‘Ontwikkel je radar voor digitalisering’

Het belang van digitalisering en data neemt bij een overgrote meerderheid van bedrijven toe. In de top van het bedrijfsleven vraagt men zich af of er voldoende competenties in huis zijn om businessvoordeel uit deze ontwikkelingen te halen. Gerard Wijers is docent aan Nyenrode Business Universiteit en heeft als ambitie ‘de managers van de toekomst’ op te leiden. Hij doet dit door te werken aan hun kennis en kunde op het gebied van IT governance, sourcing en het benutten van de mogelijkheden van data en digitale technologie. “Wie decision-maker wil worden, bekwaamt zich nu in digitalisering.”

Bedrijven zijn volop bezig zich aan te passen aan de digitale transformatie die gaande is, signaleert Wijers. Hij is verantwoordelijk voor de module ‘Organization and value of data and technology’ van de Modulair Executive MBA in Business & IT. Als docent, en oprichter van Anderson MacGyver, een adviesbureau op het gebied van digitale transformatie, heeft hij goed zicht op de veranderingen die gaande zijn.

Volop verandering

“Je ziet bij veel bedrijven serieuze data-afdelingen ontstaan”, licht Wijers toe, “Vaak in de hoek waarin ook IT is georganiseerd, maar met echt een ander type mens. De vraag is hoe organisaties dit goed kunnen organiseren, welke medewerkers en welke competenties ze moeten binnenhalen. En, breder, hoe je aan het data-bewustzijn binnen de organisatie werkt.”

Wijers ziet ook wel dat het soms te hard gaat en een bedrijf op zijn schreden moet terugkeren: “Agile werken bijvoorbeeld heeft veel gebracht, maar zo langzamerhand wil men er ook grenzen aan stellen. Absolute vrijheid voor de agile teams blijkt niet te werken, althans niet voor de organisatie als geheel. Een maatregel die je wel ziet is het verplicht stellen van het gebruik van bepaalde platformen door developers.”

Een andere vorm van begrenzing geldt de toepassing van agile, voegt hij eraan toe: “Je hoeft niet in alle situaties elke twee weken of zelfs elke dag ergens naartoe te sprinten. IT heeft meerdere gezichten en je moet leren de werkwijze en de samenstelling van de teams aan te passen aan het soort bedrijfsactiviteiten.”

Houvast

De IT-wereld kent de nodige frameworks, raamwerken van best practices. Ze kunnen bij alle veranderingen houvast geven en komen dan ook in de module aan de orde. Welke zijn momenteel in trek en welke verdwijnen wat naar de achtergrond?

Gerard Wijers: “Jaren geleden besteedde ik een hele dag aan COBIT, het framework voor IT governance. Nu niet meer. Er is nu meer aandacht voor het werken met data, met DMBOK, het Data Management Body of Knowledge, en voor het opschalen van agile werken, met de raamwerken SAFe, LeSS en Scrum@Scale. Het is goed dat we aandacht aan deze thema’s besteden, want onder de deelnemers aan de module zijn steeds meer beslissers en managers zonder IT-achtergrond. Zij hebben wel een verantwoordelijkheid voor IT, zijn bijvoorbeeld product owner of data-eigenaar, en hebben dus behoefte aan deze kennis.”

Leren lezen

Wijers is er op bedacht te voorkomen dat de frameworks te letterlijk worden toegepast, een fout die in het verleden door veel bedrijven is gemaakt. “Het gaat veel meer om de context van de markt, van de organisatie, om mensen en hun attitudes, dan om het exact navolgen van een framework. Bij DMBOK, het Data Management Body of Knowledge, heb ik wat speelsere werkvormen geïntroduceerd, om de essentie van het framework over te brengen.”

De actuele discussie over de ethiek van het toepassen van algoritmes maakt voor Wijers nog eens extra duidelijk dat de mens uiteindelijk in staat moet zijn zich een oordeel over een toepassing te vormen: “Het kunnen lezen van frameworks, in tegenstelling tot klakkeloos toepassen, vind ik daarom een essentiële vaardigheid.”

API-economie

De module behandelt ook de sourcingstrategie van organisaties. Een aantal jaren geleden veranderde die strategie sterk onder invloed van de opkomst van cloud computing. Inmiddels ziet de wereld van sourcing er alweer heel anders uit: “De module is in dit opzicht sterk aangepast. Het gaat nu veel meer over ketens van bedrijven en ecosystemen. Je hoort soms wel de term ‘API-economie’ vallen, waarbij API’s staan voor de koppelingen van applicaties. In zo’n ecosysteem kunnen bedrijven dienstverleners aanhaken of ontkoppelen. Er is dan ook een grote verantwoordelijkheid op het gebied van integratie.”

In de API-economie kan een bedrijf zelf ook een digitale dienstverlener worden, vervolgt de docent: “Stel dat een verzekeraar domotica gaat koppelen aan een woonhuisverzekering. Hij moet dan 24×7 service gaan verlenen. Om vijf uur ’s middags sluiten gaat niet werken als er na dat tijdstip iets gebeurt.”

Vallen opstaan

Organisaties leren met vallen en opstaan hoe deze dynamische wereld werkt, geeft hij aan. “Om onze deelnemers hierop voor te bereiden, besteden we veel aandacht aan verschillende businessmodellen en de risico’s daarvan. Ook leren we hoe je het ecosysteem waarin je acteert op businessniveau analyseert en hoe je je processen daarop aanpast. Dat doen we altijd aan de hand van concrete cases. Om een voorbeeld te noemen: als we kijken naar de toepassing van een algoritme, leggen we het accent niet op hoe die algoritme in elkaar zit, maar naar de businesswaarde ervan voor een specifieke organisatie, het praktijkvoorbeeld dat we op dat moment bespreken.”

Toepassing in de praktijk

De praktische toepasbaarheid van de module staat voorop. De deelnemers moeten hun nieuwe inzichten in de praktijk binnen hun organisatie kunnen toepassen. Hoe realiseert Nyenrode die praktische toepasbaarheid?

Wijers legt het uit: “Deze module kent drie blokken – Tech en Data organisaties, Data inrichting en Ecosystemen van services – waarin allerlei cases voorkomen. Deelnemers overleggen veel met elkaar, wisselen ervaringen uit. Er zijn groepsopdrachten, maar ook individuele, waarin elke deelnemer zich baseert op zijn bedrijf of ecosysteem. Hij doet dan research en levert eerst een voorlopige en later een definitieve paper in. De onderwerpen variëren sterk, van het ontwikkelen van een nieuwe consumentenpropositie tot de volwassenheid van de data-organisatie.”

“Ik stop veel tijd in de begeleiding”, vervolgt hij, “En bespreek individueel de opdracht en de uitdagingen van hun organisatie met de deelnemers. Ik merk dat de persoonlijke begeleiding een van de succesfactoren van deze module is.”

Aansprekende onderwerpen

Voorbeelden van papers over aansprekende onderwerpen zijn volop te geven. Zo zag Wijers het afgelopen jaar de nodige interessante papers over de volwassenheid van data-organisaties. Ook is meerdere keren research gedaan naar de vraag waarom agile werken in bepaalde organisaties minder had opgeleverd dan verwacht.

Wijers: “Een onderwerp dat ook regelmatig terugkomt en waar veel organisaties mee worstelen is het vraagstuk van centraal versus decentraal organiseren. Kies je bijvoorbeeld voor één CRM-systeem voor alle vestigingen wereldwijd, of beter van niet? Kun je de ontwikkeling van je organisatie voldoende lezen om hier een antwoord op te geven? De keuze voor één systeem lijkt voor de hand te liggen, maar hoeft niet de beste keuze te zijn. Een afweging daarbij is dat je de business & IT governance niet te ‘zwaar’ wilt laten worden.”

Bevlogen

Het is duidelijk dat Wijers een bevlogen docent is. Hij geeft meermalen aan hoe mooi het is ‘de managers van de toekomst’ op te leiden. Vanwaar deze ambitie?

“Ik ben opgeleid als hardcore IT’er”, legt hij uit, “Ik heb nog steeds een passie voor de mogelijkheden van technologie. Ik vind het mooi om een radar te hebben voor ontwikkelingen op dat gebied en die ontwikkelingen te vertalen naar de businessbehoeften van organisaties. In hoeverre dat lukt, is afhankelijk van het lerend vermogen van organisaties. Ik vind het een mooie uitdaging om daaraan bij te dragen.”

Decision makers

Waarom zou iemand ervoor kiezen de module te volgen? Wijers hoeft niet lang over het antwoord na te denken: “De mensen die we opleiden hebben allemaal de ambitie om decision makers te worden. Het is vaak de reden waarom ze voor Nyenrode kiezen. Het is een groep mensen die divers is, maar altijd businessgericht. Ze komen hier om zich te wapenen voor de digitalisering en krijgen hier andere denkkaders aangereikt. Het vak ontwikkelt zich zo snel… Vaak zijn er heel andere oplossingen mogelijk dan een paar jaar geleden.”


Gerard Wijers is kerndocent van het programma Modulair Executive MBA in Business & IT van Nyenrode Business Universiteit. Dit is een flexibel en parttime Executive MBA programma gericht op jouw leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Door de focus op de IT-sector zijn de modules van deze modulaire MBA sterk marktgedreven. Je studeert naast je baan wanneer het jou uitkomt en in jouw eigen tempo aan thema’s die het best aansluiten bij jouw werk en ambities. Persoonlijke ontwikkeling en groei staan centraal in alle 10 te volgen modules. Je neemt je eigen cases mee vanuit de praktijk en gaat hier samen met mededeelnemers en docenten mee aan de slag zodat je het direct kan toepassen.

Ga voor je MBA-titel met de volledige MBA of volg een of meer modules voor een snelle upgrade van jouw kennis.

Gerelateerde artikelen

Ethische vragen over de invloed van tech op de samenleving

Ethische vragen over de invloed van tech op de samenleving

Nieuwe technologie heeft bijna altijd een ontwrichtend effect in de samenleving. En vaak lijkt een kwestie nieuw, maar bijna even vaak zijn er in het verleden vergelijkbare kwesties onder de aandacht gekomen. Dat kan houvast geven bij onze opinievorming.

Vijf redenen waarom Roemenië een bron van tech-talent is

Vijf redenen waarom Roemenië een bron van tech-talent is

Volgens een onderzoek uit 2022 van ANIS (Vereniging van Werkgevers uit de Software- en Service-industrie) blijft de IT-markt in Roemenië voortdurend groeien. Het aantal specialisten in computerwetenschappen en computertechniek nadert inmiddels de 220.000. Naast hun sterke technische vaardigheden hebben Roemeense specialisten een sterk zakelijk instinct en begrijpen ze goed wat de uitdagingen en behoeften van de markt zijn.

Nieuw initiatief verbindt senior IT’ers met opdrachtgevers

Nieuw initiatief verbindt senior IT’ers met opdrachtgevers

Vorige maand is een initiatief van start gegaan om oudere en gepensioneerde digitale en IT-specialisten te verbinden met passend werk, zodat organisaties hun nijpende tekort aan ervaren IT’ers met diepgaande kennis van cruciale technologieën kunnen verlichten.

Technologisch onafhankelijk onderwijs is niet hetzelfde als open source onderwijs

Technologisch onafhankelijk onderwijs is niet hetzelfde als open source onderwijs

Nederlandse Universiteiten hebben zorgen geuit dat de controle over de data van de docent én student verschuift naar tech-bedrijven. Het antwoord op deze kwestie schuilt volgens experts en politieke partijen in het gebruik van ‘open source-software’. Dit is echter geen oplossing voor de zorgen van het onderwijsveld.