden hoe een adaptieve IT- en datahuishouding maatschappelijke en economische vormen van waarde helpt realiseren. Madelein Smit (Sendcloud), Sándor Incze (CM.com) en Paul Hillman (Maastricht UMC+) leverden in Amsterdam een frisse kijk op taaie uitdagingen.

Organisaties worden – naast zaken als omzet, winstgevendheid, marktaandeel en klanttevredenheid – in toenemende mate beoordeeld op de impact die ze hebben op mens, milieu en maatschappij. “Deze omarming van nieuwe waarden is de nieuwe digitale transformatie”, zo stelde Menno Kooistra, Partner & Head of ESG Advisory van KPMG. De CIO is daarbij van alle leider binnen de organisatie de meest aangewezen enabler.

Environmental, Social en Governance (ESG) komen volgens Kooistra in deze economische en maatschappelijke omwenteling centraal te staan. “Je realiseert diverse vormen van waarde als je hier als leider voor staat. Denk aan een hogere omzet, betere toegang tot kapitaal, een hogere reputatie. En daardoor ben je aantrekkelijker voor nieuw talent. Bovendien kun je je onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.”

“ESG is de nieuwe digitale transformatie”

Kooistra onderscheidt in deze journey drie stadia: compliant, strategisch en transformatief. “Dat laatste kan leiden tot het heroverwegen van de manier waarop je business bedrijft.” Tijdens zijn keynote stond KPMG’s ESG-leider tevens stil bij het belang van de juiste enterprise architectuur voor de benodigde samenhang in systemen en beschikbaarheid van data.

Datagedreven cultuur

Data stond ook centraal in de bijdrage van Ralf de Haan, Director Data & Analytics bij PON. Door de oprichting van een centraal Datalab is PON Holdings erin geslaagd een sterk datagedreven organisatiecultuur te realiseren. “We overbruggen de kloof tussen data en business”, vertelde de oud-profvoetballer. “Dat moet ons in staat stellen om het slimste handel- en servicebedrijf ter wereld te zijn.”

PON startte de datareis niet traditioneel bij de BI en rapportage, omdat dit te veel discussies zou opleveren over de ordentelijkheid van data. “Datakwaliteit heeft zeker onze aandacht, maar we zijn om wille van de snelheid gestart met externe gegevens”, aldus De Haan. Bijvoorbeeld de toepassing van Google-data voor analyse van onze internationale verkoopnetwerken. Andere projecten zijn: waarde-schatting van tweedehands e-bikes, prijsbepaling van auto-onderhoud, leadgeneratie en concurrentie-analyses.

Een ander wapenfeit is de eigen startup Lensor. Dit bedrijf richt zich op geautomatiseerde visuele voertuiginspectie, onder meer gericht op schade en defecten. Hierdoor verloopt dit noodzakelijke inspectieproces minder arbeidsintensief en ook nauwkeuriger. “Door mensen de ruimte te geven ontstaat waardevolle innovatie.”

Kloof overbruggen

Om snel en flexibel te kunnen inspelen op allerhande nieuwe technologische mogelijkheden en kansen is een adaptieve IT- en datahuishouding vereist. Volgens Bouke Hoving, CIO van ING Bank, wordt daarmee de kloof tussen strategie en executie overbrugd. De aloude veelal productgedreven IT-complexiteit maakt plaats voor een toekomstvaste data- en technologieomgeving.

Hoving stond stil bij vier mogelijke paden vanuit een landschap van silo’s en spaghetti naar future ready: over de as van de operationele efficiëntie, via de ultieme klantervaring, de gekozen trapsgewijze ontwikkeling van zowel voor- als achterzijde, en tenslotte het bouwen van iets totaal nieuws. “Welk pad je kiest is de CIO-vraag”, stelde Hoving. Feit is dat je moet transformeren om te kunnen presteren.

De oplossing binnen ING – mede mogelijk gemaakt door HCL Tech – is de samenstelling van zakelijke proposities op basis van herbruikbare componenten. “Dit platform vormt de basis om snel te kunnen opschalen over onze internationale footprint. Daarmee benut je de kracht van zowel de lokale marktfocus als de centrale beschikbaarheid van technologie.” De traditionele spanning tussen centraal en decentraal, die er altijd zal zijn, wordt daarmee deels geneutraliseerd.

Diverse superkracht

Madelein Smit, COO van Sendcloud – een leidende tech-enablede verzendservice voor e-commerce, zorgde vervolgens voor een immersieve ervaring. Door het publiek met de ogen dicht kort mee te nemen op een virtuele reis prikkelde zij hen in het Amsterdams Barbizon Palace tot een andere blik op de wereld.

“Welk pad je uiteindelijk kiest is de CIO-vraag”

Smit, oud-CIO EVbox, CIO TV-host en meervoudig toezichthouder, gelooft stellig in de kracht van technologie om onze wereld te helpen verbeteren. Maar binnen organisaties is volgens haar nog veel te winnen: “Als jouw team alleen werkt vanuit het hoogopgeleide, blanke, mannelijke en westerse perspectief, dan mis je automatisch twee derde van je potentiële markt. Wij moeten cognitieve diversiteit omarmen – teams vormen van mensen die het soms oneens zijn.”

De zeven vinkjes hebben ons tot hier gekregen, maar om verder te komen is meer nodig. “Slimme teams en slimme bedrijven weten dat niet iedereen de wereld hetzelfde ervaart. Zij creëren ruimte voor mensen die anders uitzien of anders denken. Als deze omdenkers zich veilig voelen, voegt dit ongekende superkracht toe.” Diverse blikken zijn nodig om bedreigingen te kunnen afwenden en kansen te maximaliseren.

Bouwen rond data

Mark Vanhommerig, Director IT van T-Mobile, vertelde hoe hij data omzet in waarde. In het kader van een optimale dienstverlening en gebruikservaring bracht hij de traditionele BI en rapportage met de hulp van partner Wipro naar realtime monitoring van alle relevante indicatoren en sturing van de klantbeleving over alle kanalen.

“Er was een plan op basis van vijf componenten om meer waarde uit data te kunnen halen. We hadden de juiste mensen, technologie, middelen en partners nodig en we zouden ons sterk richten op klant en eindgebruiker.” Maar invloeden als fusies en overnames, wet- en regelgeving, het beleggen eigenaarschap, een nieuw outsourcingmodel en grootschalige omarming van cloud dwongen ons tot een herziening van het initiële plan.

“We besloten om het systeemlandschap geheel om de data te bouwen.” Om vanuit daar optimale customer journeys te realiseren. Bovendien stelt dit T-Mobile in staat om te sturen op lager stroomverbruik, dynamische optimalisatie van de infrastructuur en toepassing van AI bij coderen en documenteren. “Van traditioneel en reactief zijn we inmiddels sterk innovatief”, aldus Vanhommerig.

Hyperverbondenheid

In het digital first-tijdperk draait alles om optimale connectiviteit. Wanneer klanten, medewerkers, oplossingen en infrastructuren van organisaties en hun partners werken als één hyperverbonden ecosysteem, kan de business optimaal inspelen op alle nieuwe op waarde gebaseerde kansen. Dit resulteert onder meer in een naadloze en frictieloze klantinteractie.

“Omdenkers voegen ongekende superkracht toe”

Juist die bedrijfsdoelstellingen spelen een rol bij Roquette, een wereldwijd opererend bedrijf dat meer dan 650 vooral farmaceutische producten produceert uit zetmeel. Laurent Marcellin is sinds 2020 Head of Global Digital Infrastructures & Operations. Ondersteund door Tata Communications legt hij de basis voor de gewenste transformatie naar hyperconnectiviteit, met oog voor zowel business- als duurzaamheidsdoelstellingen.

“Deze transformatie heeft als doel het realiseren van waarde en groei van de business”, vertelt Marcellin. Het traject kende drie aspecten. Allereest een simpele, veilige, weerbare en digitale (netwerk)structuur mede op basis van SD-WAN en cloud. Daarnaast zijn echte partnerships en voortdurende innovatie cruciaal.

Hoofdpijndossier

CM.com is leidend in zogeheten conversational commerce en helpt organisaties als BMW, Circuit Zandvoort, CocaCola, Cordaid, Domino’s, Mini, Takeaway.com en KWF met het leveren van de juiste customer experience. Het platform van CM.com verwerkt continu enorme stromen aan bedrijfskritische communicatie en e-commerce, waardoor het een zichtbaar doelwit is van online-aanvallen.

Sándor Incze, CISO van CM.com, vertelde hoe hij het informatiebeveiligingsstrategie omzette van een hoofdpijndossier in een business enabler. “Door bepaalde zaken door partners te laten oplossen, kunnen we onszelf beter richten op onze kernactiviteiten en een ultieme klantbeleving.”

Het afslaan van bedreigingen gaat mede dankzij hulp van van Cloudflare grotendeels automatisch en met een heel arsenaal aan tools met elk hun specifieke functie. “Een DDoS-aanval wordt daarmee meer een woord dan iets waar je in praktische zin last van hebt”, vertelde Incze.

Vergeet VUCA

Academische ziekenhuizen staan voor enorme uitdagingen in de huidige maatschappelijke, economische en geopolitieke dynamiek. Ook het Maastricht Universitair Medisch Centrum heeft te maken met schaars personeel, vergrijzing, de invloed van inflatie, toenemende mate van samenwerking in ketenverbanden en andere uitdagingen.

Paul Hillman, CIO en Director Medical Technology van het MUMC+, vertelde in dat licht over het begrip VUCA dat staat voor volatity, uncertainty, complexity, ambiguity. “We doen vaak alsof VUCA iets nieuws is en typerend voor deze tijd, maar het is feitelijk de norm. We hebben al decennia of langer te maken met min of meer dezelfde problemen.”

“VUCA is niet nieuw, maar feitelijk de norm”

“Als leider moet je gecommitteerd zijn om uitdagingen te adresseren en op te lossen. Het is belangrijk om daarbij integer, duidelijk en transparant te zijn.” Door omarming van moderne technologie, de juiste governance, en een betere integratie van data en systemen – onder meer met de hulp van ManageEngine, maakt hij het academische ziekenhuis gereed voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Innovatieve storm in weersvoorspelling – van discovery naar toepassing

Innovatieve storm in weersvoorspelling – van discovery naar toepassing

Tijdens een recente rondetafelbijeenkomst werd duidelijk hoe Whiffle en Levi9 hun expertise inzetten om complexe uitdagingen in de energiemarkt op te lossen. Deze sessie, gericht op CxO’s uit diverse industrieën, bood inzicht in de unieke voorspellingsmodellen en ambities van Whiffle en de technologische oplossingen van Levi9.

Jeroen Schipper (Gemeente Den Haag) is 
CISO of the Year 2024

Jeroen Schipper (Gemeente Den Haag) is 
CISO of the Year 2024

Jeroen Schipper, CISO bij de Gemeente Den Haag, heeft gisteravond de CISO of the Year 2024 Award gewonnen. Hij dankt de prijs aan zijn transformationele rol en zijn holistische en inclusieve benadering van cybersecurity. Ook zijn bijdragen aan de professionalisering van het CISO-vak en zijn rol als actieve vertegenwoordiger van de stad Den Haag op cybersecurity-gebied zijn meegewogen.

Jeroen Scheer (Shell) meest innovatieve leider van Nederland

Jeroen Scheer (Shell) meest innovatieve leider van Nederland

Jeroen Scheer, Digital Innovation & Technologies Leader bij Shell, is de opvallende winnaar van de ICT Media Innovation Award in de categorie Meest innovatieve leider. De KNVB won een award als Meest innovatieve ecosysteem. Helin won in de categorie Meest succesvolle start-up, scale-up of challenger.

Samenwerken over de as van vraag en aanbod

Samenwerken over de as van vraag en aanbod

Als Nederland de maatschappelijke problemen die het heeft te lijf wil gaan, is een flexibele en sterke IT-infrastructuur nodig en bovenal samenwerking tussen leveranciers en afnemers. Onder andere daarover ging het gesprek tijdens de ICT Media Captain’s Lunch vorige week in de Orangerie te Den Bosch.